Katarzyna Dembska, Dorota Paśko-Koneczniak (red.)

Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3837-2
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
358
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Katarzyna Dembska, Dorota Paśko-Koneczniak (red.)

Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami

Kategoria produktu:

Tom  Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami prezentuje dwadzieścia pięć rozpraw badaczy wywodzących się z polskich i rosyjskich ośrodków rusycystycznych. Umieszczone w tomie studia układają się w pięć zasadniczych bloków tematycznych poświęconych kolejno: tematyce języka w przestrzeni wirtualnej, metodyce nauczania języka i problemom przekładu żargonu, problematyce paradoksu jako rodzaju gry językowej, językowi, historii i kulturze staroobrzędowców, a także badaniom dialektologicznym. Autorzy tekstów ukazują badania o charakterze analitycznym, teoretycznym i ogólnometodologicznym nad współczesnym językiem rosyjskim i gwarami rosyjskimi.

Przedmowa / 9

Język w mediach

Ядвига Тарса
Способы выражения чувств и эмоций в Интернет-общении / 13

Kаролина Радошэвска
Фразематические признаки русских Итернет-мемов / 25

Ольга Макаровска
Особенности котоматрицы как креолизованного текста / 39

Елена и. Коряковцева
О словотворчестве российских интернавтов в эпоху ≪глобанглизации≫ / 57

Adam Jaskolski, Michał Głuszkowski
Stereotyp (od)tworzony. Język rosyjski, Rosjanie i Rosja w „Świecie według Kiepskich” / 73

Габриэла Вильк
Единицы молодeжного жаргона с точки зрения их происхождения (на материале современных российских сериалов) / 87

Adam Jaskolski
Pola znaczeniowe „przemoc”, „okrucieństwo”, „nienawiść” w mediach rosyjskich w okresie kryzysu na Ukrainie / 99

Эва Капела
Политизированные номинации в русскоязычном медиапространстве / 111

Пeтр Земшал
Культура как производство в советском идеологическом субдискурсе о культуре раннего хрущевского времени (1953–1957) / 123

Leksyka, Dydaktyka, Przekład

Joanna Ewa Marek
Czy редиска to rzodkiewka – z problemow przekładu żargonu / 141

Ирина Матчиньска
К вопросу об организации начального этапа обучения русскому языку как иностранному в условиях современного вуза / 153

Ана Окушкаитэ
Влияние местных диалектов на языковую преференцию учащихся пограничья. На примере многонационального городка Девянишкес / 165

Włodzimierz Wysoczański
Wyrazy złożone w leksyce rosyjskiej 2. połowy XX wieku ze znaczeniem ‘małej i bardzo małej oraz dużej i bardzo dużej wielkości i skali czegoś’ / 179

Gra językowa i koncepty

Светлана Бичак
Парадокс как вид языковой игры (на примере произведений М. Жванецкого) / 197

Ольга Мещерякова, Лилия Ягафарова
Об особенностях реализации концепта МОДА в современной массовой литературе России / 211

Катажина Дэмбска
Об одном типе метафоризации концепта ЛЮБОВЬ (на примере его реализаций в русском языке) / 227

Język, historia i kultura staroobrzędowców

Ирина Б. Бакланова
Наименования женских народных украшений в говоре старообрядцев (семейских) Забайкалья / 241

Магдалена Група
Основные проблемы изучения фразеологии говора старообрядцев, проживающих в Польше / 257

Анджелика Павлячик
Как пишут староверы (на примере поэтических произведений староверки старшего поколения августовского региона) / 269

Роман А. Майоров
Братия Никольского единоверческого монастыря в первое десятилетие после назначения его настоятелем отца Павла Прусского / 281

Krzysztof Snarski
Medaliony nagrobne na cmentarzach starowierskich na Suwalszczyźnie / 293

Stefan Pastuszewski
Staroobrzędowcy suwalscy i wileńscy w pierwszych latach II wojny światowej / 305

Badania dialektologiczne

Dorota Paśko-Koneczniak
Rosyjskie elementy składniowe w polskiej gwarze mieszkańcow Wierszyny na Syberii / 333

Леонид Л. Касаткин
Соотношение пола домашних животных и рода соответствующих существительных в русских диалектах / 345

Розалия Ф. Касаткина
Апико-альвеолярные согласные в русских диалектах / 353

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum