Magdalena Redo, Piotr Siemiątkowski (red.)

Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3852-5
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
162
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Magdalena Redo, Piotr Siemiątkowski (red.)

Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa

WSTĘP / 5

ROZDZIAŁ 1. ZEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTWA / 9
1.1. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego państwa / 10
1.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w dobie globalizacji / 12
1.3. Zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / 19
1.4. Istota zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego państwa / 21
1.5. Specyfika zewnętrznych finansowych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa / 23
Literatura / 26

ROZDZIAŁ 2. ZMIANY W BILANSIE PŁATNICZYM JAKO ŹRÓDŁO ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO PAŃSTWA / 31 
2.1. Konstrukcja i międzynarodowe wytyczne w zakresie gromadzenia danych do bilansu płatniczego / 31
2.1.1. Rachunek bieżący / 32
2.1.2. Rachunek kapitałowy / 34
2.1.3. Rachunek finansowy / 34
2.1.4. Saldo błędów i opuszczeń / 40
2.2. Zmiany w bilansie obrotów bieżących w Polsce w latach 2004-2015 / 40
2.3. Kształtowanie się bilansu kapitałowego w Polsce w latach 2004-2015 / 47
2.4. Zmiany na rachunku finansowym bilansu płatniczego jako źródło zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa finansowego w Polsce w latach 2004-2015 / 48
2.5. Saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym w latach 2004-2015 / 55
2.6. Odporność polskiego bilansu płatniczego na zagrożenia zewnętrzne / 57
2.7. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna / 60
2.7.1. Konstrukcja międzynarodowej pozycji inwestycyjnej / 60
2.7.2. Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w Polsce w latach 2004-2015 / 63
Literatura / 68

ROZDZIAŁ 3. ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE / 71
3.1. Zadłużenie zagraniczne jako zagrożenie bezpieczeństwa finansowego państwa / 71
3.2. Państwa o największym zadłużeniu zagranicznym / 74
3.3. Przyczyny kryzysu zadłużeniowego państw rozwijających się / 79
3.4. Polskie zadłużenie zagraniczne do 2004 roku / 83
3.5. Zadłużenie zagraniczne Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej / 88
Literatura / 92

ROZDZIAŁ 4. OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE / 95
4.1. Ogólna charakterystyka oficjalnych aktywów rezerwowych / 95
4.1.1. Rodzaje oficjalnych aktywów rezerwowych / 95
4.1.2. Znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych dla bezpieczeństwa finansowego państwa / 102
4.2. Oficjalne aktywa rezerwowe w Polsce / 107
4.2.1. Strategia zarządzania oficjalnymi aktywami rezerwowymi / 115
4.2.2. Elastyczna linia kredytowa MFW / 119
4.2.3. Ocena adekwatności poziomu aktywów rezerwowych w Polsce w latach 2004-2015 / 122
4.3. Aktywa rezerwowe na świecie / 129
4.3.1. Struktura walutowa światowych rezerw dewizowych / 132
4.3.2. Najwięksi posiadacze aktywów rezerwowych na świecie / 135
4.3.3. Relatywna wielkość zasobów rezerw walutowych / 142
4.4. Państwowe fundusze majątkowe / 146
4.4.1. Państwowe fundusze majątkowe – szanse i zagrożenia / 148
4.4.2. Aktywa państwowych funduszy majątkowych jako czynnik wzmacniający bezpieczeństwo finansowe państwa / 148
Literatura / 153

ZAKOŃCZENIE /157

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum