Zbigniew Witkowski, Jiří Jirásek, Krzysztof Skotnicki, Maciej Serowaniec (red.)

Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3945-4
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
378
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Zbigniew Witkowski, Jiří Jirásek, Krzysztof Skotnicki, Maciej Serowaniec (red.)

Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej

Kategoria produktu:

Recenzowany tom poświęcony jest urzeczywistnianiu konstytucyjnych zasad ustroju trzeciej władzy w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady te ukształtowane w wyniku transformacji ustrojowej (w tym zakresie przebiegała ona wolniej w przeciwieństwie do przemian władzy ustawodawczej, a zwłaszcza wykonawczej) nie budzą istotnych kontrowersji doktrynalnych. Autorzy opracowań skoncentrowali się więc przede wszystkim na rozwiązaniach szczegółowych i ich funkcjonowaniu w otoczeniu politycznym i społecznym charakterystycznym dla obu państw. Wiele wskazuje na to, że ewolucja władzy sądowniczej, zwłaszcza w Polsce, jeszcze się nie zakończyła, tym cenniejsze wydają się wyrażone w książce uwagi polskich konstytucjonalistów i doświadczenia opisane przez konstytucjonalistów czeskich i słowackich.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Eckhardta, prof. WSPiA

Słowo od Redaktorów / 9

Jiří Jirásek
Milost a amnestie / 11

Zbigniew Witkowski, Wioletta Woźniak
Remarks on the contents of the power of pardon in the light of the Polish Constitution / 33

Marián Giba, Eduard Burda
Rušenie amnestií: súlad či rozpor práva a politiky? / 49

Michal Bartoň
Mandáty soudních funkcionářů – debata v České republice / 73

Krzysztof Grajewski
Zmiany statusu prawnego Krajowej Rady Sądownictwa / 91

Martin Kopa
Svoboda projevu soudce v judikatuře českého Ústavního soudu – mluvit stříbro, mlčeti zlato? / 123

Agnieszka Gajda
Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi – wybrane zagadnienia / 147

Maciej Serowaniec
Kilka uwag o modelu kształcenia kadr sędziowskich w Rzeczypospolitej Polskiej / 167

Maxim Tomoszek
Proces vybírání soudců Ústavního soudu v České republice / 183

Anna Michalak
Trybunał Konstytucyjny – filar czy dekoracja demokratycznego państwa prawa / 205

Aldona Domańska
Zakaz nadmiernej ingerencji. Rozważania na przykładzie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych / 225

Věra Jirásková
Soudci v České republice: předpoklady, výběr, jmenování a slib / 239

Andrzej Szmyt
ocena zgodności z Konstytucją RP projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych / 257

Karel Klíma
Dilema řešení systémové nezávislosti soudní moci / 273

Krzysztof Skotnicki
Powoływanie i odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych – aktualny stan prawny i propozycja jego zmiany / 285

Andrea Hrebičková
Odkazy na náboženské texty ve vybraných rozhodnutích Ústavního soudu ČR – je ohrožena nestrannost soudce? / 303

Anna Rytel-Warzocha
Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego związane z kontrolą konstytucyjności celów i działalności partii politycznych / 311

Tomáš Vachutka
Srovnání činnosti soudního exekutora a soudce v Českém právním řádu / 335

Piotr Uziębło
Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na kształt instrumentów partycypacyjnych na szczeblu lokalnym / 343

Jan Kratochvíl
Mezinárodní smlouvy o lidských právech v právním řádu České Republiky / 361

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum