Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Katarzyna Sopolińska (red.)

Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3982-9
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
426
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Katarzyna Sopolińska (red.)

Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku

Odzyskanie niepodległości i suwerenności rozpoczyna zwykle nowy etap w działalności środowisk i partii politycznych. Znaczenie traci dyskurs dotyczący dróg odzyskania nieodległości, a dominować zaczynają kwestie związane z instytucjami państwa, granicami wolności jednostki, rolą Kościoła katolickiego itp. Opinie dotyczące formowanego ładu ustrojowego niewątpliwie można ulokować na osi między apologią a odrzuceniem. W XX i XXI wieku antynomiczne oceny nie zdominowały wprawdzie polskiej dyskusji politycznej, ale stały się ważkim punktem odniesienia dla formułowanych projektów. Aksjomatem łączącym różne propozycje pozostawała natomiast niezmiennie kwestia zachowania suwerenności i bezpieczeństwa. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na kształt formułowanych projekcji były także dynamiczne zmiany i procesy cywilizacyjne, w obliczu których coraz większe znaczenie zaczęto przywiązywać do problematyki bezpieczeństwa kulturowego czy wojen ideowych. Niezmienne pozostawało wszakże przekonanie, że nowa, lepsza Rzeczpospolita jest możliwa. Zgodnie też uznawano, iż mimo przeżywanego kryzysu partie polityczne pozostają głównymi kreatorami nowego ładu w warunkach systemu demokratycznego.

Wprowadzenie / 7

Część pierwsza
OBLICZA DYSKURSU O PAŃSTWIE I POLITYCE W LATACH 1918–1989

Andrzej Dubicki, Pierwsze prawo wyborcze II RP na tle innych ówczesnych rozwiązań wyborczych stosowanych w Europie Środkowej / 13

Ewa Maj, Suwerenność narodu w dyskursie publicznym Narodowej Demokracji / 39

Witold Wojdyło, Wizja Polski narodowej w myśli politycznej obozu narodowego 1918–1939 / 61

Tomasz Bichta, Marcin Wichmanowski, Wizja państwa w myśli politycznej PSL „Piast” / 77

Małgorzata Dajnowicz, Kobiety – polityka – wybory w świetle „Zwierciadła: Pisma Ligi Kobiet Polskich” (1982–1990) / 107

Magdalena Mikołajczyk, Rzeczpospolita racjonalna rewizjonistów okresu PRL / 127

Część druga
WIZJE PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA W OKRESIE III RP

Lech Szczegóła, Społeczeństwo obywatelskie jako projekt ideologiczny. Retoryka i praktyka budowniczych III RP / 153

Tomasz Bojarowicz, Koncepcje ideowe partii politycznych a podziały społeczno-polityczne w III RP / 169

Sławomir Drelich, Prawda i wolność w exposé polskich premierów w latach 1989–2014 / 181

Jarosław Macała, Kody geopolityczne III RP na przykładzie programów partii parlamentarnych w latach 1991–2011 / 201

Michał Strzelecki, Wojny ideowe polskich partii politycznych na przełomie XX i XXI wieku, czyli o zaniku godności w polityce / 225

Marta Chechłowska-Lipińska, Rola i znaczenie Kościoła katolickiego w programach i koncepcjach polskich ugrupowań parlamentarnych lat 90. XX wieku / 241

Paweł Malendowicz, Polska katolickiego narodu czy Polska proletariatu? Konfrontacja dwóch wizji państwa / 263

Arkadiusz Lewandowski, Aksjologiczne podstawy państwa według polskich chrześcijańskich demokratów w latach 90. XX wieku / 279

Grzegorz Radomski, Samorząd terytorialny w koncepcjach współczesnego ruchu narodowego w Polsce / 299

Łukasz Tomczak, Różnice i podobieństwa programowe ugrupowań lewicy w kampanii parlamentarnej 2015 roku / 311

Natalia Glińska, Koncepcje przywództwa partyjnego sygnatariuszy komitetu Zjednoczonej Lewicy / 325

Danuta Plecka, Bezpieczeństwo społeczne w perspektywie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2015 roku / 343

Ewelina Wojciechowska, Organizacje pozarządowe w programach partii politycznych / 355

Sylwia Łukasik-Gębska, Problematyka edukacji w programach wyborczych polskich partii politycznych w 2015 roku / 369

Katarzyna Sopolińska, Polityka karna państwa w koncepcjach programowych Prawa i Sprawiedliwości / 385

Patrycja Rutkowska, Bezpieczeństwo społeczne w programie Prawa i Sprawiedliwości w 2005 roku / 403

Arkadiusz Fordoński, Determinanty zmiany stanowiska Prawa i Sprawiedliwości w konflikcie o sposób ochrony życia poczętego / 415

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum