Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Magdalena J. Cyrklaff-Gorczyca, Tomasz Kruszewski (red.)

W świecie bibliologii i informatologii. Księga dedykowana Profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4207-2
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
416
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Magdalena J. Cyrklaff-Gorczyca, Tomasz Kruszewski (red.)

W świecie bibliologii i informatologii. Księga dedykowana Profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin

Przygotowywanie ksiąg pamiątkowych to piękna uniwersytecka tradycja upamiętniająca dokonania konkretnej osoby, ale przede wszystkim pozwalająca wyrazić wdzięczność Jubilatce/Jubilatowi za jego obecność w świecie nauki. […] Przedstawione do recenzji teksty są interesujące, wartościowe merytorycznie, napisane przez wybitnych specjalistów z zakresu bibliologii, informatologii i biblioterapii praktycznie ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, w których zagadnienia mieszczące się w obrębie szeroko rozumianej kultury książki i informacji są przedmiotem naukowej refleksji.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Tałuć

Słowo wstępne  / 9

Tabula gratulatoria  / 13

Bibliografia publikacji Bronisławy Woźniczki-Paruzel / 15

Bożena Koredczuk, Kodeks – wspólny dla kultury książki i kultury prawnej / 29

Arkadiusz Wagner, Królewski herb i delfiny. o jednej z poznańskich opraw renesansowych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu  / 43

Krzysztof Nierzwicki, Chełmiński egzemplarz De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1555) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu  / 59

Maria Juda, Wigierskie stare druki w zbiorach Biblioteki Księży Marianów w Lublinie. Przyczynek do dziejów kultury książki w zakonie kamedulskim / 99

Iwona Imańska, Asortyment gdańskiej księgarni Jerzego Marka Knocha (1695–1759) w świetle katalogów księgarskich i anonsów prasowych / 111

Janusz Kostecki, Cenzura rosyjska wobec importu polskojęzycznych publikacji z terenu Prus Zachodnich w latach 1865–1904  / 129

Janusz Tondel, Okładki wydawnicze książek i czasopism w okresie Młodej Polski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu  / 147

Hanna Tadeusiewicz, Problematyka fachowa na łamach polskich czasopism drukarskich z lat 1901–1939  / 177

Izabela Krasińska, „Młodzież Błękitna” (1928–1929) jako przykład czasopisma szkolnego  / 195

Krystyna Heska-Kwaśniewicz, O Gustawie Morcinku, ekslibrisach i „piernikowym mieście” – Toruniu  / 213

Jadwiga Sadowska, Bibliotekarstwo na „nowych torach”, czyli ślady propagandy ideologicznej w polskich podręcznikach bibliotekarskich (1951–1956) / 229

Elżbieta Barbara Zybert, Problemy bibliotekarstwa więziennego w programach Sekcji IFLA Library Services to People with Special Needs / 251

Maja Wojciechowska, Działalność IFLA na rzecz współpracy międzynarodowej i realizacji projektów międzyinstytucjonalnych. Przykład programu Organizacji Narodów Zjednoczonych: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development  / 273

Mariola Antczak, Inicjacja literacka – rozważania nad definicją, etapami i podziałem działań inicjacyjnych  / 291

Małgorzata Czerwińska, Pismo i książka w systemie Braille’a – szansą na partycypację osób z niepełnosprawnością wzroku w społeczeństwie informacyjnym? W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflopedagogicznych  / 303

Jacek Wojciechowski, Biblioteki – kształcenie – edukacja  / 325

Marzena Świgoń, Kilka uwag o badaniach nad przyszłością i kształceniu kompetencji przyszłości / 349

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Kształcenie akademickie w zakresie bibliologii i informatologii w Polsce – analiza stanu obecnego / 363

Ewa Głowacka, Jak polscy humaniści postrzegają swoje kompetencje informacyjne? Próba analizy na podstawie wyników wybranych badań  / 381

Tomasz Kruszewski, Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Motywacja studentów do grania w gry internetowe – raport z badań  / 395

Wykaz autorów / 413
Wykaz ilustracji  / 415

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum