Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski

Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4374-1
Rok wydania:
2020
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Piotr Siemiątkowski, Patryk Tomaszewski

Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa

Książka składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej autorzy dokonali zdefiniowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych, umiejscowienia ich w naukach o bezpieczeństwie i korelacji z naukami o polityce i administracji. Ukazali powiązanie bezpieczeństwa lokalnego z polityką bezpieczeństwa, a także opisali, jak wygląda system bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem najważniejszych jego składowych. W części teoretycznej autorzy przedstawili również kilka oryginalnych podejść teoretycznych do problemów bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań mieszkańców 23 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Wstęp / 7

Rozdział 1. BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W UJĘCIU TEORETYCZNYM / 13
1.1. Przegląd literatury z zakresu problemów bezpieczeństwa lokalnego / 13
1.2. Istota i specyfika bezpieczeństwa społeczności lokalnych / 14
1.3. Konceptualizacja kategorii bezpieczeństwa społeczności lokalnych / 17
1.4. Umiejscowienie bezpieczeństwa społeczności lokalnych w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego / 25
1.5. Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym / 29
1.6. Model bezpieczeństwa społeczności lokalnych / 36
1.7. Istota i specyfika systemu bezpieczeństwa społeczności lokalnych / 42
1.7.1. Zadania samorządu terytorialnego, służb i inspekcji w systemie bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym / 47
1.7.1.1. Policja w systemie bezpieczeństwa lokalnego / 51
1.7.1.2. Straże gminne w systemie bezpieczeństwa lokalnego / 54
1.7.1.3. Straże pożarne / 56
1.7.1.4. Inspektoraty / 57
1.7.2. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa lokalnego / 58
1.8. Poczucie bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych / 60

Rozdział 2. SKUTECZNOŚĆ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO W OPINII MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO / 63
2.1. Ogólna charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego / 63
2.2. Poczucie oraz podstawowe obszary zagrożeń bezpieczeństwa lokalnych społeczności w województwie kujawsko-pomorskim / 65
2.3. Ocena podstawowych obszarów zagrożeń bezpieczeństwa społeczności lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego / 69
2.4. Podsumowanie oceny poczucia i podstawowych obszarów zagrożeń w środowisku lokalnym przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego / 77
2.5. Ocena funkcjonowania podstawowych ogniw systemu bezpieczeństwa społeczności lokalnych przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego / 78
2.6. Podsumowanie oceny funkcjonowania podstawowych ogniw systemu bezpieczeństwa lokalnego przez mieszkańców województwa kujawsko--pomorskiego / 96

Rozdział 3. SKUTECZNOŚĆ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO W OPINII MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO / 99
3.1. Ogólna charakterystyka powiatów w województwie kujawsko-pomorskim / 99
3.2. Poczucie bezpieczeństwa w ocenie mieszkańców poszczególnych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego / 101
3.3. Ocena poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa lokalnego przez mieszkańców powiatów / 106
3.4. Poczucie wspólnoty lokalnej w ocenie mieszkańców powiatów województwa kujawsko-pomorskiego / 114
3.5. Podsumowanie oceny poczucia wspólnoty lokalnej i składowych systemu bezpieczeństwa lokalnego / 126

Rozdział 4. SYNTETYCZNY WSKAŹNIK SKUTECZNOŚCI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO / 128
4.1. Charakterystyka metody badawczej i dobór cech badanych powiatów / 128
4.2. Analiza syntetycznych wskaźników i rankingów bezpieczeństwa lokalnego na podstawie subiektywnej oceny poziomu bezpieczeństwa lokalnego / 134
4.3. Analiza syntetycznych wskaźników i rankingów bezpieczeństwa lokalnego na podstawie obiektywnych wskaźników / 142
4.4. Podsumowanie analizy syntetycznych wskaźników i rankingów skuteczności polityki bezpieczeństwa lokalnego w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego / 148

Zakończenie / 153
Bibliografia / 157
Spis rysunków / 165
Spis tabel / 168

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum