Dominik Antonowicz, Anna Machnikowska, Adam Szot (red.)

Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4381-9
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
362
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
DOI:
10.12775/4381-9

38,00 zł

miękka

Dominik Antonowicz, Anna Machnikowska, Adam Szot (red.)

Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian

Kategoria produktu:

Reformowanie ustroju uczelni jest procesem złożonym, trudnym i rozciągniętym w czasie, a nadto zmian w ustroju uczelni nie można dokonywać wyłącznie za pomocą narzędzi legislacyjnych. Uchwalona w 2018 roku Ustawa 2.0 określiła jedynie ramy prawne z uwzględnieniem podstawowych części składowych ustroju, bez których uczelnie nie mogą prawidłowo funkcjonować, jednocześnie zachęcając je do zbudowania nowej legitymizacji ich poszerzonej właśnie autonomii. Integralnym elementem nowego porządku miały się stać, wypracowane samodzielnie, zasady ustrojowe uczelni, a przynajmniej znaczna ich część, ponieważ ustawodawca pozostawił w tych sprawach dużą swobodę. Niniejsza monografia stanowi krytyczne studium statutów uczelni akademickich, a dokładniej przyjętych rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które wspólnoty uczelni wprowadziły do statutów. Skoro Ustawa 2.0 miała być symbolicznym nowym otwarciem, warto poszukać odpowiedzi na pytanie o zakres i sposoby wykorzystania przez uniwersytety ich autonomii organizacyjnej.

https://play.google.com/store/books/details/Dominik_Antonowicz_Innowacje_i_konserwatyzm_2_0_Po?id=Ux_yDwAAQBAJ

Wstęp / 7

Piotr Pokorny i Tomasz Pietrzykowski
1. Rola i miejsce strategii rozwoju uczelni / 15

Adam Szot
2. Organizacja wewnętrzna uczelni w świetle postanowień statutowych / 33

Adam Szot
3. Ustawowe organy uczelni a regulacje statutowe / 51

Jakub Kosowski
4. Demokratyczny wymiar zarządzania uczelnią / 73

Anna Machnikowska
5. Administracja w uczelni akademickiej / 133

Dominik Antonowicz
6. Organy uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych / 153

Anna Machnikowska
7. Zarządzanie badaniami naukowymi / 169

Krzysztof Wasielewski i Ryszard Koziołek
8. Na marginesie nauki, czyli zarządzanie kształceniem studentów w nowych statutach uczelni / 195

Michał Miłosz
9. Regulacja statusu pracowników uczelni w statucie uczelni wyższej / 217

Marta Jaworska i Tomasz Pietrzykowski
10. Szkoły doktorskie: uwarunkowania prawne i organizacja / 245

Jakub Kosowski
11. Transparentność i jawność w działaniu uczelni / 263

Michał Miłosz
12. Regulacja odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, studentów oraz doktorantów w statucie uczelni wyższej / 293

Bartłomiej Chludziński i Anna Budzanowska
13. Rzecznik wartości akademickich / 309

Dominik Antonowicz
14. Razem czy osobno. Status Collegium Medicum w strukturze uniwersytetów – rozwiązania statutowe / 335

Bibliografia / 353
Wykaz analizowanych statutów uczelni publicznych / 361

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum