Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki (red.)

Editiones sine fine. Tom 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4526-4
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
222
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki (red.)

Editiones sine fine. Tom 2

Kategoria produktu:

W dniach 21–22 XI 2019 r. odbyła się w Toruniu druga konferencja krajowa z cyklu Editiones sine fine, poświęcona opracowywanym edycjom źródeł historycznych z terenu ziem polskich. Organizatorem tego przedsięwzięcia były Zakład Źródłoznawstwa i Edytorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W międzyczasie, w związku ze zmianami strukturalnymi w uczelni, zakład ten z dniem 1 X 2019 r. przestał istnieć, a wszyscy jego pracownicy znaleźli zatrudnienie w Katedrze Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją UMK.

Wprowadzenie / 7

Bogdana Petryszak
Lwowskie księgi miejskie późnego średniowiecza: problemy kontynuacji edycji źródłowej / 11

Julia Możdżeń
Gdańska i toruńska kopia wilkierza miasta Torunia z 1524 (1523) roku – podstawa edycji i kompletność zachowania / 25

Karol Nabiałek
Edycja rozproszonych wpisów rejestrów przyjęć do prawa miejskiego na przykładzie Proszowic i Sieradza / 39

Janusz Bonczkowski
Edycja ksiąg rachunkowych miasta Grudziądza z lat 1548–1624 [1635–1636] / 61

Janusz Grabowski
Edycje Metryki Mazowieckiej. Stan badań i postulaty badawcze / 73

Piotr Falkowski, Bartłomiej Konopa
Archiwa klasztorów w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy – perspektywa edycji źródłowych / 89

Tomasz Kałuski
Projekt edycji pieczęci cystersów śląskich. Francuskie i niemieckie przykłady wydawania pieczęci cysterskich / 117

Krzysztof Syta
O przyjemnej pożyteczności. Uwagi na temat edycji listów generalnego plenipotenta Stanisława Karwowskiego do Izabeli Branickiej z lat 1771–1788 / 131

Marcin Sumowski
Cyfrowa edycja średniowiecznych rachunków kościołów toruńskich / 147

Anna Skolimowska
Atuty i pułapki edytorstwa cyfrowego – przypadek korespondencji Jana Dantyszka / 161

Waldemar Bukowski
Czy i komu potrzebny jest Nowy Helcel? O edycji wyboru zapisek z krakowskich ksiąg sądowych XV wieku / 171

Joachim Zdrenka
Nowa edycja źródeł epigraficznych w Polsce. Podsumowanie i perspektywa / 211

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum