Mirosław Bochenek

Istota i miejsce kategorii wartości w teorii ekonomii – ewolucja poglądów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
380
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4625-4
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4564-6
eISBN:
978-83-231-4565-3

42,00 zł

Mirosław Bochenek

Istota i miejsce kategorii wartości w teorii ekonomii – ewolucja poglądów

Kategoria produktu:

Wprowadzenie / 9

Rozdział 1. Rozwój kategorii wartości przed powstaniem nauki ekonomii / 19
1. Kategorie wartości wykoncypowane przez Herodota i Arystotelesa / 20
2. Ustalenia rzymskich prawników na temat wartości / 23
3. Wkład św. Tomasza z Akwinu do rozwoju koncepcji wartości / 28
4. Wartość według reprezentantów merkantylizmu oraz krytyków tej doktryny: Jeana Bodina, Williama Petty’ego, Johna Locke’a, Johna Lawa, Richarda Cantillona i Jamesa Steuarta-Denhama / 30
5. Zagadnienie wartości w rozważaniach fizjokratów – François Quesnay, Anne Robert Jacques de Turgot i Guillaume-François Le Trosne / 38

Rozdział 2. Zobiektywizowane teorie wartości jako fundament ekonomii w szkole klasycznej / 45
1. Dwie wersje teorii wartości Adama Smitha: zależnej od pracy oraz zależnej od kosztów produkcji / 48
2. Uwagi Jeremy’ego Benthama oraz Christiana von Schlözera o wartości / 60
3. System teoretyczny ekonomii Davida Ricardo oparty na udoskonalonej teorii wartości uzależnionej od pracy / 65
4. Użyteczność i koszty produkcji jako przyczyny wartości według Jeana Baptiste’a Saya / 75
5. Pogląd Frédérica Claude’a Bastiata o wartości wypływającej z usług stanowiących zaoszczędzoną pracę / 86
6. Zsyntetyzowanie nauki o wartości szkoły klasycznej przez Johna Stuarta Milla / 93
7. Rozważania Fryderyka Floriana Skarbka o przyczynach wartości / 102

Rozdział 3. Teoria wartości według twórców ekonomii heterodoksyjnej / 111
1. Pożyteczność i wartość u Adama Heinricha Müllera / 114
2. Powiązanie wartości z pracą zaoszczędzoną przez Henry’ego Charlesa Careya / 115
3. Koncepcja wartości Wilhelma Georga Friedricha Roschera jako reprezentatywne ujęcie nurtu historycznego / 117
4. Kategoria wartości oparta na teorii energii społecznej – propozycja Zygmunta Herynga / 120
5. Rozważania Stanisława Grabskiego o wartości jako zjawisku społeczno-gospodarczym/ 126

Rozdział 4. Kategoria wartości w nurcie myśli socjalistycznej / 141
1. Połączenie wartości z bogactwem przez Jeana Charles’a Léonarda Simonde’a de Sismondiego / 143
2. Koncepcja wartości dodatkowej Williama Thompsona i Thomasa Hodgskina / 147
3. Teoria proporcjonalności wartości produktu Pierre’a Josepha Proudhona / 148
4. Teorie wartości i wartości dodatkowej Karola Henryka Marksa / 158
5. Leona Winiarskiego krytyczna analiza Marksowskiej teorii wartości oraz wartości dodatkowej / 161

Rozdział 5. Zaczątki teorii wartości rozumianej subiektywnie / 169
1. Uzależnienie wartości dóbr od użyteczności krańcowej – propozycje Bernarda Davanzatiego, Daniela Bernoullego i Ferdinanda Galianiego / 170
2. Pierwsza całościowa subiektywna teoria wartości Étienne’a Bonnota de Condillaca / 174
3. Niezależne odkrycia koncepcji użyteczności krańcowej Williama Forstera Lloyda, Samuela Mountiforda Longfielda, Antoine’a Augustina Cournota, Jules’a Arséne’a Juvénala Étienne’a Dupuita oraz Richarda Jenningsa / 179
4. Systematyczna teoria użyteczności krańcowej Hermanna Heinricha Gossena / 182
5. Subiektywne ujęcie wartości Józefa Marii Hoene-Wrońskiego / 184

Rozdział 6. Subiektywna teoria wartości / 195
1. Teoria wartości Williama Stanleya Jevonsa z końcowym stopniem użyteczności / 197
2. Rozwinięcie neoklasycznej teorii wartości przez Philipa Henry’ego Wicksteeda i Francisa Ysidra Edgewortha / 203
3. Wzbogacenie teorii ekonomii o teorie użyteczności efektywnej oraz produkcyjności krańcowej przez Johna Batesa Clarka / 207
4. Zagadnienie wartości w pracach Ferdynanda Zweiga i Janusza Wojciecha Libickiego / 212
5. Teoria wartości Carla Mengera jako filar systemu teoretycznego szkoły austriackiej / 216
6. Rozwinięcie Mengerowskiej teorii wartości przez Eugena von Böhm-Bawerka / 220
7. Uogólnienie teorii wartości szkoły psychologicznej przez Friedricha von Wiesera / 226
8. Teoria wartości Léona Mariego Esprita Walrasa / 230
9. Leona Winiarskiego apologia Walrasowskiej teorii wartości / 241

Rozdział 7. Postulat usunięcia teorii wartości z ekonomii i jego krytyka / 251
1. Wyeliminowanie kategorii wartości z ekonomii – propozycja Vilfreda Federica Damasa Pareta / 251
2. Uwagi Enrica Baronego na temat przydatności pojęcia wartości dla ekonomii / 258
3. Gustava Karla Cassela postulat zastąpienia teorii wartości teorią cen . 260
4. Stosunek Władysława Mariana Zawadzkiego do teorii wartości oraz teorii użyteczności krańcowej / 262
5. Konstantego Bronisława Krzeczkowskiego krytyka postulatów wykluczenia teorii wartości z ekonomii / 271

Rozdział 8. Propozycje połączenia opozycyjnych teorii wartości / 279
1. Uzależnienie wartości dóbr od popytu i podaży przez Alfreda Marshalla / 280
2. Charles’a Gide’a kompilacja obiektywnej i subiektywnej teorii wartości / 289
3. Romana Franciszka Rybarskiego propozycja syntezy przeciwstawnych teorii wartości / 297

Rozdział 9. Kategoria wartości w ujęciu twórców syntezy neoklasycznej / 319
1. Rozwinięcie teorii wyboru jako podstawy teorii wartości – koncepcja Johna Richarda Hicksa / 321
2. Uwagi Paula Anthony’ego Samuelsona do miejsca kategorii wartości w ekonomii / 327
3. Wartość w holistycznym badaniu sfery ekonomicznej Kennetha Ewarta Bouldinga / 330

Podsumowanie / 337
Bibliografia / 357
Indeks nazwisk / 373

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum