Mirosław Haffer, Włodzimierz Karaszewski (red.)

Czynniki wzrostu gospodarczego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1752-7
Publication year:
2004
Pages number:
407
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

miękka

Mirosław Haffer, Włodzimierz Karaszewski (red.)

Czynniki wzrostu gospodarczego

Kategoria produktu:

Słowo o Profesorze (Włodzimierz Karaszewski); Wstęp (Mirosław Haffer). WYBRANE PROBLEMY TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO: Barbara Polszakiewicz: Wzrost i cykl koniunkturalny w teorii ekonomii; Jerzy Boehlke: Zacofanie i rozwój w teorii rozwoju społeczno-gospodarczego; Zdzisław Markuszewski, Kinga Chalecka: Wzrost gospodarczy a zasoby naturalne; Aleksander Jakimowicz: Neoklasyczny model wzrostu gospodarczego w świetle teorii chaosu. MAKROEKONOMICZNE CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO: Jan Wiśniewski, Iwona Salejko-Szyszczak: Wzrost i zmiany strukturalne polskiej gospodarki w okresie transformacji; Marek Zarębski: Wielofunkcyjne systemy przestrzenne w zrównoważonym rozwoju gospodarczym; Wojciech Popławski: Znaczenie polityki przemysłowej w rozwoju gospodarczym wysoko uprzemysłowionych krajów Unii Europejskiej; Zenon Wiśniewski: Programy zatrudnieniowe w Unii Europejskiej - oczekiwania i rzeczywistość; Wojciech Kosiedowski: Uwarunkowania wzrostu gospodarczego państw Europy Środkowowschodniej - nowych członków Unii Europejskiej. MEZOEKONOMICZNE CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO: Andrzej Anszperger: Przemysł turystyczny w gospodarce narodowej; Magdalena Osińska, Józef Stawicki: Analiza struktury produkcji według działów z wykorzystaniem łańcuchów Markowa; Leszek Dziawgo: Rola banków w gospodarce przyszłości jako podstawowy dylemat współczesnej bankowości; Piotr Jaworowski: Adaptacja zawodowa młodych producentów surowców i żywności jako czynnik wzrostu gospodarczego; Robert Karaszewski: Rozwój systemów jakości w procesie wzrostu gospodarczego; Hanna Karaszewska, Janusz Meller: Płace i ich rola we wzroście gospodarczym. MIKROEKONOMICZNE CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO: Bohdan Godziszewski: Globalizacja a mikroekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego; Stanisław Sudoł: Proces przekształceń polskich przedsiębiorstw w latach dziewięćdziesiątych - wyniki toruńskich badań; Jerzy Witold Wiśniewski: Małe przedsiębiorstwo w procesie wzrostu gospodarczego Polski po 1990 roku; Mirosław Haffer: Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik wzrostu gospodarczego; Marek Jacek Stankiewicz: Konkurencyjność przedsiębiorstw a wzrost gospodarczy; Włodzimierz Karaszewski: Największe korporacje transnarodowe świata i ich wpływ na wzrost gospodarczy

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum