Wojciech Polak, Arkadiusz Czwołek (red.)

Stan wojenny. Fakty, hipotezy, interpretacje

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2217-3
Publication year:
2008
Pages number:
479
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,60 zł

miękka

Wojciech Polak, Arkadiusz Czwołek (red.)

Stan wojenny. Fakty, hipotezy, interpretacje

Kategoria produktu:

Wprowadzenie stanu wojennego w nocy 12/15 grudnia 1981 r. 'było jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w najnowszej historii Polski. Zdeptane zostały nadzieje społeczeństwa polskiego na chociażby ograniczone zmiany systemu komunistycznego, który 'był niewydolny gospodarczo, obcy ideologicznie, odrzucający dużą część historycznej i kulturowej tradycji Polaków. Po okresie szesnastu miesięcy „solidarnościowego karnawału", znowu powróciły represje wobec opozycjonistów (znacznie surowsze niż w latach siedemdziesiątych), a także zaostrzona cenzura, partyjna kontrola nad życiem społecznym, kulturalnym i naukowym, wszechwładza nomenklatury w zakładach pracy, smutek i szarość komunistycznej codzienności. Odpowiedzią na stosowaną przez Jaruzelskiego i jego aparat przemoc 'była dobrze zorganizowana sieć solidarnościowej konspiracji, z którą Służba Bezpieczeństwa nie 'była w stanie sobie poradzić. Lata osiemdziesiąte to okres znakomitego funkcjonowania społeczeństwa alternatywnego w Polsce, które dzięki zaangażowaniu tysięcy działaczy podziemia, dostarczało sobie to, czego komunistyczna władza dostarczyć mu nie mogła i nie chciała: wolne słowo i solidarne wsparcie.

(Arkadiusz Czwołek, Wojciech Polak, fragment „Wstępu")

Niniejszy tom jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 1J-14 XII 2006 r., a więc w 25.rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zamieszczone teksty mają 'bardzo różnoraki charakter. Są tu analizy na temat uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych wprowadzenia stanu wojennego, artykuły dotyczące wydarzeń
w różnych miastach, środowiskach i regionach, obozów internowania, stosunku Kościoła katolickiego do przewrotu w Polsce, propagandy stanu wojennego, odbioru i oceny tamtejszych czasów obecnie. Obok tekstów syntetycznych, znajdują się artykuły przyczynkarskie, a nawet jeden tekst wspomnieniowy - prof. Sławomira Kalem bki. Sądzimy, że wszystkie są wartościowe i interesujące. Mamy też nadzieję, że prace opublikowane w niniejszym tomie przyczynią się do stworzenia w przyszłości syntetycznych i wnikliwych opracowań, które całościowo opiszą te tak ciekawe i przełomowe czasy.

(Arkadiusz Czwołek, Wojciech Polak, fragment „Wstępu")

 

Wstęp
Krzysztof Łabędź - NSZZ „Solidarność" w okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego / 11
Leszek Pawlikowicz - Militarne aspekty „kryzysu polskiego" 1980-1981. Pierwsze cztery miesiące  - radziecka interwencja czy stan wojenny? / 23
Wojciech Polak - Związek Sowiecki jako inspirator wprowadzenia stanu wojennego w Polsce / 53
Grzegorz Radomski - Stan wojenny jako fałszywa alternatywa wobec interwencji sowieckiej Polska lat 1980-1982 w ocenie Ryszarda Reiffa / 71
Piotr Chrzczonowicz - Prawo karne i wymiar sprawiedliwości karnej wobec opozycji wolnościowej w Polsce doby stanu wojennego - wybrane aspekty / 81
Magdalena Nowak-Paralusz - Kobiety „Solidarności" w okresie stanu wojennego / 95
Barbara Rogowska - Symboliczne formy oporu i walki politycznej w okresie stanu wojennego / 105
Sławomir Kalembka - Noc Grudniowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika / 119
Rafał Jaśko - Rola Wojewódzkiego Komitetu Obrony w zarządzaniu województwem toruńskim w okresie stanu wojennego / 129
Anna Frydrysiak, Agnieszka Lipska-Sondecka - Pierwsze dni stanu wojennego w województwie koszalińskim / 151
Jerzy Juchnowski, Jan Ryszard Sielezin - Stan wojenny na Dolnym Śląsku (1981-1983) /167
Sławomir Klonowski - Stan wojenny w Wałczu / 197
Benon Gaziński - „Solidarność" na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w latach 1980-1982 i represje stanu wojennego /205
Witold Gieszczyński - Działania Służby Bezpieczeństwa wobec środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie w czasie stanu wojennego /217
Arkadiusz Czwolek - Ludność białoruska w Polsce wobec stanu wojennego /237
Adam Frydrysiak - Ośrodki internowania w województwie koszalińskim 1981-1982 /255
Sylwia Galij-Skarbińska - Życie codzienne internowanych w Potulicach w świetle wspomnień Jacka Stankiewicza /275
Izabela Mazanowska - Interwencje biskupa Mariana Przykuckiego w sprawie uwolnienia internowanych z diecezji chełmińskiej /287
Jadwiga Kotulska - Cel i strategia działania Polskiego Porozumienia Niepodległościowego 1976-1981 i los działaczy PPNw okresie stanu wojennego /295
Jarosław Wąsowicz SDB - Sprawa Anny Stawickiej z Gdańska w świetle materiałów z Instytutu Pamięci Narodowej /305
Ks. Józef Dębiński - Kościół katolicki w okresie stanu wojennego na przykładzie diecezji włocławskiej /321
Aleksandra Seklecka - Rola propagandy państwowo-partyjnej w stanie wojennym / 351
Ewa Zając - Rola SB w kształtowaniu mitu „mniejszego zła" /367
Przemysław Ruchlewski - Propaganda stanu wojennego w „Gazecie Pomorskiej" /377
Marcin Friedrich - Działania władz wobec dziennikarzy bydgoskich w pierwszych dniach stanu wojennego /397
Marek Jeziński - Metafora w przemówieniach politycznych Wojciecha Jaruzelskiego /407
Małgorzata Myśliwiec - Stan wojenny i jego konsekwencje w perspektywie teorii Juana Jose Linza /419
Wojciech Peszyński - Stan wojenny w koncepcjach i działaniu przedstawicieli lewego skrzydła „Solidarności" /431
Józef Brynkus - Stan wojenny w polskiej współczesnej edukacji historycznej /441
Krzysztof Brzechczyn - Stan wojenny w syntezach dziejów PRL Próba analizy historiografaznej /451
Jarosław Macała - Pierwsza „Solidarność" oraz stan wojenny w koncepcji IV RP /469

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum