Marcin Łukasz Lutomierski, Magdalena Bizior-Dombrowska (red.)

Z warsztatu edytora dzieł romantyków

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2256-2
Publication year:
2008
Pages number:
276
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Marcin Łukasz Lutomierski, Magdalena Bizior-Dombrowska (red.)

Z warsztatu edytora dzieł romantyków

Kategoria produktu:

Słowo wstępne

Inicjujemy serię wydawniczą Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich zaprojektowaną przez Pracownię Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która wskazywać będzie na istotne zagadnienia z szerokiego zakresu badań obejmujących tekstologię dzieł literackich, metodologię i teorię edytorstwa naukowego, problemy związane z procesem wydawniczym i nowoczesnymi formami druku. Pragniemy tym samym nawiązać do świetnej tradycji edytorsko-literaturoznawczej zapoczątkowanej na UMK w połowie XX wieku przez Profesora Konrada Górskiego i kontynuować w miarę naszych skromnych możliwości znakomite dokonania autora Tekstologii i edytorstwa dzieł literackich zarówno na obszarze teorii, jak i w konkretnych pracach edytorskich.

Pierwszy tom serii poświęcamy badaniom z zakresu tekstologii i edytorstwa dzieł romantyków, a więc epoki szczególnie hołubionej przez naszego Patrona. Podpatrujemy także warsztat pracy współczesnych edytorów zajmujących się tym okresem literackim. Artykuły zamieszczone w książce przynoszą syntetyczny obraz dokonań edytorskich wybitnych polskich badaczy literatury romantyzmu i wskazują na te elementy ich teorii edytorstwa, które należy kontynuować we współczesnych opracowaniach. W tym sensie książka jest małą próbą dokonania rewizji dotychczasowych metod opracowywania spuścizny romantyków. Poszczególne metody badaczy zajmujących się tekstologicznym opracowaniem dzieł literackich zostały omówione w kontekście najważniejszych problemów tekstologicznych, jakie stoją na przeszkodzie przy podejmowaniu prac edytorskich.

Prezentowany tom stanowi jednocześnie próbę wypracowania współczesnego modelu opracowania dzieł literackich powstałych w pierwszej połowie XIX wieku, zawiera konkretne postulaty edytorskie i propozycje szczegółowych rozwiązań tekstologicznych dotyczących dzieł literackich, publicystycznych i epistolograficznych.
Część zamieszczonych w tomie tekstów została zaprezentowana na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Tradycja - stan badań - perspektywy", zorganizowanej przez Pracownię Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich oraz Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która odbyła się w Toruniu w dniach 27-28 kwietnia 2007 roku.

Poświęcamy niniejszy tom pamięci Profesor Zofii Stefanowskiej (1926-2007). Toruńska konferencja tekstologiczno-edytorska była ostatnią, w jakiej Pani Profesor wzięła udział, wygłaszając na niej odczyt inauguracyjny Wiersze, które Mickiewicz zostawił w rękopisie oraz referat Wybór tekstu podstawowego, zakres modernizacji pisowni. Wszyscy jesteśmy Jej dłużnikami, a wielu z nas spadkobiercami myśli i ducha. Było to dla nas, uczestników konferencji, wielkie przeżycie. Ciepło, którym zawsze obdarzała nas Pani Profesor, Jej wielka troska i szacunek dla autografu i dokumentu, ogromna erudycja, praktyka badawcza i doświadczenie edytorskie, które pożytkowała następnie w świetnych interpretacjach literaturoznawczych stanowią dla nas drogowskaz w pracy naukowej, dydaktycznej i w życiu codziennym.

Mirosław Strzyżewski

Słowo wstępne - Mirosław Strzyżewski

Maria Kalinowska - Profesor Zofia Stefanowska-Treuguttowa (1926-2007)
Zbigniew Przychodniak - Duch, litera i druk. Edytorskie dylematy Juliusza Słowackiego
Jacek Brzozowski - O kilku problemach z interpunkcją Słowackiego
Magdalena Bizior-Dombrowska - Problemy tekstologiczne edycji Samuela Zborowskiego Juliusza Słowackiego
Teresa Winek - Stanisław Pigoń jako edytor autografów Pana Tadeusza
Grażyna Halkiewicz-Sojak - Dzieła wszystkie Cypriana Norwida - nowe wydanie krytyczne utworów artysty
Tomasz Korpysz - O autorskiej poprawce i (nie)istniejącym cudzysłowie (na marginesie wiersza C. Norwida)
Mirosław Strzyżewski - Zbiór korespondencji rodzinnej braci Mochnackich (z glosą na temat przygód edytora)
Agnieszka Markuszewska - Ingerencje w pierwodruk edycji listów Kamila i Maurycego Mochnackich
Justyna Zyśk - Wybrane zagadnienia interpunkcji z 1. połowy XIX w. (casus publicystyki J. L. Żukowskiego)
Jacek Lyszczyna - Romantycy z drugiej półki
Agnieszka Skoczylas - Zawierucha z Zaweruchą T. A. Olizarowskiego (o powinnościach edytora)
Katarzyna Grabias-Banaszewska - Wybrane problemy edycji powieści A. J. Czartoryskiego Pan Sędzia Deluty
Renata Czerwińska - Problemy edytorskie z Pamiętnikiem Feliksa Wrotnowskiego
Edyta Gracz-Chmura - Jerzy Samuel Bandtkie - od bibliografii do metodologii edytorstwa
Marcin Lutomierski - O powojennych edycjach romantyków polskich w Wielkiej Brytanii (lata 40. i 50. XX w.)

From the Editor's Workshop of Romanticists' Works (summary)
Indeks osobowy

  • GS

    (...) pierwszy tom serii (jego redaktorami są Magdalena Bizior-Dombrowska i Marcin Lutomierski) jest pozycja ciekawą i wartą wspomnienia mimo czasu, jaki upłynął od jego wydania. (...) Zainteresowanemu czytelnikowi przyniesie sporo satysfakcji – autorzy poszczególnych tekstów potrafią opowiadać o swych badaniach i analizach z pasją i humorem, ich dociekania zaś przypominają prace detektywów. Nikt tu wprawdzie nikogo nie utrupił, ale o „zamordowaniu” tekstu mowa jest nierzadko. (...) W lekturze książki pomaga opracowanie graficzne (...). Materiał ilustracyjny jest bogaty i zróżnicowany, zmyślnie włamany i dobrze komplementujący tekst – dowód, że naukowa praca wale nie musi być „cegłą”.
    Fragment recenzji opublikowanej w czasopiśmie "Notes Wydawniczy" (październik 2010)
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum