Krzysztof Syta, Robert Degen, Waldemar Chorążyczewski (red.)

Archiwa Kancelarie Zbiory, t. 2

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2307-1
Publication year:
2008
Pages number:
256
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Archiwa – Kancelarie – Zbiory
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,90 zł

miękka

Krzysztof Syta, Robert Degen, Waldemar Chorążyczewski (red.)

Archiwa Kancelarie Zbiory, t. 2

Kategoria produktu:

Doczekaliśmy się wreszcie drugiego tomu Archiwów - Kancelarii - Zbio­rów*. Czy jest on realizacją zapowiedzi ze wstępu do tomu pierwszego, osądzicie Państwo sami. My do końca zadowoleni nie jesteśmy, aczkolwiek uważamy, że idziemy właściwą drogą. Tom składa się z jedenastu tekstów, które dla wygody czytelników podzieliliśmy na trzy działy. Działowi pierwszemu nadaliśmy tytuł Archiwa bieżące we współczesnej archiwistyce. Nie ulega wątpliwości, że wspomniane w tytule archiwa są dziś istotnym problemem badawczym, zwracającym uwagę nie tylko osób w nich zatrudnionych czy pracowników działów nadzoru współczesnych archiwów państwowych. Wydaje się bowiem, że we współczesnych bada­niach naukowych, których zakres obejmuje gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie archiwaliów przez archiwa, one właśnie co­raz silniej zaznaczają swoją pozycję jako przedmiot godny zainteresowania uczonych. Czy rozwijana w przyszłości teoria i metodyka archiwalna będą uogólnieniem rzeczywistości zaobserwowanej właśnie w nich? Nie wia­domo. Niemniej warto zdawać sobie sprawę z tego, że badania, których przedmiotem są współczesne archiwa zakładowe i składnice akt, nie zawsze muszą sprowadzać się do szczegółowego rozpatrywania sposobów ich pracy czy stosowanych w nich pomocy archiwalnych.

Wstęp /7
Archiwa bieżące we współczesnej archiwistyce
Robert Degen - Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945-1989 /13
Waldemar Chorążyczewski - Czy w archiwach bieżących przechowuje się zespoły archiwalne? /39
Halina Robótka - Model archiwum bieżącego w polskim prawie archiwalnym. Kilka refleksji na temat /49
Nowe idee w archiwistyce
Marlena Jabłońska - Komunikacja społeczna i public relations w archiwach. Zarys problematyki badawczej /63
Mieczysław Motas - Dokumenty plenerowe (epigrajy, graffiti, inskrypcje) /81
Waldemar Chorążyczewski - Archiwista na wakacjach albo o przymusie dokumentowania /91
Agnieszka Rosa - Archiwa między historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki /99
Z dziejów archiwów
Rafał Jankowski - Próba przedstawienia dziejów archiwów Radziwiłłów linii kleckiej z uwzględnieniem klęsk elementarnych jako jednym z czynników kształtowania zasobu /131
Wiesław Nowosad - Nagana szlachectwa jako czynnik archiwotwórczy na przykładzie archiwum rodziny Kruszyńskich z Nawry /191
Krzysztof Syta - Testament Marcjana Antoniego Ogińskiego, kasztelana mścisławskiego. Przyczynek do dziejów rodziny z zasobu archiwum Ogińskich w Litewskim Historycznym Archiwum Państwowym w Wilnie /219
Paweł Wolnicki - Gromadzenie zasobu w archiwum diecezjalnym na przykładzie Częstochowy /233

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum