Marzenna Cyzman

Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2292-0
Publication year:
2009
Pages number:
296
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Marzenna Cyzman

Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii

Kategoria produktu:

„Książka dr Marzenny Cyzman stanowi na gruncie literaturoznawstwa współczesnego niezwykle cenne opracowanie problematyki badawczej, skupionej wokół teorii nazw własnych w dziele literackim. Choć autorka podejmuje głównie refleksję teoretyczną, nie brak w jej pracy znakomitej prezentacji materiału analitycznego w postaci przywoływanych przykładów artystycznej funkcjonalizacji nazw własnych w konkretnych utworach literackich".

Z recenzji wydawniczej prof. Joanny Ślósarskiej, Katedra Teorii Literatury, Uniwersytet Łódzki

 

„Praca dr Marzenny Cyzman należy do tego nurtu teorii literatury, który rozwija się w bliskim związku z filozofią. Dlatego sądzę, że pracą będą zainteresowani nie tylko teoretycy literatury czy językoznawcy, ale i filozofowie, szczególnie zajmujący się filozofią języka i ontologią. Praca Pani dr Cyzman dostarcza bowiem ciekawej ontologicznie koncepcji antroponimów i to nie tylko z punktu widzenia ontologii dzieła literackiego, ale i samej ontologii, gdyż to w ontologii rozstrzyga się kwestie związane z istnieniem i naturą przedmiotów intencjonalnych, w tym fikcyjnych".

Z recenzji wydawniczej prof. Urszuli Żegleń, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

WSTĘP /11

1. SPÓR O NAZWY WŁASNE /15
1.1. Pojęcie nazwy własnej w teorii i filozofii języka /15
1.1.1. Pojęcie nazwy własnej /16
1.2. Nazwy własne jako wyrażenia pozbawione znaczenia. Wokół teorii Johna Stuarta Milla i Bertranda Russella /21
1.2.1. Millowska teoria nazw własnych /21
1.2.2. Russelowska koncepcja denotacji i deskrypcji /24
1.3. Nazwy własne jako wyrażenia znaczące. Eugeniusza Grodzińskiego teoria imion własnych /34
l .4. Rozwiązania pośrednie problemu nazw własnych - Alfred Ayer, John Searle /43
1.5. Spór o znaczenie znaczenia /48
1.6. Nazwy własne w badaniach literackich /51

2. SPÓR O PRZEDMIOT I METODĘ BADAŃ ONOMASTYCZNOLITERACKICH /54

3. NAZWY WŁASNE WOBEC ONTOLOGII DZIEŁA LITERACKIEGO /73
3.1. Wstęp /73
3.2. Meinong czy Russell - spór o denotację nazw tzw. pustych /75
3.2.1. Czym jest jestl /80 
3.3. A-503 (My Eugeniusza Zamiatina). O szczególnym uposażeniu przedmiotów fikcjonalnych, nieanalogicznych wobec przedmiotów realnych /83
3.4. Colas Breugnon (Colas Breugnon Romaina Rollanda). O analogiczności przedmiotów fikcjonalnych wobec przedmiotów realnych /91
3.4.1. Colas Breugnon czy Mikołaj Brzoskwinia? Z problematyki przekładu nazw własnych /94
3.5. Ksiądz Olszowski (Trylogia Henryka Sienkiewicza). O nazwach własnych mających realny odpowiednik poza tekstem literackim /99
3.5.1. Kim jest ksiądz Olszowski jako postać Trylogii /104
3.5.2. Od nazwy własnej do gatunku. Wokół powieści historycznej /107
3.5.3. Czy historyczność jest szczególnym momentem uposażenia przedmiotu?  /114
3.5.4. Czy nazwa Olszowski jest także nasemantyzowana? O nazwach semantycznie pustych i niepustych  /116
3.6.  O nazwach przejętych z porządku innego dzieła literackiego. OdMacbetha Szekspira do Macbetta lonesco  /118
3.6.1. Jak interpretować Macbetta lonesco?  /122
3.6.2. Nazwa własna jako sygnał aluzyjności dzieła literackiego /125
3.6.3. Jaki moment charakteryzacji egzystencjalnej przysługuje Macbettowi lonesco?  /127
3.7. Antroponimy w liryce. Wstępne rozpoznanie problemu /131

4. ONTOLOGICZNA TEORIA OSOBOWYCH NAZW WŁASNYCH W DZIELE LITERACKIM  /136
4.1. Próba sformułowania teorii literackich nazw własnych /136
4.1.1.  Czy można oddzielić leksykon od zasobu onomastycznego języka? /143
4.1.2. Nazwa własna i przedmiot jej odniesienia  /146
4.1.3.  Czy klasyfikować literackie nazwy własne?  /152
4.2. Inne rozwiązanie sporu o literackie nazwy własne /153
4.3. Imię bez postaci i postać bez imienia. O pewnym szczególe w teorii literackich osobowych nazw własnych /159
4.3.1. Bezimienność  /160
4.3.2. Bezprzedmiotowość  /174

5. NAZWY WŁASNE WOBEC FIKCJI LITERACKIEJ /186
5.1. Wstęp /186
5.2. Teoria guasi-szyiów Romana Ingardena /188
5.3.  Charakterystyka zdań podmiotowo-orzecznikowych o postaci S jest P i zdań czasownikowych o postaci S x (n) /192
5.4.  Od quasi-sądu do fikcji literackiej /209
5.4.1. Pakt autobiograficzny-między fikcją a rzeczywistością /211

6. FUNKCJE NAZW WŁASNYCH W DZIELE LITERACKIM /222
6.1. Jak wyodrębniać funkcje nazw własnych w dziele literackim? /222
6.2. Pojęcie funkcji nazwy własnej w pracach z onomastyki literackiej. Próba określenia podstaw wyodrębniania funkcji nazw własnych w dziele literackim /225
6.2.1. Klasyfikacja funkcji literackich nazw własnych w rozprawie Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego Aleksandra Wilkonia /225
6.2.2. Rodzaje funkcji nazw własnych w pracach rozwijających klasyfikację Aleksandra Wilkonia  /235
6.2.3. Pojęcie funkcji nazwy własnej w pracach nieopartych na schemacie Aleksandra Wilkonia  /249
6.2.4. Próba oceny dotychczasowych klasyfikacji funkcji nazw własnych  /256
6.3. Funkcja numeryczna i ontologiczna nazw własnych  /257
6.3.1. Możliwe zarzuty wobec propozycji rozumienia funkcji nazw własnych /264

PODSUMOWANIE /273
BIBLIOGRAFIA /275
INDEKS OSOBOWY /286
PERSONAL PROPER NAMES IN A LITERARY WORK FROM THE PERSPECTIYE OF ITS ONTOLOGY (Summary) /292

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum