Stefan Grzybowski, Michał Głuszkowski (red.)

Staroobrzędowcy za granicą

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2561-7
Publication year:
2010
Pages number:
364
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Stefan Grzybowski, Michał Głuszkowski (red.)

Staroobrzędowcy za granicą

Kategoria produktu:

Staroobrzędowcy, zwani również starowiercami (ros. старообрядцы lub староверы), są potomkami Rosjan, którzy odrzucili reformy wprowadzane przez Patriarchę Nikona w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w drugiej połowie XVII w. Byli oni okrutnie prześladowani przez władze cerkiewne oraz świeckie i dlatego uciekali w trudno dostępne części Imperium Rosyjskiego lub za granicę.
Autorzy artykułów w tomie "Staroobrzędowcy za granicą" omawiają różnorodne zagadnienia dotyczące życia starowierskich wspólnot poza granicami ich Ojczyzny. Poszczególne działy poświęcone są historii staroobrzędowców w świecie, badaniom ich migracji, studiom nad językiem, piśmiennictwem, literaturą i sztuką sakralną starowierców oraz wyzwaniom cywilizacyjnym, jakie napotykają oni za granicą.

Przedmowa /11

Rozdział I. Z historii badań wspólnot staroobrzędowców na świecie
Iryda Grek-Pabisowa - Staroobrzędowcy poza granicami Rosji - niesłabnące zainteresowanie tematem badawczym /21
Grigorij Potaszenko - Staroobrzędowcy w Republice Litewskiej (1918-1940): status prawny, sytuacja socjalna i emigracja /41
Przemysław Adamczewski - Zarys historii staroobrzędowców w Estonii /43
Krzysztof Snarski - Wspólnota staroobrzędowców w świetle suwalskich akt stanu cywilnego z lat 1849-1866 /57
Ewa Kowalewska - Kozacy starowiercy w Augustowie i okolicy po 1920 roku /69
Aleksander A. Apanasionok - „Obcy we własnym domu": z historii wypierania staroobrzędowstwa z terytorium Rosji w XVIII wieku /84
Swietłana W. Wasiliewa - Fenomen staroobrzędowstwa w badaniach Państwowego Uniwersytetu Buriackiego /91

Rozdział II. Współczesne metody badań i opisu migracji staroobrzędowców
Olga N. Bachtina, Jelena J. Dutczak - Migracja staroobrzędowców jako typ zachowań konfesyjnych: model badawczy /104
Alla A. Kamalova - Staroobrzędowe mikrosocjum jako fenomen kultury /113
Irina J. Truszkowa - Właściwości migracji wewnętrznej i zagranicznej w dziejach staroobrzędowców /120
Jelena Smorgunova - „Diaspora bez emigracji": staroobrzędowcy z zachodnich terenów Imperium Rosyjskiego: na emigracji bez emigracji /132

Rozdział III. Z zagadnień języka i piśmiennictwa staroobrzędowców
Olga G. Rownowa - „Poligloci mimo woli": sytuacja językowa w gminach staroobrzędowców Ameryki Południowej /156
Rozalia F. Kasatkina - Gwary staroobrzędowców w warunkach interferencji międzyjęzykowej (sytuacja językowa w Oregonie, USA) /168
Michał A. Głuszkowski - Terytorialna różnorodność gwary polskich staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego (na przykładzie wybranych idiolektów) /179
Dorota Paśko - Adaptacja akcentuacyjna zapożyczeń z języka polskiego do rosyjskiej gwary staroobrzędowców w ośrodku Augustowskim /181
Magdalena Ziółkowska - Antroponimia polskich starowierców (na podstawie inskrypcji nadgrobnych) /189
Joanna Orzechowska - Charakterystyka Wojnowskiego Starobrzędowego Sinodiku /206
Helena Pociechina, Anna Nicewicz, Anna Auguściak - Staroobrzędowe wiersze duchowne z zeszytu rękopiśmiennego Jeleny Dikopolskiej /222
Ludwig P. Selimski - W sprawie charakterystyki elementu starowierskiego w bułgarskiej antroponimii /232

Rozdział IV. Artystyczne inspiracje staroobrzędowców Literatura, sztuka sakralna
Anna Szyndler - Święty starowierców protopop Awwakum widziany oczami niemieckiego katolika /237
Mari-Liis Paaver - Malarstwo sakralne estońskich staroobrzędowców - przerwana tradycja? /255
Halina Wątróbska - Starowierski Irmologion nutowy na kriukach /259
Marta Florkowska - Krzyż w życiu staroobrzędowców Polski i Litwy /273
Jacek Maj - Jerzy Nowosielski o staroobrzędowcach /287

Rozdział V. Staroobrzędowcy wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Agata K. Maksimowska - Narracja o historii chrześcijaństwa a „odrodzenie" praktyk religijnych wśród staroobrzędowców-popowców z Homla na Białorusi /295
Aleksandr Prigarin - Glokalizacja w środowisku staroobrzędowców w Budżaku: modele i podmioty współczesnej modernizacji tradycyjnej społeczności /324
Dumitru Pachom - Bp Apolinary (Aleksandr G. Dubinin), Starowierska (lipowańska) młodzież w Rumunii: stan obecny i perspektywy /331
Wykaz skrótów /333

Bibliografia /334

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum