• Home
  • Pedagogika
  • Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty

Ditta Baczała, Jadwiga Jastrząb

Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2701-7
Publication year:
2011
Pages number:
202
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Pedagogika Toruńska
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Ditta Baczała, Jadwiga Jastrząb

Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty

Kategoria produktu:

Książka Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty przeznaczona jest dla terapeutów już pracujących lub zamierzających realizować się zawodowo w dziedzinie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a więc dla przyszłych terapeutów pedagogicznych (np. słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów kwalifikacyjnych), nauczycieli uczących dzieci ze specyficznymi problemami w nauce znajdujące się w każdej polskiej klasie (np. uczniów z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią), studentów pedagogiki (np. pedagogiki specjalnej i pedagogiki wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej). Ich uwagę autorki pragną skierować na refleksyjne, poparte doświadczeniem osobistym rozważanie, czym jest autentyczna rola terapeuty, gdy terapię pedagogiczną określa się mianem "sztuka". "Sztuka", która ma być kunsztem postępowania kompetentnego i rzetelnego, nasyconego refleksją płynącą z odpowiedzialności za ludzki los.

Rozdział I. Jadwiga Jastrząb. Pedagogika osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - zarys problemów /14
1.1. Niepowodzenia szkolne osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się typu dysleksja rozwojowa /14
1.2. Podstawy pracy korekcyjno-kompensacyjnej /20
1.3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna /30
1.4. Terapia pedagogiczna /35

Rozdział II. Jadwiga Jastrząb. Specjane potrzeby edukacyjne /50
2.1. Specjalne potrzeby edukacyjne-zagadnienia wybrane /52
2.2. Specyficzne trudności w uczeniu się /64
2.3. Dysleksja rozwojowa w kontekście potrzeb praktyki terapeutycznej/75

Rozdział III. Jadwiga Jastrząb. Wzorzec terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /92
3.1. Terapeuta - potrzeba specjalizacji /97
3.2. Terapeuta - wzorzec własny /107
3.3. Terapeuta - rola i zadania /130
3.4. Terapeuta - kompetencje psychopedagogiczne /142

Rozdział IV. Ditta Baczała. Postawy rodziców wobec dziecka, szkoły i terapeuty /154
4.1. Postawa - kluczowe pojęcie rozważań /154
4.2. Postawy rodzicielskie wobec dziecka /167
4.3. Postawy rodziców wobec szkoły /179

Aneks 1. Założenia merytoryczno-formalne do ramowego programu Podyplomowego Studium Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej WNP UMK w Toruniu /190
Aneks 2. Ramowy plan Podyplomowogego Studium Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej WNP UMK w Toruniu /195
Afiliacje /198

  • Renata Czabaj

    odsyłam na www.Polskiego Towarzystwa Dysleksji
Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum