• Home
  • Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 1(1)/2011. Dziewiętnastowieczne edycje

Mirosław Strzyżewski, Magdalena Bizior-Dombrowska (red.)

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 1(1)/2011. Dziewiętnastowieczne edycje

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISSN:
2084-7963
Publication year:
2011
Pages number:
102
Typ okładki:
miękka
Format:
230 x 280 mm
Series:
Sztuka Edycji
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Mirosław Strzyżewski, Magdalena Bizior-Dombrowska (red.)

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 1(1)/2011. Dziewiętnastowieczne edycje

Tytuł naszego czasopisma nawiązuje bezpośrednio do znanego podręcznika Konrada Górskiego Sztuka edytorska. Zarys teorii, który ukazał się w 1956 roku nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego, wywołując spore zainteresowanie i dyskusje naukowe w gronie literaturoznawców zajmujących się tradycyjnie uprawianą filologią. Tekst dla toruńskiego profesora zawsze był punktem wyjścia do interpretacyjnych rozważań. Od poprawnie edytowanego tekstu powinna rozpoczynać się nasza przygoda intelektualna z ideami i poetyką dzieła literackiego, co znakomicie dokumentuje fundamentalna praca Górskiego Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, dopełniająca wcześniejsze rozpoznania Autora. Dziś ta podstawowa prawda filologiczna (i hermeneutyczna) odchodzi w zapomnienie. „Efektowne nowatorstwo" interpretacyjne jakże często skrywa brak refleksji nad tekstem jako podstawowym źródłem naszej wiedzy. Będziemy zmierzać w naszym czasopiśmie do przywrócenia właściwych proporcji na niwie filologii, przez niektórych uczonych skazywanej nawet na postkolonialną i wszechkulturową zagładę. Nie oznacza to jednak powrotu do anachronicznych formuł czy zestarzałych metodologii badawczych. Pragniemy tylko przywrócić należne miejsce tekstologii i edytorstwu naukowemu w przestrzeni nauk filologicznych, wskazując na nowe możliwości uprawiania tej dyscypliny. Postęp technologiczny otworzył przestrzeń dla zmian i - paradoksalnie - uprościł drogę ku przeszłości: ku powrotowi dzieł dawnych, zapomnianych a wartych przypomnienia, często niezbędnych dla zachowania naszej tożsamości i humanistycznej tradycji. Pragniemy, by redagowana w Zakładzie Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Sztuka Edycji", kontynuująca w pewien sposób dawne marzenia prof. Konrada Górskiego, stała się forum wymiany myśli i doświadczeń zainteresowanych badaczy, dla których poprawny tekst (w znaczeniu filologicznym) jest podstawowym warunkiem dalszej refleksji. Nie od teorii do dzieła literackiego, ale od dzieła do interpretacji. Tylko tyle i aż tyle, chciałoby się powiedzieć. I jeszcze jedna informacja wstępna: „Sztuka Edycji" jako pierwsze w Polsce czasopismo w całości poświęcone edytorstwu, tekstologii i nowoczesnym formom pracy „z" i „nad" tekstem - będzie rozpowszechniane przede wszystkim w technologii cyfrowej i dostępne w formule open access m.in. na internetowej stronie Wydawnictwa Naukowego UMK.

Mirosław Strzyżewski

Wstęp

Artykuły i Rozprawy

Źródła i dokumenty

Recenzje i Sprawozdania

Abstracts & Key Words

Informacje o Autorach

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum