Iwona Kaproń-Charzyńska

Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3228-8
Publication year:
2014
Pages number:
230
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Iwona Kaproń-Charzyńska

Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka

Kategoria produktu:

Celem autorki jest zrozumienie i opis mechanizmów, które budują funkcję ekspresywną i poetycką formacji słowotwórczych. […] Zaczyna Iwona Kaproń-Charzyńska monografię od zasadniczych kwestii dotyczących pragmatyki lingwistycznej, pokazując odmienne jej rozumienie i usiłując dociec przyczyn różnego traktowania tej poddziedziny lingwistyki. Potem przenosi zagadnienia pragmatyki na grunt słowotwórstwa, mocno akcentując teoretyczno-metodologiczne podstawy swojej monografii. […] Walorem pracy jest próba godzenia z pozoru sprzecznych postaw wobec analizy lingwistycznej. Stara się dr Kaproń-Charzyńska wiązać dorobek lingwistyki 2. połowy ubiegłego wieku ze współczesną pragmalingwistyką; szanuje dorobek poprzedników, choć dyskutuje z niektórymi ujęciami.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej

Wstęp / 7

Rozdział I. Przedmiot badań pragmatyki językoznawczej / 11
1. Rozumienie pragmatyki / 14
1.1. Charakterystyka intensjonalna / 14
1.2. Charakterystyka ekstensjonalna / 19
2. Wokół problemów definicyjnych pragmatyki językoznawczej / 19
3. Pojęcie i zakres funkcji pragmatycznej / 30
4. Słowotwórstwo a pragmatyka – stan badań / 40
4.1. Nacechowanie ekspresywne i stylistyczne derywatów w kontekście kategorii słowotwórczych i funkcji formantów / 41
4.2. Derywaty słowotwórcze w kontekście opozycji  system – tekst / 60
Podsumowanie / 69

Rozdział II. Teoretyczno-metodologiczne podstawy pracy / 73
1. Przedmiot i cel opisu / 73
2. Narzędzia i działania językowe / 76
3. Kontekst a właściwości wyrażeń / 78
4. Rozumienie pragmatyki przyjęte w pracy / 85
5. Słowotwórstwo w kontekście langue – parole / 87
6. Funkcja pragmatyczna a inne funkcje słowotwórstwa / 108
7. Funkcja ekspresywna i funkcja poetycka słowotwórstwa  a nacechowanie ekspresywne derywatów / 112
8. Zasady ustalania właściwości pragmatycznych wyrażeń / 114
Podsumowanie / 124

Rozdział III. Funkcja ekspresywna / 127
1. Morfemy słowotwórcze jako językowe znaki ekspresywne / 127
2. Funkcja ekspresywna a wartościowanie / 134
3. Zakres funkcji ekspresywnej słowotwórstwa /  137
3.1. Derywaty o funkcji ekspresywnej formantów /  138
3.2. Użycia derywatów z wybranymi formantami melioratywnymi / 145
3.3. Użycia derywatów z wybranymi formantami pejoratywnymi / 151
Podsumowanie / 160

Rozdział IV. Funkcja poetycka / 163
1. Wyrażenia językowe jako przedmiot kontemplacji / 163
2. Funkcja poetycka słowotwórstwa / 168
2.1. Stawianie morfemów w nietypowym kontekście / 169
2.2. Stawianie derywatów w nietypowym kontekście / 187
Podsumowanie / 190

Zakończenie / 193
Objaśnienia skrótów / 197
Bibliografia / 199
Pragmatic aspects of word-formation. The expressive and the poetic function. Summary / 225

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum