Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński (red.)

Terapia logopedyczna

Wysyłamy w ciągu 3 dni
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3331-5
Publication year:
2015
Pages number:
290
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński (red.)

Terapia logopedyczna

Kategoria produktu:

Pozwalamy sobie polecić tę pozycję wszystkim zainteresowanym profesjonalistom – teoretykom i praktykom – zajmującym się kwestią terapeutycznych aspektów w pracy pedagogicznej i psychologicznej, nieprofesjonalistom zainteresowanym problematyką terapii stosowanej wobec ludzkiej niepełnosprawności, zaburzeń i dysfunkcji występujących w każdym wieku oraz osobom, które chcą zgłębiać powyższe zagadnienia.

Ditta Baczała
Jacek J. Błeszyński

Od Redaktorów / 7

Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki terapii logopedycznej
Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński – Czy terapia jest potrzebna?     / 11
Hanna Żuraw – Terapeutyzacja życia w ponowoczesności / 26
Jacek J. Błeszyński – Oddziaływania terapeutyczne w logopedii / 55

Rozdział 2. Pomoc logopedyczna w środowisku rodzinnym i szkolnym
Andrzej Twardowski – Rodzina jako środowisko wczesnego wspomagania rozwoju mowy dzieci z niepełnosprawnościami / 69
Agnieszka Banaszkiewicz, Anna Walencik-Topiłko – Model współpracy logopedy z otoczeniem pacjenta – założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne / 85
Małgorzata Zaleska – Edukacja regionalna w logopedii i terapii pedagogicznej / 97
Irena Ramik-Mażewska – Miejsce terapii w szkole – uniwersalne aspekty bajkoterapii / 104

Rozdział 3. Metody i pomoce logopedyczne
Jolanta Zielińska, Karolina Piotrowska-Madej – Dynamically Pro w terapii osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / 119
Amelia Golema – Rezonans dźwięków w gabinecie logopedy. Muzyka, emocje, komunikacja/ 133

Rozdział 4. Rozwijanie zdolności językowych
Marlena Kurowska – Dialog jako forma rozbudzania aktywności werbalnej dziecka z trudnościami w przyswajaniu mowy i języka / 143
Monika Romaniec – Rozwój sensoryczny dziecka a mowa / 156
Grzegorz Ślęzak – Integracja sensoryczna. Implikacje dla terapii logopedycznej / 171
Jolanta Góral-Półrola, Paweł Półrola – Czy wszystko już było? Qigong w terapii jąkania / 187
Anna Kruczyńska, Elżbieta Szabelska – Wpływ centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego na wymowę dzieci  4- i 6-letnich – badania własne   206
Ewa Muzyka-Furtak – Lingwistyczne aspekty terapii zaburzeń mowy dzieci z uszkodzeniami słuchu / 220
Magdalena Zając – Zaburzenia rozwoju mowy a samoocena dziecka / 237

Rozdział 5. Terapia osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego
Justyna Żulewska – Zaburzenia prozodii emocjonalnej u chorych z uszkodzeniami prawej półkuli mózgu a możliwości terapii / 257
Aneta Domagała – „Memory-books” w terapii osób z otępieniem / 269

Informacje o autorach / 287

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum