Piotr Roszak

Mozarabowie i ich liturgia. Chrystologia rytu hiszpańsko-mozarabskiego

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3342-1
Publication year:
2015
Pages number:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Piotr Roszak

Mozarabowie i ich liturgia. Chrystologia rytu hiszpańsko-mozarabskiego

Kategoria produktu:

Mozarabowie pozostają do dziś otoczeni nimbem tajemniczości, postrzegani jako niespokojna, nieugięta mniejszość i określani jako „reszta” czy pozostałość po dawnej świetności chrześcijańskiego królestwa Wizygotów, którzy ocaleli po inwazji arabskiej na początku VIII wieku1. Pozostawili po sobie dyskretne ślady, zwłaszcza w architekturze, kaligrafii i liturgii, które choć nie mówią wszystkiego, to jednak przekazują wystarczająco wiele wiadomości o ich codziennym życiu i wrażliwości religijnej. Należą do tych grup społeczno- -religijnych, których nagłe pojawienie się na scenie dziejów związane jest z ważnymi wydarzeniami historycznymi, których stali się konsekwencją i mimowolnymi uczestnikami. W ich przypadku chodzi o nową konstelację społeczno-polityczną, która powstała w wyniku upadku królestwa Wizygotów, choć zasadniczych źródeł dramatycznego końca ich państwowości, zdaniem wielu historyków, należy doszukiwać się w wewnętrznych podziałach w społeczeństwie wizygockim.

Z Wprowadzenia

Przedmowa – Juan Miguel Ferrer Grenesche / 11

WPROWADZENIE
Mozarabowie i ich dyskretna wiara / 19
Kwestia mozarabska / 21
Inter adversa crescere. Od mniejszości religijnej do mniejszości kulturowej / 22
Dlaczego są ważni? / 24
Uwagi metodologiczne / 25

CZĘŚĆ PIERWSZA
Liturgia hiszpańsko-mozarabska: historia i hermeneutyka chrystologiczna

Rozdział 1. Mozarabowie i ich liturgia / 35
1. U źródeł rytu. Geneza, autorzy, księgi / 36
1.1. Unus ordo orandi atque sallendi: rozkwit wizygocki / 38
1.2. Dwie tradycje / 41
1.3. Zawieszenie rytu w XI wieku / 42
1.4. Reforma Cisneros i Lorenzany / 44
1.5. Odnowiony ryt hiszpańsko-mozarabski / 46
2. Chrześcijanie pośród islamu / 48 
2.1. Kult chrześcijański w Al-Andalus (VIII–XI w.) / 53
2.2. Apostazje i nawrócenia. Islamizacja kulturowa i religijna / 56
2.3. W poczuciu izolacji / 63
2.4. Organizacja prawna wspólnot mozarabskich / 71
3. Liturgia hiszpańska i jej język / 73
4. Liturgiczna tożsamość Mozarabów / 77

Rozdział 2. Mozarabska przestrzeń sakralna / 81
1. Świątynie mozarabskie i ich kosmowizja / 82
1.1. Potrójna struktura przestrzeni celebracyjnej / 83
1.2. Orientacja kosmologiczna świątyń / 92
2. Ontologia liturgiczna. Chrystus jako wyjście z labiryntu / 95
3. Geografia symboliczna chrześcijaństwa mozarabskiego / 97
4. „Zerwany czas” / 100

Rozdział 3. Hiszpańsko-mozarabska chrystologia liturgiczna / 105
1. Arcanum Christi: mozarabskie rozumienie liturgii / 105
2. Liturgia jako locus christologicus. Anamneza mozarabska / 110
3. Struktura obrzędow eucharystycznych / 116
3.1. Obrzędy wprowadzające / 119
3.2. Liturgia Słowa / 121
3.3. Obrzędy „przejścia”: ofertorium – Dyptyki – znak pokoju / 123
3.4. Anafora mozarabska / 126
3.5. Obrzędy Komunii / 130
3.6. Liturgiczne „znaki szczególne” Mozarabów / 137
4. Myśleć w żywiole liturgii: euchologia hiszpańska i jej charakterystyka / 139

CZĘŚĆ DRUGA
Chrystologia mozarabska

Rozdział 1. Sitz im Leben chrystologii mozarabskiej / 149
1. Jezus czy Mahomet? Chrystus wyzwalający z „zamętu” / 150
2. Antropologia liturgiczna rytu hiszpańsko-mozarabskiego: człowiek ukształtowany przez Słowo / 154
3. Kontrowersje chrystologiczne doby wizygocko-mozarabskiej / 161
3.1. Pryscylianizm / 161
3.2. Arianizm / 165
3.3. Adopcjanizm hiszpański / 171
4. Wpływy chrystologii afrykańskiej i wschodniej: w stronę „źródeł” chrystologii mozarabskiej / 177

Rozdział 2. Chrystologia systematyczna rytu hiszpańsko-mozarabskiego / 181
1. Podstawowa gramatyka rytu: tożsamość Chrystusa / 184
2. Misja Chrystusa: chrystologia soteriologiczna / 188
3. Tytuły chrystologiczne w anaforach / 192
4. Główne tematy chrystologii mozarabskiej: próba syntezy / 198
4.1. Życie Jezusa (mysteria vitae Christi) / 198
4.2. Chrystus jako solidarny z wiernymi: „łącze”eklezjologiczne / 202
4.3. Krew Chrystusa i jej odkupieńcza moc / 206
4.4. Prymat łaski Chrystusa / 211
4.5. Znaczenie confessio fidei / 213

Rozdział 3. Chrystologia kultyczna w kontekście roku liturgicznego / 217
1. Chrystus „oczekiwany”: adwent mozarabski i jego charakterystyka / 217
2. Chrystus „narodzony”. Boże Narodzenie w tradycji hiszpańsko-mozarabskiej / 222
3. Chrystus „wydany”: temat traditio Christi / 229
4. Chrystus „cierpiący” – hiszpańsko-mozarabskie Triduum Paschalne / 237
5. Chrystus „uwielbiony” – ku pełni Misterium / 240
6. Chrystus „poznawany” – okres zwykły / 244

ZAKOŃCZENIE
Memoria mozarabica: w stronę głównych rysów duchowości hiszpańsko-mozarabskiej
1. Duchowość „bycia w mniejszości” / 253
1.1. Duchowość pasyjna / 257
1.2. Cierpliwe zakorzenienie / 260
2. Apologetyka mozarabska i jej aktualność / 261

Aneksy / 263
Księgi liturgiczne rytu hiszpańsko-mozarabskiego / 265
Formularz Mszy św. In exaltatione S. Crucis. Tłumaczenie na język polski ad usum privatum / 269

Bibliografia / 293
Resumen. Mozarabes y su liturgia. La cristologia del rito hispano-mozarabe / 309
Indeks osobowy / 313

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum