• Home
  • Historia
  • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami a zakonem krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423

Sławomir Jóźwiak, Adam Szweda (red.)

Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami a zakonem krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3670-5
Publication year:
2015
Pages number:
650
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-3575-3

60,00 zł

twarda

Sławomir Jóźwiak, Adam Szweda (red.)

Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami a zakonem krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423

Kategoria produktu:

Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim” to ciesząca się długą tradycją seria wydawnicza zapoczątkowana przez Tytusa Działyńskiego, twórcę i fundatora Biblioteki Kórnickiej. Jednym z efektów działalności Działyńskiego były trzy pierwsze tomy „Lites”, które zostały opublikowane w latach 1855–1856. Kolejnym etapem uprzystępniania materiałów procesów polsko-krzyżackich była „editio Waltera” z lat 1890-1935.

Potrzeba naukowej reedycji starszych wydań skłoniła Helenę Chłopocką do kolejnego wydania akt procesu inowrocławsko-brzeskiego z lat 1320–1321. Opinie recenzentów były rozbieżne, przeważyły jednak oceny pozytywne, a przede wszystkim przekonanie, że inicjatywa Chłopockiej w pełni zasługuje na kontynuację, której aż dotąd się nie doczekała. Szczególne znaczenie mają te źródła procesowe, które znane są wyłącznie z edycji Działyńskiego.

Wśród nich z kolei najbardziej interesujący wydaje się proces prowadzony przed referendarzem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu, zwany również procesem poznańsko-krakowskim. Dokumentuje on bowiem newralgiczny moment stosunków polsko-krzyżackich i dobrze pokazuje ich europejski kontekst. Na przestrzeni ostatnich lat historycy sięgali do materiałów procesu przed Antonim Zeno, a niniejsza edycja może dać asumpt do dalszych badań nad zawartością tych akt. Niewątpliwie zasługują one na zainteresowanie badaczy polskiego średniowiecza.

Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 13

[Mandat papieski dla Antoniego Zeno] / 46
[Pełnomocnictwo dla reprezentantów króla Władysława Jagiełły] / 50
[Zarzuty strony polskiej przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu] / 54
[Pozew Antoniego Zeno dla wielkiego mistrza Pawła von Rusdorf] / 62
[Wyznaczenie osób dla dostarczenia pozwu] / 64
[Relacja z dostarczenia pozwu] / 65
[Glejt delegata papieskiego dla wielkiego mistrza (lub jego przedstawicieli) oraz list do niego] / 66
[Zawiadomienie książąt głogowskich o zamiarze odbycia sądu i wezwanie do udzielenia glejtu sędziemu i stronom] / 68
[Odpowiedź księcia Henryka Starszego] / 69                                     
[Odpowiedzi starosty głogowskiego] / 70
[Żądanie udostępnienia Głogowa dla przeprowadzenia procesu pod groźbą interdyktu] / 72
[Wyznaczenie osoby do dostarczenia wezwania] / 73
[Relacja z dostarczenia wezwania] / 74
[Oświadczenie Antoniego Zeno po odmowie ze strony książąt głogowskich] / 74
[Oświadczenie pełnomocników króla Polski] / 76
[Apelacja złożona przez pełnomocnika książąt głogowskich] / 77
[Oświadczenie pełnomocnika polskiego w sprawie apelacji książąt głogowskich] / 82
[Pozew dla wielkiego mistrza do Wschowy] / 84
[Relacja z dostarczenia nowego pozwu i glejtów pełnomocnikowi Zakonu] / 85
[Glejty do Wschowy dla wielkiego mistrza lub jego przedstawicieli] / 86
[Wniosek pełnomocnika polskiego o mozliwość przedstawienia artykułów oskarżenia w sytuacji niestawiennictwa strony przeciwnej] / 88
[Artykuły oskarżenia i żądania ze strony polskiej] / 89
[Wniosek pełnomocnika polskiego o postępowanie w obliczu niestawiennictwa strony przeciwnej i dopuszczenie świadków] / 141
[Wezwanie dla wymienionych świadków] / 142
[Zaprzysiężenie i wysłuchanie świadków] / 144
[Wniosek pełnomocnika polskiego o dopisanie artykułów oskarżenia] / 145
[Wyznaczenie na tłumacza dziekana poznańskiego Piotra z Kobylina] / 146
[Wniosek o powołanie na świadka biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca] / 147
[Wniosek o powołanie na swiadków Piotra Wolframa i Stefana Paleča] / 148
[Odebranie przysięgi od wyżej wymienionych świadków] / 149
[Pełnomocnik króla polskiego przedstawia jako materiał dowodowy sześć dokumentów] / 150
[Pełnomocnik króla polskiego wnosi o przedłużenie terminu na dokonanie dowodu ze świadków i przedstawia jako materiał dowodowy siedem dokumentów] / 160
[Wniosek o powołanie na świadka Czestka z Dębnicy i zaprzysiężenie go] / 174
[Wniosek pełnomocnika polskiego o dopuszczenie prepozyta bożogorobców gnieźnieńskich Mikołaja jako tłumacza i zaprzysiężenie go] / 175
[Wezwanie na świadków arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja, biskupa płockiego Jakuba i biskupa włocławskiego Jana] / 176
[Zaprzysiężenie wyżej wymienionych biskupów] / 177
[Wniosek o powołanie na świadka scholastyka łęczyckiego Wojciecha z Bielaw i zaprzysiężenie go] / 179
[Wyznaczenie – na wniosek pełnomocnika polskiego – Mikołaja Lasockiego do odebrania zeznań od biskupów płockiego i włocławskiego] / 180
[Powołanie na świadków wymienionych osób] / 181
[Wyznaczenie terminu zeznań dla wyznaczonych osób] / 182
[Zaprzysiężenie wymienionych świadków] / 183
[Wniosek pełnomocnika polskiego o dopuszczenie dowodu ze zeznań świadków na procesie warszawsko-uniejowskim z 1339 r.] / 184
[Przedstawienie przez pełnomocnika polskiego akt procesowych z 1339 r. w celu wciągnięcia ich do protokołu postępowania] / 186
[Apelacja pełnomocnika wielkiego mistrza od postępowania Antoniego Zeno] / 187
[Ceduła z zakresem materiału procesowego z 1339 r., który ma być dowodem w bieżącej sprawie] / 192
[Zaprzysiężenie kasztelana rypińskiego Jana Kretkowskiego] / 197
[Ustanowienie substytutów przez pełnomocnika króla polskiego] / 198
[Wezwanie na świadków wymienionych osób i ich zaprzysiężenie] / 199
[Substytut pełnomocnika króla Polski wnosi o przedłużenie terminu stawienia świadków i o wciągnięcie do akt procesowych czterech dokumentów] / 202
[Substytut pełnomocnika króla Polski wnosi o przyjęcie do materiału dowodowego dokumentów prezentowanych już w formie instrumentów notarialnych podczas procesu przed Benedyktem Makraiem] / 214
[Znaki i subskrypcje notarialne] / 234
[Zeznania świadków] / 236
[I świadek – dziekan poznański Piotr z Kobylina] / 236
[II świadek – kantor poznański Jan z Opola] / 252
[III świadek – biskup poznański Andrzej Łaskarzyc] / 265
[IV świadek – archidiakon kaliski Stefan Paleč] / 289
[V świadek – scholastyk gnieźnieński Piotr Wolfram] / 291
[VI świadek – pleban w Wysocku Klemens] / 293
[VII świadek – notariusz miasta Poznania Jerzy Merkil] / 299
[VIII świadek – rajca poznański Henryk Buchwald] / 318
[IX świadek – burmistrz poznański Mikołaj Pałuka] / 338
[X świadek – mieszczanin poznański Mikołaj Szatkowski] / 346
[XI świadek – Mikołaj ze Srebrnej Górki] / 352
[XII świadek – scholastyk łęczycki Wojciech z Bielaw] / 356
[XIII świadek – arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba] / 361
[XIV świadek – biskup włocławski Jan Pełła z Niewiesza] / 384
[XV świadek – biskup płocki Jakub z Kurdwanowa] / 400
[XVI świadek – kanonik włocławski Piotr Kluka] / 412
[XVII świadek – kantor płocki Maciej] / 423
[XVIII świadek - kanonik płocki Mroczek] / 433
[XIX świadek – kasztelan rypiński Jan Kretkowski] / 435
[XX świadek – protonotariusz papieski Zbigniew Oleśnicki] / 437
[XXI świadek – kasztelan wojnicki Dobiesław z Oleśnicy] / 458
[XXII świadek – wojewoda sieradzki Jakub z Koniecpola] / 469
[XXIII świadek – marszalek Królestwa Zbigniew z Brzezia] / 482
[XXIV świadek – biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec] / 504
[XXV świadek – wojewoda sandomierski Mikołaj z Michałowa] / 523
[XXVI świadek – kantor krakowski Stanisław Ciołek] / 537
[XXVII świadek – wojewoda krakowski Jan z Tarnowa] / 553
[XXVIII świadek – kasztelan krakowski Krystyn z Ostrowa] / 570
[XXIX świadek – biskup chełmski Jan Biskupiec] / 579

Wykaz dokumentów przedstawionych przez stronę polską jako środki dowodowe 585
Bibliografia 589
Indeks 603
Ilustracje / 635

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum