Hubert Czachowski, Violetta Wróblewska (red.)

Kultura wsi w egodokumentach

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3605-7
Publication year:
2016
Pages number:
314
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Paralele: Folklor - Literatura - Kultura
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Hubert Czachowski, Violetta Wróblewska (red.)

Kultura wsi w egodokumentach

Kategoria produktu:

Zasadniczym celem niniejszej publikacji nie jest budowanie teorii egodokumentów, roztrząsanie stopnia estetyzacji tego typu wypowiedzi czy wyjaśnianie związanych z tym zawiłości metodologicznych. Bardziej interesuje nas pytanie, na ile omawiane formy wypowiedzi autobiograficznej mogą być pomocne w badaniach antropologicznych, zwłaszcza w jej nurcie historycznym i etnograficznym. Książka została bowiem pomyślana jako rodzaj monografii próbującej wyłuskać z egodokumentów wyrastający z nich obraz kultury wsi, a w zasadzie wiele obrazów, gdyż trudno mówić o jednej spójnej wizji świata, jeśli rozważania oparto na różnorodnych materiałach co do czasu ich powstania (od XVIII do XXI wieku) oraz tworzących je podmiotów. Mamy zarówno spojrzenie elit – szlachty, księży, zakonnic, regionalistów, jak i – w większości przypadków – autoprezentację przedstawicieli warstw chłopskich. Z tej perspektywy egodokumenty, z całym swoim subiektywizmem, wybiórczością podejmowanych tematów i różnorodnością motywacji ich spisania, pozwalają rekonstruować nieoficjalne oblicza danej kultury; w wypadku niniejszego tomu – obrazu kultury wsi.

Od redakcji / 7

Część I. KULTURA WSI W DZIENNIKACH, PAMIĘTNIKACH I LISTACH
Violetta Wróblewska
Kultura wsi w Dziennikach podróży (1789–1805) Stanisława Staszica / 15
Łukasz Wróbel
Oblicza wsi i jej mieszkańców w świetle XVIII-wiecznych dzienników podróży / 31
Izabela Drozdowska-Broering
Po „gorączce brazylijskiej”. Pamiętniki emigrantów z pierwszych dekad masowego osadnictwa na południu Brazylii / 47
Aleksandra Kmak-Pamirska
Wizerunek podlaskiej wsi w XIX wieku – rekonstrukcja obrazu na podstawie relacji pamiętnikarskich wybranych rodzin szlacheckich / 63
Anna Kwaśniewska
Obraz wsi kaszubskiej we wspomnieniach Bolesława Jażdżewskiego / 79
Jolanta Piekarska
Codzienność borowiackiej rodziny w 1982 roku opisana w listach / 99

Część II. WIEŚ W CHŁOPSKICH PAMIĘTNIKACH
Jacek Poniedziałek
Dwa modele etosu chłopskiego w pamiętnikach okresu II Rzeczypospolitej / 119
Roksana Sitniewska
Przemiany ludowych obrzędów rodzinnych ukazane w pamiętnikach/chłopskich / 133
Elwira Wilczyńska
Niemcy w kulturze wsi polskiej XIX i początku XX wieku w świetle/pamiętników chłopskich / 157
Anna Zdanowicz
Czytelnictwo chłopów w okresie Drugiej Rzeczypospolitej w świetle materiałów pamiętnikarskich (wybrane zagadnienia) / 181
Hanna M. Łopatyńska
„Ciemnego chłopka” recepta na Polskę. O nieznanym pamiętniku Jana Drabikowskiego z Kujaw / 197

Część III. KULTURA WSI – MIĘDZY DOKUMENTEM A KREACJĄ
Agnieszka Przybyła-Dumin
Rekonstrukcja historii rodów i obiektów na podstawie badań Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” / 213
Igor Borkowski
Reminiscencje ludowości w nekrologach zakonnych / 235
Damian Kasprzyk
Wieś i jej kulturowe wartości w autobiograficznych narracjach regionalistów / 249
Artur Trapszyc
Wypowiedziane przez rybaków i zapisane przez etnografa. Opracowania wywiadów terenowych jako rodzaj dokumentu osobistego / 265
Agnieszka Gołębiowska-Suchorska
Między egodokumentem a kreacją – Spas Kozacki według Darii Uswiatowej / 281
Marta Muzioł
„Niema (…) i boleśniejszych i czystszych na ziemi, jak łzy rodziców nad dziećmi swojemi”. Językowy obraz relacji międzyludzkich i stanów emocjonalnych w wiejskich inskrypcjach nagrobnych (na przykładzie cmentarza w Drzycimiu) / 301


Spis fotografii / 313

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum