Dorota Grego-Planer

Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3706-1
Publication year:
2016
Pages number:
240
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Dorota Grego-Planer

Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki

Kategoria produktu:

Książka dotyczy specyficznej grupy przedsiębiorstw, jaką są polscy ukryci liderzy. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie te firmy, choć często schowane za zasłoną swej nierozpoznawalności, zajmują czołową pozycję na rynku, a także jak istotny w osiągnięciu pozycji lidera okazał się potencjał konkurencyjny i na podstawie jakich zasobów został zbudowany. Działalność polskich ukrytych mistrzów, a także wskazane w monografii kluczowe składniki, na których rynkowi liderzy opierają swój potencjał konkurencyjny, mogą stać się inspiracją dla wielu polskich oraz zagranicznych firm. Muszą one jednak pamiętać, że potencjałem konkurencyjnym należy racjonalnie zarządzać. Polskim ukrytym liderom z pewnością to się udało.

Wstęp / 7

Rozdział 1
Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w świetle teorii
1.1. Zjawisko konkurencji a konkurencyjność przedsiębiorstwa / 13
1.2. Konkurencyjność w ujęciu szkoły pozycyjnej i zasobowej / 21
1.3. Wybrane modele struktury konkurencyjności / 26
1.4. Potencjał konkurencyjny jako składowa konkurencyjności
przedsiębiorstwa / 32
1.5. Uwarunkowania zewnętrzne potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / 39
1.6. Zasoby jako składniki potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / 47
1.7. Kluczowe składniki potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / 63

Rozdział 2
Znaczenie ukrytych liderów w światowej gospodarce
2.1. Pojęcie i istota ukrytych liderów / 69
2.2. Charakterystyka ukrytych liderów / 75
2.3. Ukryci liderzy w świetle innowacyjności i globalizacji / 91
2.4. Konkurencyjność ukrytych liderów / 103
2.5. Ukryci liderzy – studia przypadków / 109

Rozdział 3
Polscy ukryci liderzy w świetle badań empirycznych
3.1. Metodyka badań empirycznych / 121
3.2. Charakterystyka polskich ukrytych liderów / 125
3.3. Polscy ukryci liderzy w świetle innowacyjności i globalizacji / 134
3.4. Konkurencyjność polskich ukrytych liderów / 144
3.5. Polscy ukryci liderzy – studia przypadków / 149

Rozdział 4
Potencjał konkurencyjny polskich ukrytych liderów – ujęcie modelowe
4.1. Uwarunkowania budowy potencjału konkurencyjnego badanych przedsiębiorstw / 155
4.1.1. Uwarunkowania zewnętrzne / 155
4.1.2. Uwarunkowania wewnętrzne / 170
4.2. Kluczowe czynniki uwarunkowań zewnętrznych wpływające na budowę potencjału konkurencyjnego badanych przedsiębiorstw i składniki jego masy krytycznej / 189
4.3. Model potencjału konkurencyjnego polskich ukrytych liderów / 197
4.3.1. Model deskryptywny / 199
4.3.2. Model postulatywny / 202

Zakończenie / 211
Bibliografia / 217
Spis tabel / 233
Spis rysunków / 235
Spis schematów / 237
Spis wykresów / 239
  • Prof. Szymon Cyfert

    Książka […] powinna być przedmiotem zainteresowania zarówno praktyków zarządzania, którzy w postaci niniejszego opracowania otrzymują w przystępny sposób wyjaśnione założenia koncepcji ukrytych liderów, jak i naukowców, dla których zawarte w monografii dyskusje mogą stanowić podstawę prowadzenia pogłębionych eksploracji w obszarze nauk o zarządzaniu i poszukiwania nowych obszarów badawczych. Z recenzji prof. dr. hab. Szymona Cyferta

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum