• Home
  • Pedagogika
  • Zapisani w pamięci. Nauczyciele zaboru austriackiego w literaturze pamiętnikarskiej

Dorota Grabowska-Pieńkosz

Zapisani w pamięci. Nauczyciele zaboru austriackiego w literaturze pamiętnikarskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3705-4
Publication year:
2016
Pages number:
382
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Pedagogika Toruńska
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Dorota Grabowska-Pieńkosz

Zapisani w pamięci. Nauczyciele zaboru austriackiego w literaturze pamiętnikarskiej

Kategoria produktu:

Praca jest próbą wieloaspektowego spojrzenia na nauczycieli pracujących w różnych typach szkół na terenie zaboru austriackiego, z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych, kulturowych, politycznych oraz ekonomicznych. Zaprezentowano postawy nauczycieli, które z jednej strony wynikały z systemu wartości, norm i zasad pedagogicznych, a z drugiej strony zależne były od sytuacji społeczno-politycznej opisywanego okresu historycznego. Zobrazowano postawy etyczne, patriotyczne oraz religijne pedagogów. Ukazano również przebieg realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, zwracając szczególną uwagę na programy nauczania i wychowania, środki i metody stosowane przez nauczycieli. W tworzonym obrazie galicyjskich pedagogów zaprezentowano też ich aktywność w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym, uwzględniając ich pozycję społeczną i materialną. Podstawą do przedstawienia tej problematyki uczyniono literaturę pamiętnikarską autorstwa uczniów oraz nauczycieli. Źródła te pozwalają poznać historię życia ludzkiego, związaną z indywidualnym odbiorem otaczającej go rzeczywistości, a przede wszystkim spostrzeżenia, odczucia, poglądy różnych autorów związane ze szkołą.

 

Wstęp / 7
Rozdział I
Literatura pamiętnikarska jako źródło w badaniach historii edukacji / 17
1. Definicje i klasyfikacje literatury pamiętnikarskiej / 17
2. Okoliczności powstawania źródeł pamiętnikarskich / 43
3. Metody opracowywania egodokumentów / 55
Rozdział II
Źródła pamiętnikarskie dokumentujące oświatę galicyjską / 69
1. Autorzy prac pamiętnikarskich / 69
2. Motywy spisywania źródeł pamiętnikarskich / 103
3. Rodzaje literatury pamiętnikarskiej i jej wydawcy / 115
4. Zakres treściowy egodokumentów / 124
Rozdział III
W kręgu postaw nauczycielskich / 131
1. Postawy etyczne pedagogów / 132
2. Postawy patriotyczne wychowawców / 149
3. Postawy religijne nauczycieli / 169
Rozdział IV
Nauczyciel a proces nauczania i wychowania / 181
1. Wykształcenie i zainteresowania pedagogów / 182
2. Uwarunkowania realizacji programu nauczania / 213
3. Środki i metody dydaktyczne w procesie kształcenia / 222
4. Rola nauczycieli w procesie wychowania / 258
Rozdział V
Pedagog w środowisku szkolnym i pozaszkolnym / 279
1. Pedagog-organizator życia szkolnego i pozaszkolnego / 280
2. Współpraca nauczycieli z rodziną / 290
3. Pozycja społeczna i sytuacja materialna pedagogów / 306
Zakończenie / 325
Bibliografia / 333
Aneks / 355
Indeks osobowy / 371

  • Witold Chmielewski

    "Rozpatrując wnikliwie pojęty w ten sposób problem badawczy, Dorota Grabowska-Pieńkosz wydobyła wiele cennych informacji i faktów dotyczących nauczycieli i ich środowiska, nieznajdujących niejednokrotnie odzwierciedlenia w źródłach archiwalnych i w literaturze przedmiotu. Publikację wyróżnia bogactwo źródeł, głębia i kompleksowość analiz – które prawidłowo wykorzystane – zaowocowały powstaniem spójnej i dobrze skonstruowanej publikacji składającej się z pięciu rozdziałów. […] Proza naukowa, jaką posługuje się autorka, stanowi przykład pięknej polszczyzny. Publikacja jest przydatna dla badaczy, wykładowców i studentów pedagogiki oraz innych kierunków studiów". Fragment recenzji prof. Witolda Chmielewskiego

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum