Mirosław Bochenek

Historia rozwoju ekonomii, t. 3: Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3728-3
Publication year:
2016
Pages number:
376
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Historia rozwoju ekonomii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Mirosław Bochenek

Historia rozwoju ekonomii, t. 3: Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły

Kategoria produktu:

W trzecim tomie autor prezentuje dokonania zarówno autorów rewolucji subiektywno-marginalnej, jak i – co stanowi novum tego typu opracowań – prekursorów tej rewolucji. Twórcy wspomnianego przewrotu naukowego zastosowali nowe metody dociekań, głównie metodę matematyczną, oraz zmodyfikowali przedmiot i zakres prowadzonych badań, dzięki czemu przyczynili się do uteoretyzowania ekonomii oraz stworzenia mikroekonomii. Autor zwraca uwagę, że fundamentalne koncepcje tego przewrotu powstały niemal jednocześnie w wielu ośrodkach niezależnie od siebie, czyli były efektem odkryć wielokrotnych.

„Recenzowana praca jest częścią pięknego dzieła dr. hab. M. Bochenka, syntezy rozwoju myśli ekonomicznej na świecie. Rozprawa ta jest ukoronowaniem dotychczasowego dorobku naukowego autora w zakresie historii ekonomii. Jego zasługą jest to, że dotarł do oryginalnych prac nie tylko w Polsce, lecz także we Wiedniu i w Zurychu. Tę benedyktyńską pracę połączył z usystematyzowaniem ogromnego materiału historycznego i jego wartościowaniem”.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza Stanisza


Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii (2017)

Wstęp / 7

Rozdział 1. Kierunek subiektywno-marginalny / 11
1. Główne założenia kierunku subiektywno-marginalnego / 12
2. Prekursorzy nowoczesnej ekonomii teoretycznej / 14
3. Polscy prekursorzy ekonomii teoretycznej / 52

Rozdział 2. Szkoła neoklasyczna / 63
1. Ekonomiczne dzieło Williama Stanleya Jevonsa    / 64
2. System ekonomiczny Alfreda Marshalla    / 74
3. Pozostali neoklasycy brytyjscy i niemieccy / 86
4. John Bates Clark  – pionier neoklasycyzmu w USA / 97
5. Matematyczna formalizacja ekonomii neoklasycznej przez Irvinga Fishera / 103
6. Pozostali neoklasycy amerykańscy / 108
7. Zwolennicy szkoły neoklasycznej w Polsce / 124

Rozdział 3. Szkoła psychologiczna / 175
1. Poglądy ekonomiczne Carla Mengera / 175
2. System teoretyczny Eugena von Böhm-Bawerka / 182
3. Ekonomiczne dzieło Friedricha von Wiesera / 189
4. Pozostali przedstawiciele „pierwszej generacji” szkoły psychologicznej / 194
5. „Druga generacja” szkoły wiedeńskiej    / 197
6. Reprezentanci szkoły psychologicznej w Polsce / 211

Rozdział 4. Szkoła matematyczna    / 233
1. Ekonomia czysta Léona Marie Esprita Walrasa / 234
2. Rozwinięcie systemu szkoły lozańskiej przez Vilfredo F.D. Pareto / 250
3. Pozostali twórcy szkoły matematycznej / 262
4. Zwolennicy szkoły matematycznej w Polsce / 271

Podsumowanie / 305
Bibliografia / 337
Indeks nazwisk / 369
No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum