• Home
  • Sztuka
  • Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku

Ryszard Mączyński

Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3810-5
Publication year:
2018
Pages number:
442
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
145 x 223 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Ryszard Mączyński

Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku

Kategoria produktu:

„Naukowy dorobek Ryszarda Mączyńskiego od lat zwraca uwagę i inspiruje badaczy różnych specjalności. Autor ten bowiem – z wykształcenia historyk sztuki – traktuje pojęcie sztuki w sposób bardzo szeroki, włączając w krąg swoich zainteresowań badawczych nie tylko ściśle ze swoją specjalnością związaną architekturę, lecz także zagadnienia muzykologiczne czy teatrologiczne, a nawet filologiczne i teologiczne, podbudowując je znakomitym warsztatem historycznym. To właśnie doskonała znajomość źródeł (z archiwów krajowych i zagranicznych) oraz krytyczna ich interpretacja, zawsze z odpowiednim naukowym dystansem, pozwala zaliczyć Autora do najwybitniejszych znawców środowisk zakonnych w dawnej Rzeczypospolitej oraz w okresie zaborów w odniesieniu do różnych aspektów ich kulturotwórczej działalności. Powyższą opinię potwierdza tom "Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII-XIX wieku" – synteza o charakterze interdyscyplinarnym, z szerokim wykorzystaniem bogatych i różnorodnych dokumentów, niezwykle rzetelna, świadcząca o wszechstronności i erudycji Autora, o jego fachowym i dojrzałym warsztacie naukowym, napisana piękną, literacką polszczyzną, w sposób przystępny dla szerokiego grona czytelników, a przy tym absolutnie kompetentny i profesjonalny”.

Profesor Remigiusz Pośpiech

Wprowadzenie  / 7

Musica sacra w kościołach zakonu Szkół Pobożnych   / 13
Aneks  / 75

Teatr pijarskiego konwiktu Collegium Nobilium  / 89
Aneks / 173

Edukacja muzyczna w Konwikcie Żoliborskim pijarów  / 185
Aneks / 195

Koncerty u redemptorystów w kościele św. Benona  / 215
Aneks / 259

Zakończenie  / 277
Bibliografia  /283
Ilustracje  / 313
Spis ilustracji  / 395
Summary  / 409
Indeks osób  / 423

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum