• Home
  • Literaturoznawstwo
  • Matki i córki. Relacje rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku

Aleksandra Grzemska

Matki i córki. Relacje rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4311-6
Publication year:
2020
Pages number:
424
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda z obwolutą

Aleksandra Grzemska

Matki i córki. Relacje rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku

Kategoria produktu:

Tematem monografii jest analiza wybranych autobiograficznych narracji autorstwa kobiet z perspektywy związków między matkami a córkami w kontekście relacji rodzinnych i artystycznych. Przedstawione badania dotyczą przede wszystkim tego, w jaki sposób relacje rodzinne wpływają na matczyną oraz córczyną twórczość literacką lub artystyczną i na odwrót – w jaki sposób życie artystyczne wpływa na relacje panujące w rodzinie. W ten sposób analizie poddane zostały te kategorie i problemy, które pojawiają się w literaturze jako skutek działania tych relacji. Celem przeprowadzanych rozpoznań było znalezienie i zinterpretowanie na zasadzie case studies tych duetów matek i córek, których teksty najlepiej odzwierciedlają charakterystyczny sposób tworzenia narracji o sobie i rodzinie.

Wybrane utwory poddano analizie w kontekście m.in. takich kategorii, jak córectwo, etyka troski, uznanie, epigenetyka, wstyd, empatia, topologie choroby, żałoba. Zinterpretowano również te specyficzne teksty lub prace autobiograficzne, które nie wpisują się w sztywne ramy gatunkowe. Należą one do tej grupy projektów i/lub narracji, które podkreślają różnorodność estetyk oraz konwencji tego hybrydycznego gatunku, jakim jest autobiografia. Rozpoznania i teorie różnych dziedzin wiedzy akademickiej zostały wykorzystane jako narzędzia analityczne. Zaliczają się do nich chociażby teoria i interpretacja literatury, gender studies, antropologia kultury, badania nad pamięcią i materialnością, analizy socjologiczne, koncepcje psychologiczne i psychoanalityczne, a także hipotezy podejmujące kwestie wpływu zmian społeczno-politycznych na literaturę autobiograficzną. Wszystko to przyczyniło się do stworzeniu metodologii uwzględniającej specyfikę badanych tekstów, odpowiadającą przekształceniom współczesnej literatury autobiograficznej.

Dysponentki auto/biografii. Wprowadzenie / 7
Amalgamatyczne archiwa rodzinne / 9
Fantomy genealogii / 15
Zarys metodologiczny / 19

Apologie i rozrachunki / 25
Córectwo jako kategoria emocjonalna / 29
Antenatki i spadkobierczynie / 36
Egocentryczki czy altruistki? / 45
Wyrwan(i)e z codzienności / 67

Praktyki artystyczne w polu autobiograficznym / 79
Matka Polka Cielesna / 81
Potencjały e(ste)tyczne i performatywne / 91
Konfrontacje i sojusze / 103
Logika transkryptum i siła samo-rozkruszania / 115
„Żółć była mamy kodem” / 119
„Mama powtarzała, że cebula ratuje życie” / 123
Praktykowanie autobiografii przez Ewę Kuryluk / 127
Autoportret i autofotografia / 130
Autonarracja / 139
Autokomentarz / 149
Autoportret totalny Marii Anto i autobiograficzne narzędzia Zuzanny Janin / 155
Pseudonimowanie intymności / 158
Artystyczne światy paralelne / 175
Wspomnienia i projekcje / 186

Więzi i więzy krwi / 193
Uwikłane w relacje / 195
Genogram przechowuje się / 201
„[Matka] z nawyku wznosiła mury obronne wszędzie, gdzie tylko mogła” / 205
„Zabrałam ci twoją historię, mamo, twoją apokalipsę”/ 210
„[Matka] mówiła, mówiła, byle tylko mówić” / 223
(Bio)dziedziczenie (nie)doświadczeń / 229

Wstyd matek, wstyd za matki / 239
Wstyd, wina i empatia / 248
Wstyd w rodzinie i polityka / 255
Wstyd, wstręt i cielesność / 259

Topologie choroby / 265
Wypisy z epikryzy / 270
Laboratorium prywatnych konfiguracji / 290
Chore (na) rodziny / 304

Estetyki autobiograficznych hybryd / 329
Uznanie i dystans wobec rozedrgania / 334
Córczyne rewindykacje / 338
Przeciw nostalgii / 346
Dwie sceny z życia z matką / 353
Ramy zobowiązania / 359

Bibliografia / 363
Nota bibliograficzna / 387
Summary / 389
Indeks osobowy / 395

  • Agnieszka Wójtowicz-Zając

    „Matki i córki. Relacje rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku” Aleksandry Grzemskiej to ciekawa propozycja w bogatym nurcie badań nad autobiografią kobiecą. Badaczka wybiera teksty wielokrotnie omawiane i interpretowane, także z perspektywy feministycznej, ale zajmuje się również utworami mniej znanymi i opisanymi. Należy docenić duże zaangażowanie autorki w odkrywanie skomplikowanych relacji łączących matki i córki, a także bezpośrednie ujawnianie własnej perspektywy, nie tylko badawczej, i osobistego zaangażowania w prowadzone badania. Fragment recenzji: Konstelacje rodzinne, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=417&artykul=8410&kat=15

Write review

Write your own review

Captcha
  • Aleksandra Grzemska

    Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, krytyczka literacka, redaktorka i edytorka. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz edytorstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współredaktorka monografii Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku (Szczecin 2017) i Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki (Kraków 2017). Członkini Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego oraz Polskiego Towarzystwa Genderowego. Sekretarz czasopisma naukowego „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum