Wanda Ciszewska-Pawłowska, Barbara Centek

Piętno władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4355-0
Publication year:
2020
Pages number:
254
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Wanda Ciszewska-Pawłowska, Barbara Centek

Piętno władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa

Piętno władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa jest nawiązaniem do tradycji toruńskiego ośrodka, który od lat wydaje tomy studiów zawierające interdyscyplinarne rozważania na temat funkcjonowania i znaczenia cenzury, zarówno instytucjonalnej, jak i pozainstytucjonalnej. Publikacja zawiera 14 tekstów autorów z różnych ośrodków akademickich, podejmujących problematykę mechanizmów służących kontroli słowa, praktycznych przejawów działalności organów władzy za tę kontrolę odpowiedzialnych oraz możliwych skutków wprowadzanych ograniczeń. Zamieszczone artykuły poruszają bardzo szeroki zakres zagadnień od analizy sylwetki najsłynniejszego Cenzora Wolnego Miasta Krakowa, przez kwestie cenzury prasy w okresie międzywojennym, selekcję księgozbiorów bibliotecznych w dobie PRL-u, po zagadnienia współczesne związane z poprawnością polityczną w niemieckim prasowym dyskursie migracyjnym czy ograniczaniem wolności słowa w Turcji. Zaprezentowany wybór studiów pokazuje, jak złożonym zjawiskiem jest cenzura i pozostaje mieć nadzieję, że będzie inspiracją do dalszych badań w tym zakresie.

Wstęp / 7

Ewa Danowska: Konstanty Majeranowski – najsłynniejszy cenzor Wolnego Miasta Krakowa / 11

Piotr Rudera: Kontrola słowa w czasopismach ogólnoinformacyjnych Torunia w dwudziestoleciu międzywojennym / 23

Marcin Żynda: „Choroba cenzury” a grudziądzki i katowicki „Szczutek” z 1928 i „Nowy Szczutek” z 1929 roku / 37

Sebastian Fikus: Mechanizmy nadzoru państwa nad radiem w III Rzeszy / 53

Ewelina Godlewska: Cenzura na przykładzie wojskowego czasopisma „Polska Walcząca” / 73

Piotr Nowak: Uwarunkowania cenzuralne w PRL i NR D. Paralele i (nie)podobieństwa / 89

Wiktor Gardocki: Cenzorzy w latach 1945–1990. Wybrane aspekty pracy / 107

Wanda Ciszewska-Pawłowska: Wykazy książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu i selekcja księgozbiorów w województwie pomorskim w latach 1947–1950 / 123

Marta Pękalska: Biblioteka Ossolineum a cenzura biblioteczna PRL / 143

Barbara Centek: Służby specjalne PRL wobec „niedojrzałych” i „bezwartościowych” spektakli „Grupy Chwilowej” / 161

Karol Dobrzeniecki: Prawne kontrowersje wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej / 177

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk: To nie jest Trojka, którą kochaliśmy… Subiektywne spojrzenie / 197

Klaudia Ohnsorge: Wybrane przykłady ograniczania wolności słowa w Turcji w trakcie rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju / 219

Adrian Madej: Przemilczane, czyli o poprawności politycznej w niemieckim prasowym dyskursie migracyjnym / 241

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum