Wanda Ciszewska-Pawłowska, Barbara Centek (red.)

Kto by tam czytał gazety... Księga jubileuszowa dedykowana profesor Grażynie Gzelli

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4377-2
Publication year:
2020
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

64,00 zł

twarda z obwolutą

Wanda Ciszewska-Pawłowska, Barbara Centek (red.)

Kto by tam czytał gazety... Księga jubileuszowa dedykowana profesor Grażynie Gzelli

Grono uczniów oraz bliskich współpracowników prof. dr hab. Grażyny Gzelli, reprezentujących ośrodki naukowe takie jak Toruń, Kraków, Lublin, Wrocław, Poznań oraz Kielce, postanowiło złożyć swoje teksty do tomu Jej poświęconego. Spektrum podjętych tematów jest niezwykle szerokie, jednak w centrum pozostaje prasa, postrzegana z różnych perspektyw badawczych i prezentowana w różnych aspektach funkcjonowania.

Kilka słów wstępu / 9
Tabula gratulatoria / 11

Barbara Centek
Działalność naukowo-dydaktyczna prof. dr hab. Grażyny Gzelli / 13

Bibliografia publikacji prof. dr hab. Grażyny Gzelli, zestawiła Katarzyna Jarczewska-Walendziak / 29

Ewa Danowska
„Monitor” jako jeden z przejawów twórczości Ignacego Krasickiego / 45

Iwona Imańska
XVIII-wieczne periodyki drukowane na ziemiach polskich w bibliotece gdańskiego patrycjusza Heinricha Wilhelma Rosenberga (1711–1794) / 63

Izabela Krasińska
„Szkoła Ludu” (1848–1849) – pismo poświęcone oświacie ludu wiejskiego / 83

Magdalena Koziak-Podsiadło i Krzysztof Woźniakowski
„Ogród Niebiański” (1888): polskojęzyczna mutacja styryjskiego „Himmelsgarten” – zapomniany epizod z dziejów czasopiśmiennictwa dziecięcego Austro-Węgier / 103

Grażyna Wrona i Grzegorz Nieć
Biedna nasza, skrępowana i zaledwie dysząca prasa: wolność słowa i druku na ziemiach polskich pod panowaniem pruskim w świetle prasy emigracyjnej / 121

Barbara Centek i Jarosław Centek
„Kriegskunst in Wort und Bild” (1924–1935) – legalne czasopismo do szkolenia nielegalnych rezerw / 137

Agnieszka J. Cieślikowa
Klub Sprawozdawców Lotniczych 1935–1939 / 157

Wanda Ciszewska-Pawłowska
Ingerencje cenzorskie w prasie województwa pomorskiego w 1948 r. na przykładzie „Głosu Pomorza” / 179

Małgorzata Korczyńska-Derkacz
„Gazeta Robotnicza” źródłem informacji o działalności instytucji kultury Wrocławia końca lat 40. XX w. / 195

Piotr Nowak
Kilka (dyskusyjnych) uwag na temat cenzury druków w Polsce od nowożytności do czasów współczesnych / 223

Beata Konopska
Ślady masowej turystyki socjalnej okresu PRL w bibliotekach domowych na początku XXI wieku / 253

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Emigracja na wysokich obcasach… Maria Danilewicz-Zielińska i Stefania Kossowska – animatorki polskiego słowa na obczyźnie / 271

Milena Śliwińska
Cyzelować w nieskończoność […] – publikacje Artura Hutnikiewicza w ogólnopolskich czasopismach naukowych z zakresu nauki o literaturze polskiej / 297

Marta Pękalska
„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” – krótkie podsumowanie za lata 1992–2019 (z. 1–30) / 319

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Indeksacja polskich naukowych czasopism z zakresu biblio- i informatologii w referencyjnych bazach danych / 333

Przemysław Krysiński
Znaczenie i rola serwisu internetowego jako mechanizmu wsparcia i promocji drukowanej wersji czasopisma / 365

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Cała prawda o nieprawdzie. Fake news w opiniach przyszłych specjalistów informacji – raport z badań / 383

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum