Arkadiusz Fordoński, Arkadiusz Lewandowski, Marcin Polakowski, Grzegorz Radomski (red.)

Ugrupowania postsolidarnościowe w systemie partyjnym Trzeciej Rzeczypospolitej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4392-5
Publication year:
2020
Pages number:
270
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Arkadiusz Fordoński, Arkadiusz Lewandowski, Marcin Polakowski, Grzegorz Radomski (red.)

Ugrupowania postsolidarnościowe w systemie partyjnym Trzeciej Rzeczypospolitej

Polityczne znaczenie „Solidarności” oraz ugrupowań postsolidarnościowych w ostatnich trzech dekadach podkreśla w szczególności to, że w tym okresie, w latach 1993–1997 oraz 2001–2005, środowiska te nie współtworzyły parlamentarnego zaplecza dla rządu. Gabinety Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego, Hanny Suchockiej oraz Jerzego Buzka postsolidarnościowy charakter miały z pewnością. Utrzymując jednak narrację o ugrupowaniach post-postsolidarnościowych, należałoby do tego grona zaliczyć także rządy tworzone z udziałem Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, czyli gabinety z lat 2005–2019. Uznając zasadność tego typu propozycji, postsolidarnościowy charakter miały rządy sprawujące w ostatnich trzech dekadach władzę przez 22 lata.

Uwzględniając powyższe rozważania, należy również podkreślić, że w ostatnich latach zainteresowanie tematyką rządów i partii postsolidarnościowych ponownie wzrasta. Podsumowania działalności rządów solidarnościowych podjęli się Antoni Dudek oraz zespół badaczy z Arkadiuszem Żukowskim na czele. Swoich opracowań doczekały się również niektóre partie o solidarnościowym rodowodzie, np. Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, Unia Demokratyczna, Unia Wolności  czy Akcja Wyborcza Solidarność […]. Zauważamy jednak, że ta tematyka nadal wymaga aktywności badawczej i rzetelnej analizy. Tym też motywowaliśmy przygotowanie prezentowanego opracowania. Za cel postawiliśmy sobie wieloaspektowe przedstawienie wielu problemów z zakresu funkcjonowania partii postsolidarnościowych w ciągu ostatnich trzech dekad.

Wstęp

Epoka postsolidarnościowa
Michał Strzelecki, Pokoleniowe style myślenia postsolidarnościowych elit politycznych w realiach Trzeciej Rzeczypospolitej
Tomasz Bojarowicz, Partie i ugrupowania postsolidarnościowe oraz post-postsolidarnościowe jako ingrediencje podziałów społeczno-politycznych w Polsce
Paweł Malendowicz, Krytyka „epoki postsolidarnościowej” w Polsce po 1989 roku w myśli radykalnych i antysystemowych organizacji i partii politycznych

Idee
Arkadiusz Fordoński, „Tygodnik Solidarność” jako uczestnik sporów światopoglądowych w Polsce w latach 2004–2019
Grzegorz Radomski, Edukacja w myśli politycznej wybranych ugrupowań postsolidarnościowych. Zarys problematyki
Anna Włodarczyk, Białoruś w koncepcji polityki zagranicznej partii postsolidarnościowych w latach 1995–2001
Jan Kujawski, W poszukiwaniu tożsamości. Charakterystyka programów wyborczych Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i Ligii Polskich Rodzin

Działalność
Tomasz Sikorski, Udział ugrupowań konserwatywnych w koalicjach/parakoalicjach partyjnych (1989/1990–1992)
Dominik Szczepański, Mechanizmy demokracji wewnątrzpartyjnej w procesach decyzyjnych Unii Wolności
Arkadiusz Lewandowski, Partie post-postsolidarnościowe w parlamencie Trzeciej Rzeczypospolitej

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum