• Home
  • Pedagogika
  • Co osoby z autyzmem mówią nam o sobie. Raport z badań

Jacek J. Błeszyński

Co osoby z autyzmem mówią nam o sobie. Raport z badań

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4360-4
Publication year:
2020
Pages number:
192
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Jacek J. Błeszyński

Co osoby z autyzmem mówią nam o sobie. Raport z badań

Kategoria produktu:

Chciałbym, aby ta książka przyczyniła się do podjęcia szerokiej dyskusji nie tylko nad uświadomieniem nam, czym jest autyzm. Przede wszystkim konieczne jest dokonanie zmiany zakresu pola widzenia i odejście od przeliczania ilości autyzmu w autyzmie na rzecz postrzegania osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu jako członka naszego społeczeństwa, mającego takie same prawa jak inni ludzie, którzy często określani są jako neurotypowi. Podjęcie dyskusji i wprowadzenie zmian są konieczne, chociaż zdaję sobie sprawę, że opór społeczny, brak najnowszej wiedzy i prowadzenia badań na poziomie światowym (w tym netnografii) mogą być trudne do przezwyciężenia. Niemniej pierwszy krok został uczyniony. Poznanie osób z ZSA dzięki ich przekazowi otworzyło drogę nie tylko do dokonywania opisu ich stanów wewnętrznych, zmysłowych odczuć, budowania świadomości, ale także do zrozumienia wizji innego odbioru świata i tworzenia na tym podłożu. Otwarcie się na ich doznania zmysłowe uświadamia, jak ich odbiór jest zwizualizowany. Jak to samo doznanie może być w różnoraki sposób odbierane i wzorcujące.

Wstęp / 9

Rozdział I. Poznanie drugiego człowieka, poznanie osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – jak się otworzyć / 17
1.1. Poznanie /17
1.2. Poznanie drugiego człowieka – od Edmunda Husserla do Adama Węgrzeckiego / 20
1.3. Zmiana podejścia do poznania drugiego człowieka w odniesieniu do poznania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / 23
1.4. Zmiana podejścia do problemu zaburzeń ze spektrum autyzmu w kierunku humanistyczno-personalistycznego rozumienia osoby / 29
1.5. Poznanie drugiego człowieka / 30

Rozdział II. Założenia prowadzonych badań / 39
2.1. Badania pilotażowe i prezentacja badań wstępnych / 40
2.1.1. Organizacja prowadzonych badań – analiza badań pilotażowych / 42
2.2. Opracowanie szczegółowe wyników – podział wiekowy respondentek i respondentów / 44
2.3. Inne źródła poznania / 58

Rozdział III. Autoprezentacja respondentek i respondentów z ZSA / 63
3.1. Autoprezentacja – kilka słów o sobie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / 63
3.2. Zainteresowania / 67
3.3. Próba odpowiedzi na pytanie: Co byś zmienił/a w swoim życiu? / 74
3.4. Ocena własnych predyspozycji przez respondentów / 78
3.4.1. Wyróżniające cechy badanych osób. Próba odpowiedzi na pytania: Co Cię wyróżnia spośród innych ludzi? / 78
3.4.2. Analiza pozytywnych cech badanych osób. Próba odpowiedzi na pytanie: W czym jesteś najlepszy/a? / 82
3.4.3. Próba odpowiedzi na pytanie: Czy masz trudności? / 85

Rozdział IV. Percepcja zmysłowa / 91
4.1. Próba dokończenia zdania: Gdy patrzę, to… Opinie respondentek i respondentów / 91
4.2. Próba dokończenia zdania: Gdy słyszę, to… Opinie respondentek i respondentów / 102
4.2.1. Percepcja wypowiedzi innych osób – Gdy słucham innych osób, to… / 108
4.2.2. Osoby z ZSA o komunikatach napływającej do nich z otoczenia / 111
4.3. Percepcja węchu i smaku / 115
4.3.1. Próba dokończenia zdania: Gdy czuję zapach, to… Opinie respondentek i respondentów / 117
4.3.2. Próba dokończenia zdania: Gdy czuję smak, to… Opinie respondentek i respondentów / 120
4.4. Percepcja – zmysł dotyku / 125
4.4.1. Próby dokończenia zdania: Gdy dotykam, to… Opinie respondentek i respondentów / 128

Rozdział V. Jak rozumiem autyzm/zaburzenia ze spektrum autyzmu / 133
5.1. Rozumienie – odbieranie autyzmu/zaburzenia ze spektrum autyzmu / 133
5.2. Odpowiedzi respondentek i respondentów na pytanie: Co w sobie lubisz? / 139
5.3. Odpowiedzi respondentek i respondentów na pytanie: W czym Ci przeszkadza autyzm? / 142
5.4. Odpowiedzi respondentek i respondentów na pytanie: W czym Ci pomaga autyzm? / 146

Rozdział VI. Komunikacja / 151
6.1. Badania zmysłowej deprywacji w zaburzeniach ze spektrum autyzmu jako problem kształtowania komunikacji / 154
6.2. Próby dokończenia zdania: Gdy mam coś powiedzieć, to… Opinie respondentek i respondentów / 157
6.3. Próby dokończenia zdania: Gdy mówię, to… Opinie respondentek i respondentów / 161

Zakończenie / 169
Bibliografia / 177

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum