• Home
  • Pedagogika
  • Towarzystwo Pedagogiczne (1868–1921). Założenia ideowe – przemiany organizacyjne i programowe – główne kierunki prac oświatowych

Dorota Grabowska-Pieńkosz

Towarzystwo Pedagogiczne (1868–1921). Założenia ideowe – przemiany organizacyjne i programowe – główne kierunki prac oświatowych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-5225-5
Publication year:
2023
Pages number:
477
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5228-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5228-6

48,00 zł

miękka

Dorota Grabowska-Pieńkosz

Towarzystwo Pedagogiczne (1868–1921). Założenia ideowe – przemiany organizacyjne i programowe – główne kierunki prac oświatowych

Kategoria produktu:

Towarzystwo Pedagogiczne (1868–1921) to publikacja przedstawiająca początki zawodowego ruchu nauczycielskiego na ziemiach polskich. Towarzystwo Pedagogiczne było pierwszą na terenie zaboru austriackiego organizacją nauczycielską, która przez 53 lata swojego funkcjonowania dążyła do poprawy sytuacji materialnej nauczycieli, ich przygotowania zawodowego, zajmowała się także rozwojem szkolnictwa galicyjskiego i oświatą ludu. Jego utworzenie stanowiło wyraz zjednoczenia środowiska pedagogicznego, które dążyło do wypracowania ważnych zmian dla polskiego szkolnictwa i oświaty, mających ogromne znaczenie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Organizacja ta nie powstała z inspiracji władz, lecz była oddolną inicjatywą, łączącą w swoich szeregach – na zasadzie dobrowolności – nie tylko przedstawicieli oświaty i nauki, lecz również reprezentantów innych grup zawodowych, którzy angażowali się w to dzieło z myślą o rozwoju polskiej oświaty. Realizacja wielu inicjatyw nie byłaby też możliwa, gdyby nie wsparcie i ofiarność społeczeństwa, co świadczyło o docenieniu wysiłków lwowskiego stowarzyszenia.

Wstęp / 7

Rozdział I
Powstanie, struktura i etapy rozwoju Towarzystwa Pedagogicznego / 20
■ Utworzenie stowarzyszenia i etapy jego rozwoju / 20
■ Struktura organizacji / 60

Rozdział II
Prezesi i zasłużeni członkowie organizacji / 74
■ Prezesi Towarzystwa Pedagogicznego / 74
■ Zasłużeni członkowie stowarzyszenia / 85

Rozdział III
Prace Towarzystwa Pedagogicznego na rzecz rozwoju szkolnictwa / 111
■ Zaangażowanie w reformowanie szkolnictwa elementarnego / 111
■ Organizacja „wyższych szkół żeńskich” / 143
■ Aktywność na rzecz uzupełniających szkół przemysłowych / 158

Rozdział IV
Towarzystwo Pedagogiczne w obronie interesów zawodowych nauczycieli / 184
■ Problemy kształcenia i dokształcania nauczycieli / 184
■ Działania w zakresie poprawy sytuacji materialnej i zawodowej środowiska pedagogicznego / 212
■ Formy pomocy nauczycielom oferowane przez organizację / 253

Rozdział V
Działalność Towarzystwa Pedagogicznego w zakresie popularyzacji nauki / 272
■ Działalność wydawnicza jako forma upowszechniania wiedzy / 272
■ Początki popularyzacji wiedzy – odczyty dla kobiet / 303
■ Organizacja wykładów popularnych dla dorosłych / 314

Rozdział VI
Zaangażowanie w rozwój pozaszkolnych form aktywności dzieci i młodzieży / 326
■ Organizowanie kolonii wakacyjnych / 326
■ Inicjowanie korpusów wakacyjnych / 341
■ Urządzanie wystaw szkolnych / 351

Zakończenie / 373
Bibliografia / 380
Aneks / 413
Indeks osobowy / 467

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum