Mirosław Mróz (red.)

Królewski trakt cierpienia. Rzecz o Lisamarii Meirowsky z Grudziądza towarzyszce męczeńskiej drogi św. Edyty Stein

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2206-7
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
229
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Seria:
Euntes Docete
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

14,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Mirosław Mróz (red.)

Królewski trakt cierpienia. Rzecz o Lisamarii Meirowsky z Grudziądza towarzyszce męczeńskiej drogi św. Edyty Stein

Kategoria produktu:

UWAGA! DRUK NA ZLECENIE! Realizacja druku wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia (ok. 14 dni)

Z "Podsumowania" ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza

Życie i działalność każdego człowieka wpisują się w konkretny kontekst dziejów świata, uwarunkowań społeczno-politycznych i kulturowych epoki. Do tego dochodzi to, co moglibyśmy nazwać historią osobistą życia ludzi, także talenty, które z woli Opatrzności odziedziczyli, wpływ środowiska rodzinnego, szkoły, mistrzów, w cieniu których zdobywali wiedzę, umiejętności i mądrość życiową.
Życie dwu świętych kobiet Edyty Stein i Lisamarii Meirowsky przypadło na czas przełomu wieków: kończącego się wieku XIX i pierwszej połowy XX wieku. Czas ten odznaczał się wyjątkową intensywnością przemian politycznych i społecznych. To jeden z najtrudniejszych okresów najnowszej historii Europy. To z jednej strony czas wielkich przemian, intensywnego rozwoju cywilizacji technicznej i audiowizualnej, nowych technologii przekazu wiedzy. A z drugiej - to jednocześnie epoka tragicznych w skutkach doświadczeń dwu totalitaryzmów: hitlerowskiego w Niemczech i stalinowskiego w Rosji Sowieckiej.
Życie oby naszych bohaterek wiary i świętości przypadło na czas, gdy Niemcy były ogarnięte ideą Kulturkampfu i rozwijającego się zbrodniczego nazizmu. Dane im było doświadczyć trzech ustrojów politycznych: monarchicznego, czasu republiki i totalitarnego ustroju III Rzeszy. Istotne dla ich losów było to, że obie były Żydówkami żyjącymi i pracującymi wśród Niemców.
Pierwsza z nich i bardziej znana, św. Edyta Stein (1891-1942), w swoich poszukiwaniach przeszła wędrówkę od judaizmu poprzez ateizm aż do chrześcijaństwa przyjętego z całym jego radykalizmem. Idąc za głosem powołania stała się karmelitanką. Bardzo ciekawa jest także droga jej poszukiwań naukowych. Fascynowała się fenomenologią i jednocześnie w duchu tej metody próbowała czytać św. Tomasza z Akwinu. Stała się naukowcem, nauczycielem i pedagogiem. W tych trudnych czasach i uwarunkowaniach budowała od podstaw dorobek katolickiej myśli wychowawczej.
Lisamaria Meirowsky (1904-1942), urodzona w Grudziądzu w rodzinie żydowskiej, wychowana w tradycji judaistycznej, otrzymała staranne wykształcenie, miała podwójny doktorat nauk medycznych. Ze względu na żydowskie pochodzenie nie mogła w Niemczech pracować naukowo ani wykonywać zawodu lekarza. Od czasu swoich studiów wytrwale szukała odpowiedzi na pytania o drogę życia, o jego sens i o drogę realizacji wiary religijnej. Poszukiwania te doprowadziły ją do spotkania z chrześcijaństwem. I ona trafiła do struktur życia zakonnego. Już wcześniej spotkała się z Edytą Stein. Razem znalazły się w obozie koncentracyjnym w Auschwitz i razem poniosły męczeńską śmierć.
Jest oczywiste, że z tych dwu świętych kobiet bardziej znaną jest św. Edyta Stein. Jan Paweł II, który znał jej myśl naukową, ogłosił ją współpatronką Europy. Dobrze jednak się stało, że została w tym sympozjum odkryta droga życia i męczeństwa tej, która tak blisko towarzyszyła Edycie, dr Lisamarii Meirowsky. Jest to tym bardziej ważne, że urodziła się tak blisko Torunia. Można powiedzieć, że miały wspólne korzenie i to w wielorakim znaczeniu. Łączyła je narodowość: były Żydówkami. Następnie połączyła je wspólna droga ku odkrywaniu chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego. I wreszcie wspólnota męczeństwa. Za przynależność do narodu żydowskiego i wierność powołaniu zapłaciły obie najwyższą cenę, bo cenę życia. Obie te kobiety stały się w XX wieku ważnym znakiem sprzeciwu wobec cywilizacji śmierci. Stały się także znakiem wypełnienia roli kobiety we współczesnym społeczeństwie. Edyta Stein pisała wiele na temat roli i misji kobiety. Jednak ważniejsze nad jej przemyślenia na ten temat stało się świadectwo życia i męczeńskiej śmierci. W czasach rozchwiania ideowego i zamętu światopoglądowego, obie te kobiety ukazują się jako biblijne „niewiasty mężne", mocno zakorzenione w Bogu, ale i twórczo wpisujące się w najbardziej brutalne realia współczesności. Pozostają na zawsze znakiem nadziei na zwycięstwo dobra i miłości spełnionej dla Królestwa Niebieskiego. 

I. WPROWADZENIA

Bp Andrzej Suski, Słowo wstępne

Ks. Mirosław Mróz, Od redakcji

S. Katarzyna Sztylc, Edyta Stein i Lisamaria Meirowsky - świadectwo miłości i męczeństwa w sytuacji zagłady narodu żydowskiego

II. FRAGMENTY BIOGRAFICZNE

Waldemar Rozynkowski, Dr Lisamaria Meirowsky - zarys biografii

Waldemar Rozynkowski, Te same korzenie i taka sama śmierć: św. Edyta Stein i Lisamaria Meirowsky

Ks. Czesław Poloczek, Dr Lisamaria Meirowsky - męczennica Boga i człowieka

III. FRAGMENTY BIBLIJNE

Ks. Tomasz Tułodziecki, „Jak owca niema wobec strzygących ją" (Iz 53, 7) - interpretacja starotestamentalnych Pieśni Sługi Jahwe w świetle cierpienia, śmierci i chwały dr Lisamarii Meirowskiej

Ks. Dariusz Kotecki, „W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała" (Kol 1, 24): o współcierpieniu chrześcijanina w kontekście życia i śmierci dr Lisamarii Meirowskiej 

IV. FRAGMENTY ETYCZNE

Ks. Mirosław Mróz, Męczeństwo jako akt cnoty męstwa: nauka św. Tomasza z Akwinu narzędziem interpretacji czynu miłości dr Lisamarii Meirowskiej
S. Katarzyna Sztylc, Doświadczenie cierpienia w koncepcji dojrzałej osobowości chrześcijanina według Jana Pawła II na przykładzie św. Edyty Stein i dr Lisamarii Meirowskiej 

PODSUMOWANIE - Ks. Jerzy Bagrowicz 

BIBLIOGRAFIA 

V. ANEKSY

Aneks 1. Kurzportrait der Arztin Dr. Dr. Lisamaria Meirowsky
Aneks 2. List Lisamarii do Edyty Stein z dnia 26 lipca 1942 roku
Aneks 3. Jan Paweł II , Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego
Aneks 4. Jan Paweł II, Nawet w Otchłani cierpienia może zwyciężyć miłość. Przesłanie papieskie z okazji 60. rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu-Brzezince
Aneks 5. Benedykt XVI, Przybyć tu musiałem: przemówienie w byłym obozie koncentracyjnym
Aneks 6. Pius XI, Encyklika Quas Primas do wszystkich Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, którzy pozostają w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum