Rafał Haffer, Mirosław Haffer (red.)

Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2177-0
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
208
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

14,70 zł

miękka

Rafał Haffer, Mirosław Haffer (red.)

Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw

Kategoria produktu:

Mechanizmy wspierające powstawanie innowacji oraz ich wpływ na rozwój gospodarki są coraz częściej rozpatrywane na poziomie regionalnym. Właściwa realizacja zadań związanych ze wspieraniem innowacji nie byłaby w pełni możliwa bez badań, dostarczających danych na temat regionalnych uwarunkowań działalności innowacyjnej. Publikacja jest ciekawym opracowaniem przedstawiającym wyniki badań empirycznych diagnozujących aktywność innowacyjną MSP regionu Kujaw i Pomorza. Były one podstawą sformułowania rekomendacji, których realizacja z jednej strony może przyczynić się do intensyfikacji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, z drugiej zaś być przesłanką doskonalenia regionalnej strategii innowacji. Z pewnością może stanowić interesującą pozycję zarówno dla władz administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, jak i samych przedsiębiorców.

Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz

Wstęp /7

Rozdział 1. Metodyka badania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw (Mirosław Haffer, Rafat Haffer) /9
Założenia i cele badawcze / 9
Narzędzie i procedura badawcza / 9
Sposób opracowania i prezentacji wyników badań /14

Rozdział 2. Potencjał innowacyjny Pomorza i Kujaw oraz charakterystyka badanych przedsiębiorstw /17
Potencjał innowacyjny Pomorza i Kujaw (Mirosław Haffer, Rafał Haffer) /17
Podmioty gospodarki narodowej Pomorza i Kujaw (Maciej Zastempowski) /22
Liczebność i struktura badanych przedsiębiorstw (Maciej Zastempowski) /29
Wnioski z badań (Maciej Zastempowski) /37

Rozdział 3. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw (Rafat Haffer) /39
Potencjał innowacyjny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa /39
Ocena potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw /52
Zakres wymaganych usprawnień na rzecz rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw / 55
Bariery rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw /60
Zróżnicowanie ocen analizowanych aspektów potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw /65
Analiza komparatywna stanu, potrzeb i barier rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w regionach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim /68
Wnioski z badań /73

Rozdział 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (Mirosław Haffer) /75
Innowacje jako determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa / 75
Zakres realizowanych działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach / 78
Źródła podejmowanych działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach /80
Efekty realizowanych działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach/ 82
Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach  /84
Zróżnicowanie ocen analizowanych przejawów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw  /86
Analiza komparatywna badanych przejawów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim   /89
Wnioski z badań /93

Rozdział 5. Proinnowacyjna działalność przedsiębiorstw (Waldemar Glabiszewski)   /95
Aktywność proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa  /95
Formy wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw  /107
Aktywność przedsiębiorstw w zakresie działalności badawczo-rozwojowej  /110
Strategiczne planowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw /113
Bariery wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw  /115
Zróżnicowanie ocen analizowanych przejawów proinnowacyjnej działalności przedsiębiorstw /117
Analiza komparatywna badanych przejawów proinnowacyjnej działalności przedsiębiorstw w regionach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim /125
Wnioski z badań /127

Rozdział 6. Proinnowacyjna współpraca przedsiębiorstw (Agata Sudolska) /131
Rola współpracy przedsiębiorstw w podnoszeniu ich innowacyjności  /131
Stan współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego /139
Stan współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia instytucjonalnego/141
Efekty proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw /145
Bariery rozwoju proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw/146
Zróżnicowanie ocen analizowanych przejawów proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw  /148
Analiza komparatywna badanych przejawów proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw w regionach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim  /152
Wnioski z badań  /158

Rozdział 7. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (Maciej Zastempowski) /161
Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw    /161
Wykorzystywane przez przedsiębiorstwa zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej     /170
Bariery współpracy z instytucjami finansującymi rozwój przedsiębiorstw    /172
Pożądane przez przedsiębiorstwa instrumenty pomocy finansowej    /174
Zróżnicowanie ocen analizowanych aspektów finansowania innowacyjności przedsiębiorstw    /176
Analiza komparatywna badanych przejawów finansowania innowacyjności przedsiębiorstw w regionach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim    /181
Wnioski z badań /185

Rozdział 8. Rezultaty warsztatów przedstawicieli przedsiębiorstw regionu (Hanna Wygocka) /187
Idea organizacji warsztatów regionalnych dla przedsiębiorstw  /187
Charakterystyka potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw uczestniczących w warsztatach regionalnych  /188
Proinnowacyjne opcje strategiczne uczestników warsztatów dotyczące rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego   /191
Rekomendacje przedstawicieli przedsiębiorstw dla regionalnej strategii innowacji /197
Zakończenie  /199
Literatura /201

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum