Mirosław Strzyżewski, Marcin Łukasz Lutomierski, Justyna Zyśk (red.)

Rozmaitości warsztatowe

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2554-9
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
304
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Mirosław Strzyżewski, Marcin Łukasz Lutomierski, Justyna Zyśk (red.)

Rozmaitości warsztatowe

Kategoria produktu:

Drugi tom serii wydawniczej "Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich" poświęcamy rozmaitym zagadnieniom warsztatowym. Uporządkowane podług chronologii podejmowanych tematów artykuły badaczy z wielu ośrodków akademickich w kraju dotycz tradycji, stanu obecnego, perspektyw sztuki edytorskiej oraz zmienionych warunków technologicznych, na które jesteśmy dziś skazani. 

Seria „Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich” poświęcona jest podstawowej dziedzinie filologicznej i w swoich założeniach ma stanowić forum wymiany myśli, poglądów oraz przykładowych czy dyskusyjnych rozwiązań, którymi warto się dzielić, by wspólnie dochodzić do nowych koncepcji teoretycznych oraz procedur postępowania badawczego.

Słowo wstępne /   9

Teresa Winek
„Dzieła zebrane" Ignacego Krasickiego - edytorski testament Zbigniewa Golińskiego / 17

Elżbieta Z. Wichrowska
Czym grożą historykowi literatury kwerendy archiwalne / 31

Mirosław Strzyżewski
Nieznane artykuły krytycznoliterackie Michała Grabowskiego / 47

Justyna Zyśk
Miejsce komentarza w wydaniu krytycznym publicystyki romantycznej / 63

Agnieszka Markuszewska
Czym nie jest, a czym być powinna edycja korespondencji Elizy z Branickich Krasińskiej / 85

Monika Łukaszewska
„Wspomnienia" Juliana Titiusa. Wybrane problemy edytorskie / 101

Elżbieta Dąbrowicz, Danuta Zawadzka
„Herkulanum. Literatura i Historia" (projekt nowej serii wydawniczej) / 115

Magdalena Bizior-Dombrowska
Spór o literaturę: wokół listów Wacława Borowego i Stefana Kołaczkowskiego do Romana Ingardena / 135

Aleksandra Wójtowicz
O zagadnieniach związanych z edycją dzieł Wacława Berenta / 155

Alicja Kloska
Uwagi o wybranych edycjach dzieł Gałczyńskiego / 175

Dorota Niedziałkowska
„Arw" Stanisława Czycza. Uwagi na marginesie edycji dzieła literackiego / 189

Wacław Lewandowski
Warianty tekstu „Obozu Wszystkich Świętych" Tadeusza Nowakowskiego / 217

Marcin Lutomierski
Lektura z opracowaniem jako nowa forma książki. Zarys problemu / 237

Bogdan Hojdis
Zmiany w pracach redakcyjnych i poligraficznych w Polsce w latach 1990-2008 / 255

Mateusz Poradecki
Nowoczesny cykl wydawniczy. Założenia modelowe / 267

Workshop Miscellanies (Editorial and Historic-literary)
(Summary) / 289
Indeks osobowy / 295
  • GS

    "Notes Wydawniczy" 1 [225] styczeń 2011, s. 46. Drugi tom "Problemów tekstologii i edytorstwa dzieł literackich" cieszy zawartością bardzo zróżnicowaną i bliższą czytelnikowi spoza wąskiego koła edytorów i badaczy literatury. Rozmaitości warsztatowe, zredagowane przez Marcina Lutomierskiego i Justynę Zyśk, przynoszą teksty nader ciekawe, spośród których wymienić chcę kilka. Elżbieta Wichrowska zastanawia się "Czym grożą historykowi literatury kwerendy archiwalne", na co odpowiedzieć można, że jemu tylko sławą wnikliwego badacza, natomiast bohaterowi kwerend nawet upadkiem z piedestału, czego przykładem poprawna atrybucja bluźnierczego i libertyńskiego wiersza Daniel Kalwiński jezuity i biskupa smoleńskiego Adama St. Naruszewicza (na szczęście Wikipedia wciąż o tym nie mówi). Agnieszka Markuszewska pyta: "Czym jest, a czym być powinna edycja korespondencji Elizy z Branickich Krasińskiej". Ładnie opakowanym edytorskim bublem, przejawem zbytniej pewności siebie redaktora tomu (prof. Sudolskiego), który subiektywnie dokonał wybory listów (fakt, że pozostawione bloki były ogromne, liczyły ponad 2700 jednostek) i przyciął wedle siebie znanego szablonu. Bogdan Hojdis, omawiając "Zmiany w pracach redakcyjnych i poligraficznych w Polsce w latach 1990-2008", nie bał się powiedzieć, że "najwię[kszy] problem [stanowili] nowi pracownicy, [którzy] z powodu braku wykształcenia oraz doświadczenia wydawniczego, obniżali jakość publikacji formalnie, językowo i merytorycznie". Problem bynajmniej nie zniknął... GS
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum