Adrian Mianecki

Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-2553-2
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
232
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Paralele: Folklor - Literatura - Kultura
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Adrian Mianecki

Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku

Kategoria produktu:

W moich dociekaniach głównym przedmiotem zainteresowania będzie rekonstrukcja struktury aktów kreacji, a w szczególności ustalenie, które z elementów działań stwórczych mają najistotniejsze znaczenie i jaką rolę kulturotwórczą pełnią. By tego dokonać, konieczna jest analiza prezentowanych w opowieściach wszystkich okoliczności, które towarzyszą istotom boskim w trakcie stwarzania i urządzania świata. W rezultacie doprowadzi nas to do określenia budowy świata przedstawionego ludowych bajek ajtiologicznych. Pozwoli również zdefiniować status genologiczny zajmujących nas fabuł, ponieważ jak „konwencje gatunkowe określają […] status ontologiczny świata przedstawionego”, tak jego struktura umożliwia zrekonstruowanie konwencji gatunkowych – przynajmniej na poziomie tekstologicznym. Tym samym moim rozważaniom będą towarzyszyły dwa nurty refleksji: folklorystyczno-genologiczny, zmierzający do opisu swoistości bajek ajtiologicznych jako gatunku, oraz antropologiczny, dążący do  ukazania funkcji tych narracji w kulturze ludowej.

Wykaz skrótów /7
Wprowadzenie /9
Rozdział 1. Świat przedstawiony ludowych bajek ajtiologicznych /25
1.1. Czas /26
1.2. Przestrzeń /38
1.3. Postacie /56
1.4. Fabuła /68
Rozdział 2. Miejsce bajek ajtiologicznych w polskiej kulturze ludowej /86
2.1. Koncepcje mitoznawcze w badaniach folklorystycznych /86
2.2. Mit w ujęciu Bronisława Malinowskiego /103
2.3. Aitia w kulturze ludowej /110
Rozdział 3. Problem słowiańskiej kosmogonii dualistycznej /136
3.1. Folklor a religia Słowian /138
3.2. Krytyka źródeł /160
3.3. Ab ovo /169
Zakończenie /183
Nota bibliograficzna /189
Bibliografia /191
Indeks wątków /221
Indeks osobowy /223
Summary /229

  • Agnieszka Kościuk

    (...) Warto sięgnąć po książkę toruńskiego badacza, gdyż pozwoli ona czytelnikowi zbliżyć się do obszernego zbioru polskich ludowych przekazów o stwarzaniu świata. Plusem publikacji jest niewątpliwie fakt, iż autor prowadzi swoje rozważania nie pomijając szerokiego kontekstu ogólnosłowiańskiego i nie odcinając od niego kultury ludu polskiego. Zamieszczony na końcu pracy wykaz źródeł tekstów ludowych umożliwi czytelnikowi dalsze zgłębianie tej interesującej tematyki.
    Fragment recenzji opublikowanej w piśmie "Gadki z Chatki" (1-2/2011)
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum