Grzegorz Koneczniak

Women on Stage and the Decolonisation of Ireland. Counter-Discursiveness in the Drama of the Irish Literary Revival (1892-1926)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2632-4
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
224
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

55,00 zł

miękka

Grzegorz Koneczniak

Women on Stage and the Decolonisation of Ireland. Counter-Discursiveness in the Drama of the Irish Literary Revival (1892-1926)

Kategoria produktu:

Monografia jest próbą analizy i interpretacji wybranych dramatów powstałych w dobie irlandzkiego odrodzenia literackiego w kontekście studiów i teorii postkolonialnych. Głównym celem jest ukazanie scenicznej roli postaci kobiecych w dekolonizacji Irlandii i w przedstawianiu kontr-dyskursywności. Problematyka podjęta w tym studium wiąże się więc z kwestią irlandzkiej postkolonialności, która stanowi obecny kierunek badań nad literaturą i kulturą w dziedzinie studiów irlandzkich [Irish studies]. Autor zadaje pytanie dotyczące roli przypisywanym kobietom w dramatach, które powstały w okresie wzmożonych ruchów narodowowyzwoleńczych, i które ostatecznie przyczyniły się do powstania postkolonialnej Irlandii.

The book is an attempt to analyse and interpret selected plays written by the Irish Literary Revivalists in the context of postcolonial studies. The main objective is to demonstrate the scenic roles of women in staging various strategies of decolonisation and counter-discursiveness. The study thus focuses on the question of Irish postcoloniality, which is the current research domain within ‘Irish Studies,' pioneered by such critics and scholars as Declan Kiberd, Gerry Smyth or Christopher Murray. Women on Stage and the Decolonisation of Ireland seeks to appropriate and modify the analytical and interpretive means offered by postcolonial theory in order to approach the female characters portrayed in the plays of Lady Augusta Gregory, John Millington Synge, William Butler Yeats and Sean O'Casey during the most formative period as regards the shape of Irish colonial and postcolonial identity.

Acknowledgements /5
Introduction /5
Chapter One. The Irish Literary Revival in view of strategies of decolonisation
1.1. Theory of decolonisation: crucial concepts /13
1.1.1. Counter-discourse as a prerequisite of decolonisation /13
1.1.2. Nativism as a basic counter-discursive strategy /16
1.1.3. Abrogation and appropriation /17
1.1.4. Allegory /18
1.1.5. Nationalism /21
1.1.6. Strategic essentialism /24
1.1.7. Collaboration /26
1.2. Theory and practice of decolonisation in the dramatic oeuvre of the Irish Literary Revivalists /27
1.2.1. Appropriated Celticism /37
1.2.2. Yeats's Syncretic Celticism /48
1.2.3. Decolonisation and subalternity in O'Casey's Dublin plays /51
1.3. The Abbey Theatre as a pioneer of decolonisation /55
1.4. Figures of Irish women and decolonisation /64
1.5. Irish women on stage /69
Chapter Two. Decolonisation in the Irish Literary Revivalists' peasant plays
2.1. Lady Augusta Gregory's Dervorgilla as a return to the early colonial times /72
2.1.1. The depiction of the colonised Irish /73
2.1.2. The depiction of the coloniser /84
2.1.3. Why should Ireland be decolonised? /85
2.2. The collapse of patriarchy and new roles of female figures in the colonial struggle on the basis of Synge's Riders to the Sea /89
2.2.1. Inishmaan and the sea as a microcosm of the colonial relations /90
2.2.2. Where are the men of the Inishmaan community? /94
2.2.3. The reversal of social roles after the collapse of patriarchy and the importance of female figures in decolonising Ireland /98
2.3. Allegory and Nationalism: the role of Cathleen Ni Houlihan in decolonising Ireland /105
2.3.1. The Gillane family as a symbol of the demise of nationalism /105
2.3.2. Cathleen Ni Houlihan as an allegory of Ireland /110
2.3.3. The role of Cathleen Ni Houlihan in decolonising Ireland /114
Chapter Three. Decolonisation in O'Casey's Dublin plays
3.1. The Easter Rising off stage, the female drama on stage: Nora Clitheroe and her desire of the domesticity /121
3.1.1. Jack Clitheroe and self-nationalists /123
3.1.2. Peter Flynn, the Young Covey and Fluther Good as Easter: Stage-Irishry in the background of nationalist struggle / 130
3.1.3. Subaltern experience of the Easter Rising: unwilling suffering /141
3.2. Subaltern martyrdom in The Shadow of a Gunman /159
3.2.1. The shadow of a gunman: the importance of hero-creation /160
3.2.2. The portrayal of the tenement community /165
3.2.3. Minnie Powell as a subaltern martyr /175
3.3. Juno and the Paycock as a portrayal of the (post)colonial times /180
3.3.1. The Boyle family and false expectations /181
3.3.2. The depiction of the (de)colonised /188
3.3.2. Juno as a subaltern allegory of postcolonial Ireland /194
Conclusion /199
Bibliography /212
Primary sources /212
Secondary sources /212
Internet sources /221
List of photographs /221
Streszczenie /222

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum