Mirosław Strzyżewski (red.)

Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół "Słownika polskiej krytyki literackiej", t. 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2772-7
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
314
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Mirosław Strzyżewski (red.)

Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół "Słownika polskiej krytyki literackiej", t. 2

Kategoria produktu:

Tom drugi „Dyskursów krytycznoliterackich 1764-1918" przedstawia prace, które są bezpośrednio związane z realizacją dużego projektu badawczego, koordynowanego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika we współpracy naukowej z Instytutem Badań Literackich PAN, projektu poświęconego historii polskiej krytyki literackiej. Kontynuuje w głównych rysach krąg zagadnień podnoszonych już w tomie pierwszym, wydanym przez IBL w 2010 roku pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Magdaleny Rudkowskiej. Owocem naszego wspólnego przedsięwzięcia, w którym uczestniczy imponujący zespół blisko 70 autorów ze wszystkich znaczących ośrodków akademickich w kraju, ma być wkrótce „Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918". Jednak zamieszczone tu artykuły i studia wykraczają zazwyczaj poza precyzyjnie nakreślone ramy słownikowe, stanowiąc rozwinięcie problematyki skondensowanej w poetyce hasła.

Słowo od Redaktora/ 7
Marek Stanisz
Program literacki/manifest/ 9
Tadeusz Bujnicki
Powieść historyczna w XIX wieku i jej odmiany/ 21
Lena Magnone
Psychologizm w krytyce literackiej przed 1918 rokiem/ 41
Alina Borkowska-Rychlewska
Przemiany w estetycznej refleksji nad operą w krytyce literackiej i teatralnej XIX wieku/ 59
Mirosław Strzyżewski
Grupa literacka Mochnackiego/ 77
Marta Ruszczyńska
Estetyczny i regionalny wymiar „szkoły literackiej" w krytyce polskiego romantyzmu/ 99
Marta Ławrynkowicz
Krytyka krytyki i literatury Juliusza Słowackiego w refleksji badawczej/ 113
Bartłomiej Szleszyński
Twórczość Zygmunta Kaczkowskiego w oczach krytyki (1851-1863)/ 39
Iwona Węgrzyn
Listowanie krytyków. Epistolograficzne potyczki pisarzy kręgu „Tygodnika Petersburskiego" i kijowskiej „Gwiazdy"/ 157
Tomasz Sobieraj
Czy krytyka literacka może być naukowa?/ 175
Grażyna Borkowska
Orzeszkowa jako krytyk literacki. Uwagi przedwstępne do hasła słownikowego/ 193
Ewa Paczoska
Brandes i „brandesizm" w polskiej krytyce literackiej. Rekonesans/ 209
Paweł Kozioł
Jan Andrault de Buy Antosewicz na tle dziewiętnastowiecznej krytyki historiografii/ 227
Urszula Kowalczuk
Bronisław Chlebowski. Między historią literatury a krytyką literacką/ 237
Maciej Gloger
Sztuka - społeczeństwo - naród. Krytyka literacka Władysława Mieczysława Kozłowskiego. (O długim trwaniu pozytywizmu)/ 255
Zbigniew Chojnowski
Formy i tematy wypowiedzi krytycznoliterackich w polskojęzycznym piśmiennictwie Mazurów pruskich (1842-1918)/ 265
Agnieszka Bielak
Światopogląd krytyka a prawda dzieła literackiego na przykładzie „Verbum" (1934-1939) 287
Indeks osobowy/ 30

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum