Radosław Biskup, Andrzej Radzimiński (red.)

Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3015-4
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Seria:
Ecclesia clerusque temporibus medii aevi
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

twarda

Radosław Biskup, Andrzej Radzimiński (red.)

Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich

Kategoria produktu:

„Oddajemy do rąk Czytelników trzeci tom „Ecclesia clerusque temporibus medii aevi”, na który składają się różnorodne studia mediewistyczne, dotyczące rozmaitych aspektów działalności średniowiecznego Kościoła w Polsce oraz w krajach sąsiednich. Znalazło się w nim łącznie dziewięć bardzo interesujących i nowatorskich artykułów, które zostały opracowane zarówno przez młodych badaczy, jednak o znaczącym już dorobku naukowym, jak też przez doktorantów, będących jeszcze na początku swojej drogi naukowej. Prezentowane studia łączą się ściśle z profilem badawczym Zakładu Historii Kościoła, który w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK istniał w latach 2000–2013. Równocześnie można powiedzieć, że w pewien sposób wieńczą one jego prawie trzynastoletnią działalność naukową i dydaktyczną. W tomie zostały opublikowane studia z dziejów średniowiecznego Kościoła odnoszące się do Kościoła polskiego, w tym biskupstwa wrocławskiego, które – co prawda – należało do metropolii gnieźnieńskiej, jednak bez wątpienia funkcjonowało inaczej niż polskie biskupstwa; następnie do Kościoła na Pomorzu Zachodnim i wreszcie do Kościoła w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach”.

Ze „Słowa wstępnego” Radosława Biskupa i Andrzeja Radzimińskiego

Słowo wstępne / 7

RADOSŁAW BISKUP
Elekcje biskupów sambijskich w XV i na początku XVI wieku / 9 

MARTA CZYŻAK
Wikariusze katedry gnieźnieńskiej jako plebani w 1. połowie XV wieku / 29

PAWEŁ DEMBIŃSKI
Trudna droga do prebendy. Finansowe i społeczne aspekty zabiegów o beneficja katedralne przedstawicieli późnośredniowiecznej rodziny szlacheckiej z Wielkopolski / 53

RADOSŁAW KRAJNIAK
Prałaci kapituły katedralnej w Chełmży w okresie krzyżackim (do 1466 r.) / 73

KAMILA NOWAK
Strach jako narzędzie perswazji. Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza / 119

RAFAŁ SIMIŃSKI
Konrad Bonow – archidiakon Tribsees, nadpleban Stralsundu i administrator biskupstwa kamieńskiego na tle stosunków pomorsko-krzyżackich w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku  /139

MARCIN SUMOWSKI
Kler diecezjalny w społeczeństwie średniowiecznego Torunia – przyczynek do badań nad funkcjonowaniem duchowieństwa miejskiego epoki / 167

EWA WÓŁKIEWICZ
Ceremoniał ingresu biskupów wrocławskich w późnym średniowieczu / 197

LESZEK ZYGNER
W sprawie synodów arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza Suchegowilka (1374–1382) / 223

Wykaz skrótów / 243

Indeks osób / 249

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum