Iwona Kaproń-Charzyńska

Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3228-8
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
230
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Iwona Kaproń-Charzyńska

Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka

Kategoria produktu:

Celem autorki jest zrozumienie i opis mechanizmów, które budują funkcję ekspresywną i poetycką formacji słowotwórczych. […] Zaczyna Iwona Kaproń-Charzyńska monografię od zasadniczych kwestii dotyczących pragmatyki lingwistycznej, pokazując odmienne jej rozumienie i usiłując dociec przyczyn różnego traktowania tej poddziedziny lingwistyki. Potem przenosi zagadnienia pragmatyki na grunt słowotwórstwa, mocno akcentując teoretyczno-metodologiczne podstawy swojej monografii. […] Walorem pracy jest próba godzenia z pozoru sprzecznych postaw wobec analizy lingwistycznej. Stara się dr Kaproń-Charzyńska wiązać dorobek lingwistyki 2. połowy ubiegłego wieku ze współczesną pragmalingwistyką; szanuje dorobek poprzedników, choć dyskutuje z niektórymi ujęciami.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej

Wstęp / 7

Rozdział I. Przedmiot badań pragmatyki językoznawczej / 11
1. Rozumienie pragmatyki / 14
1.1. Charakterystyka intensjonalna / 14
1.2. Charakterystyka ekstensjonalna / 19
2. Wokół problemów definicyjnych pragmatyki językoznawczej / 19
3. Pojęcie i zakres funkcji pragmatycznej / 30
4. Słowotwórstwo a pragmatyka – stan badań / 40
4.1. Nacechowanie ekspresywne i stylistyczne derywatów w kontekście kategorii słowotwórczych i funkcji formantów / 41
4.2. Derywaty słowotwórcze w kontekście opozycji  system – tekst / 60
Podsumowanie / 69

Rozdział II. Teoretyczno-metodologiczne podstawy pracy / 73
1. Przedmiot i cel opisu / 73
2. Narzędzia i działania językowe / 76
3. Kontekst a właściwości wyrażeń / 78
4. Rozumienie pragmatyki przyjęte w pracy / 85
5. Słowotwórstwo w kontekście langue – parole / 87
6. Funkcja pragmatyczna a inne funkcje słowotwórstwa / 108
7. Funkcja ekspresywna i funkcja poetycka słowotwórstwa  a nacechowanie ekspresywne derywatów / 112
8. Zasady ustalania właściwości pragmatycznych wyrażeń / 114
Podsumowanie / 124

Rozdział III. Funkcja ekspresywna / 127
1. Morfemy słowotwórcze jako językowe znaki ekspresywne / 127
2. Funkcja ekspresywna a wartościowanie / 134
3. Zakres funkcji ekspresywnej słowotwórstwa /  137
3.1. Derywaty o funkcji ekspresywnej formantów /  138
3.2. Użycia derywatów z wybranymi formantami melioratywnymi / 145
3.3. Użycia derywatów z wybranymi formantami pejoratywnymi / 151
Podsumowanie / 160

Rozdział IV. Funkcja poetycka / 163
1. Wyrażenia językowe jako przedmiot kontemplacji / 163
2. Funkcja poetycka słowotwórstwa / 168
2.1. Stawianie morfemów w nietypowym kontekście / 169
2.2. Stawianie derywatów w nietypowym kontekście / 187
Podsumowanie / 190

Zakończenie / 193
Objaśnienia skrótów / 197
Bibliografia / 199
Pragmatic aspects of word-formation. The expressive and the poetic function. Summary / 225

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum