Violetta Wróblewska (red.)

Kultura studencka. Z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3188-5
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
256
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Paralele: Folklor - Literatura - Kultura
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Violetta Wróblewska (red.)

Kultura studencka. Z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Kategoria produktu:

KULTURA STUDENCKA. Z BADAŃ FOLKLORYSTYCZNYCH NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA to monograficzny zbiór artykułów, w których podjęto analizę różnorodnych zjawisk związanych ze zwyczajami, przekonaniami i zachowaniami osób przynależnych do środowiska studentów. Materiałem badawczym, na którym rozpatrzono szeroko rozumiane elementy kultury studenckiej, są dane pozyskane w trakcie badań terenowych na UMK w Toruniu, w latach 2010–2014. Ważnym punktem odniesienia okazał się również Internet, współcześnie stanowiący nową płaszczyznę kształtowania się obyczajowości i nieoficjalnych działań żaków. Z tego też powodu obok artykułów podejmujących temat oswajania przez studentów przestrzeni realnej, np. za sprawą napisów na ławkach, graffiti czy ogłoszeń, w tomie znajdują się prace przedstawiające życie studenckie w sieci, utrwalone w demotywatorach, anegdotach czy dowcipach. Niebagatelną rolę w nakreśleniu obrazu kultury studenckiej odgrywa język żakowski, stereotypy na temat przedstawicieli różnych kierunków studiów, jak również przesądy, czyli magiczne sposoby zaliczania egzaminów. Dopełnieniem obrazu żakowskiego życia są zabawy – klubowe oraz juwenaliowe, o czym również mowa w monografii. Całość rozważań została osadzona w kontekście historycznym, w związku z czym zyskujemy w miarę pełny obraz nieoficjalnej kultury studenckiej, traktowanej jako typ kultury środowiskowej o specyficznym folklorze, języku, obyczajowości i obrzędowości. Ponieważ życie akademickie wygląda w wielu ośrodkach bardzo podobnie, można opisane w niniejszej monografii informacje uznać za reprezentatywne dla polskiej rzeczywistości.

Violetta Wróblewska, Czy warto badać kulturę studencką na UMK? Wprowadzenie / 9

Iwona Murawska, Z dziejów kultury (na) UMK w Toruniu / 23

Elwira Wilczyńska, Folklor studencki – charakterystyka zjawiska/ 41

Tomasz Dalasiński, Inskrypcje studenckie w przestrzeni akademickiej w perspektywie teorii znaków istnienia / 59

Anna Kmieć, Oswajanie przestrzeni uniwersyteckiej przez studentów. Analiza zjawiska na wybranych przykładach / 71

Aleksandra Stolarczyk, „Konsultant miał rzymskie wakacje, a rycerz zawalczył notę” – kilka uwag o gwarze studenckiej / 89

Agnieszka Straburzyńska-Glaner, Stereotypowy obraz studentów UMK. Historia w obrazkach / 101

Roksana Sitniewska, „Człowiek, który potrafi odnaleźć sens w czymś, co sensu w ogóle nie ma”, czyli stereotyp studenta filologii polskiej / 125

Olga Zadurska, Magiczne sposoby zaliczenia egzaminu – rzecz o przesądach toruńskich studentów / 141

Agnieszka Gnatowska, Anegdoty jako integralna część kultury studenckiej / 161

Małgorzata Kowalska, Wspomnienia i anegdoty absolwentów UMK jako świadectwa codzienności / 183

Bartłomiej Oleszek, Juwenalia jako kompleks performansów ludycznych / 205

Zofia Spandowska, Hubert Bąk, Toruńskie kluby oczami studentów / 235

Spis fotografii / 253

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum