Agnieszka Bryc, Michał Dahl, Magdalena Lewicka (red.)

Bliski Wschód w procesie przemian. The Middle East in a process of change. 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3529-6
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
332
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Bliski Wschód w procesie przemian
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Agnieszka Bryc, Michał Dahl, Magdalena Lewicka (red.)

Bliski Wschód w procesie przemian. The Middle East in a process of change. 1

Marek M. Dziekan
Wprowadzenie / 9
Introduction / 13

BLISKI WSCHÓD W POLITYCE MIĘDZYNARODOWEJ
THE MIDDLE EAST ON INTERNATIONAL POLITICS

David Jervis
Change to the Past: The Obama Administration and the Middle East/ 19
Powrót do przeszłości: administracja Obamy i Bliski Wschód / 19

Marcin Krzyżanowski
Iran jako kluczowy czynnik redefiniujący sytuację na Bliskim Wschodzie – perspektywa geopolityczna / 37
Iranas the key factor redefining the situation in theMiddle East – geopolitical perspective / 37

Michał Alagierski
Polityka zagraniczna Turcji wobec przystąpienia Republiki Cypru  do Unii Europejskiej / 55
Turkish foreign policy towards the participation or the Republicof Cyprusin the European Union / 55

Michał Dahl
Polityka zagraniczna Indii i Turcji pod rządami Narendry Modiego i Ahmeta Davutoğlu – podobieństwa, różnice, perspektywy rozwoju relacji bilateralnych / 79
Foreign policy of IndiaandTurkeyunder Narendra Modi and Ahmet Davutoğlu – similarities, differences and perspectives of bilateral relations’ development / 79

Karol Wasilewski
„Moralna polityka zagraniczna” Republiki Turcji pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju / 115
„The moral foreign policy” of theRepublicof Turkeyunder the Justice and Development Party / 115

Marcin Szydzisz
Stosunki izraelsko-palestyńskie: stagnacja czy nowe otwarcie / 145
Israeli-Palestinian relations: stagnation or new opening? / 145

Agata Nowakowska
Współpraca gospodarcza między Polską a państwami Bliskiego Wschodu / 161
Economic cooperation betweenPolandand the Middle Eastern countries / 161

ZAGROŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO
THREATS AND SECURITY

Haneen Abudayeh
Islamic State and reshaping the Middle East: war on terrorism / 175
Państwo Islamskie i przemiany na Bliskim Wschodzie: wojna z terroryzmem / 175

Katarzyna Domagała
The Citizens of Kosovo andBosnia and Herzegovinain the ranks of Islamic State / 193
Obywatele Kosowa i Bośni i Hercegowiny w szeregach Państwa Islamskiego / 193

Davut Han Aslan
The New Middle East: An Unstable Region and Its Implications forTurkey/ 207
Nowy Bliski Wschód – niestabilny region i jego implikacje dla Turcji / 207

Michał Hyra
Działalność Arabii Saudyjskiej w obliczu irańskiego zagrożenia / 223
Activities of Saudi Arabiain the face of Iranian threat / 223

Przemysław Osiewicz
Analiza porównawcza stanowisk Rady Współpracy Zatoki Perskiej i poszczególnych państw członkowskich wobec konfliktu w Syrii / 243
The Gulf Cooperation Council and ItsMemberStateson the Syrian Conflict: A Comparative Analysis of Official Positions / 243

Piotr Lotarski
Wojsko Polskie w misjach i operacjach pokojowych na Bliskim Wschodzie. Doświadczenia. Stan obecny. Perspektywy / 265
Polish Army in missions and peace operations in theMiddle East. Experience, current state, prospects / 265

Anna Bartnik
Demograficzne wyzwania Izraela – źródła i implikacje / 279
Demografic challenges of Israel – sources and implications / 279

Daniela Folwarczna
Sytuacja mniejszości etniczno-religijnych we współczesnym Iraku / 297
The Situation of Ethnic-Religious Minorities in ContemporaryIraq / 297

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum