Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Patryk Tomaszewski (red.)

W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli polityczne w XX i XXI wieku. Studia i szkice

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3545-6
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
376
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Patryk Tomaszewski (red.)

W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli polityczne w XX i XXI wieku. Studia i szkice

Zasadniczym celem książki pozostaje przybliżenie czytelnikom złożoności i wielowątkowości polskiej myśli politycznej w XX i XXI, a także stojących przed nią dylematów. W pracy zaprezentowano siedemnaście zróżnicowanych objętościowo szkiców o charakterze monograficznym, pogrupowanych w trzy zasadnicze części. Spośród nich swą wyraźnie określoną specyfikę ma niewątpliwie część pierwsza, w której podjęto próbę przybliżenia teoretycznych aspektów formowania myśli politycznej oraz czynników ten proces determinujących. Odmienny charakter ma natomiast część druga prezentowanego opracowania, w której analizie poddano wybrane aspekty polskiej myśli politycznej I połowy XX wieku. W konsekwencji w tworzących ją szkicach skoncentrowano się nie tylko na różnorodnych problemach podejmowanych przez przedstawicieli myśli narodowej, ale zwrócono także uwagę na wybrane aspekty myśli piłsudczykowskiej, rolę problematyki samorządowej w formułowanych projekcjach ustrojowych, jak również specyfikę sposobu interpretowania zagadnień wychowawczych. W części trzeciej monografii skupiono się natomiast nade wszystko na ukazaniu różnych obszarów zainteresowania polskiej myśli politycznej okresu PRL i III Rzeczypospolitej, przy czym szczególną uwagę badaczy skupiły zagadnienia ustrojowe oraz kwestie związane z problematyką bezpieczeństwa narodowego. Opracowanie zamyka niezwykle interesujący szkic odnoszący się do zagrożeń i nowych wyzwań stojących przed polską myślą polityczną XXI wieku.

Wprowadzenie / 7

Część pierwsza. TEORETYCZNE ASPEKTY POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
Czesław Maj, Świadomość polityczna / 13
Dariusz Góra-Szopiński, Odwaga uniwersalizmu. W kwestii delimitacji polskiej myśli politycznej / 41
Jarosław Macała, Między sojusznikami a wrogami. O badaniu polskich kodów geopolitycznych w XX wieku / 59

Część druga. DYLEMATY POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ W I POŁOWIE XX WIEKU
Marek Białokur, Niezdolni do współpracy – niepewni o przyszłość. Polska myśl polityczna i refleksja publicystyczna w obliczu kryzysu politycznego wywołanego zabójstwem prezydenta Gabriela Narutowicza w grudniu 1922 roku /  81
Witold Wojdyło, „Salus nationis suprema lex”. Refleksje o idei narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918–1939 / 113
Ewa Maj, Bezpieczna Polska w myśli politycznej Narodowej Demokracji / 129
Adam Wątor, Lista organizatorów Stronnictwa Narodowego we Wschodniej Małopolsce w 1928 roku / 147
Waldemar Paruch, Tożsamość i status polityczny Drugiej Rzeczypospolitej. Piłsudczycy o podstawach koncentracji politycznej / 159
Hanna Szczechowicz, Samorząd terytorialny w programach polskich partii politycznych 1918–1939 / 173
Michał Strzelecki, Problematyka wychowawcza w polskiej refleksji politycznej okresu Drugiej Rzeczypospolitej / 193

Część trzecia. OBLICZA POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ OKRESU PRL ORAZ TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
Tomasz Sikorski, Alchemia myśl. Twórczość Pawła Trzebuchowskiego. Próba zarysu / 213
Marta Chechłowska-Lipińska, Propozycje monarchistyczne w koncepcjach ustrojowych środowisk politycznych w Polsce w latach 1990–1997 / 241
Joanna Sanecka-Tyczyńska, Władza wykonawcza w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (2001–2007) / 259
Grzegorz Radomski, Wizje państwa w koncepcjach współczesnego ruchu narodowego w Polsce  / 279
Bolesław Sprengel, Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1990–2008 w świetle lewicowego periodyku „Dziś” /  299
Patryk Tomaszewski, Czy istniała alternatywa wobec Unii Europejskiej i Paktu  Północnoatlantyckiego? Koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego w polskiej myśli politycznej w latach 1991–2004 / 319
Magdalena Mikołajczyk, Kosmopolityzm, internacjonalizm, planetyzm. Idee z przeszłości czy z przyszłości? / 337

Indeks nazwisk / 363

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum