Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3623-1
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
226
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Region kujawsko-pomorski w przeszłości
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Kategoria produktu:

Dzieje różnorodnych pod względem wyznania, pochodzenia czy języka społeczności zamieszkujących niegdyś region kujawsko-pomorski są od dawna przedmiotem badań historyków z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Interesują one także i tych mieszkańców województwa, którzy z szacunkiem i zaciekawieniem podchodzą do dziedzictwa pozostawionego przez pod wieloma względami odmiennych, a przecież żyjących wcześniej na tym samym obszarze, sąsiadów. Kultywowanie pamięci o nich i ratowanie pozostałych jeszcze śladów ich obecności jest dziś ważnym elementem edukacji historycznej i obywatelskiej, pozwalającym lepiej poznać nie tylko „obcych”, lecz także siebie samych.

Niniejsza publikacja jest zbiorem prac poświęconych wybranym zagadnieniom związanym z dziejami różnych grup etnicznych i wyznaniowych na obszarze obecnego województwa kujawsko-pomorskiego, a także niektórych graniczących z nim terytoriów. Część pierwszą – naukową – tworzą opracowania badawcze ukazujące omawiane problemy w szerokim, regionalnym ujęciu oraz w perspektywie historii lokalnej. W części metodycznej znalazły się z kolei teksty ukazujące doświadczenia i możliwości w zakresie wykorzystania pamięci o mniejszościach w działaniach edukacyjnych prowadzonych w szkołach na różnym poziomie nauczania.

Ze „Wstępu”

Wstęp / 7

Część historyczna
Janusz Małłek
Regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne mniejszości w Prusach w XIX i XX wieku / 13

Agnieszka Zielińska
Struktura wyznaniowa miast regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i na początku XX wieku / 25

Aneta Niewęgłowska
Przynależność narodowościowo-wyznaniowa uczennic średnich szkół żeńskich w Prusach Zachodnich w dziewiętnastym stuleciu. Zarys problemu / 55

Maciej Krotofil
Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy na Kujawach i Pomorzu w okresie międzywojennym / 79

Tomasz Dziki
Wielokulturowość Włocławka w XIX wieku / 95

Robert Stodolny
Stosunki narodowościowe w Aleksandrowie Kujawskim do 1945 roku – wybrane aspekty / 123

Małgorzata Mielewska
Żydzi w powiecie świeckim w dwudziestoleciu międzywojennym / 145

Maciej Jan Mazurkiewicz
Żydzi toruńscy. Dziedzictwo i pamięć / 153

Sylwia Grochowina
Wojenny dramat ludności żydowskiej w Toruniu i okolicach. Likwidacja toruńskiej żydowskiej gminy wyznaniowej i podobozy KL Stutthof / 169

Część metodyczna
Dariusz Chrobak
Mniejszości wyznaniowe, etniczne i narodowe na ziemi dobrzyńskiej i pamięć o nich na przykładzie działań Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie i innych podmiotów / 191

Jarosław Czarnomski, Grzegorz Radomski
Historia mniejszości narodowych w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Z doświadczeń nauczycieli sierpeckich szkół / 199

Piotr Kołodziejczak
Zarys dziejów gmin wyznaniowych w Bydgoszczy na przykładzie wybranych świątyń / 209

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum