Ryszard Mączyński

Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3810-5
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
442
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
145 x 223 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Ryszard Mączyński

Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku

Kategoria produktu:

„Naukowy dorobek Ryszarda Mączyńskiego od lat zwraca uwagę i inspiruje badaczy różnych specjalności. Autor ten bowiem – z wykształcenia historyk sztuki – traktuje pojęcie sztuki w sposób bardzo szeroki, włączając w krąg swoich zainteresowań badawczych nie tylko ściśle ze swoją specjalnością związaną architekturę, lecz także zagadnienia muzykologiczne czy teatrologiczne, a nawet filologiczne i teologiczne, podbudowując je znakomitym warsztatem historycznym. To właśnie doskonała znajomość źródeł (z archiwów krajowych i zagranicznych) oraz krytyczna ich interpretacja, zawsze z odpowiednim naukowym dystansem, pozwala zaliczyć Autora do najwybitniejszych znawców środowisk zakonnych w dawnej Rzeczypospolitej oraz w okresie zaborów w odniesieniu do różnych aspektów ich kulturotwórczej działalności. Powyższą opinię potwierdza tom "Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII-XIX wieku" – synteza o charakterze interdyscyplinarnym, z szerokim wykorzystaniem bogatych i różnorodnych dokumentów, niezwykle rzetelna, świadcząca o wszechstronności i erudycji Autora, o jego fachowym i dojrzałym warsztacie naukowym, napisana piękną, literacką polszczyzną, w sposób przystępny dla szerokiego grona czytelników, a przy tym absolutnie kompetentny i profesjonalny”.

Profesor Remigiusz Pośpiech

Wprowadzenie  / 7

Musica sacra w kościołach zakonu Szkół Pobożnych   / 13
Aneks  / 75

Teatr pijarskiego konwiktu Collegium Nobilium  / 89
Aneks / 173

Edukacja muzyczna w Konwikcie Żoliborskim pijarów  / 185
Aneks / 195

Koncerty u redemptorystów w kościele św. Benona  / 215
Aneks / 259

Zakończenie  / 277
Bibliografia  /283
Ilustracje  / 313
Spis ilustracji  / 395
Summary  / 409
Indeks osób  / 423

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum