Agnieszka Markuszewska (red.)

Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4146-4
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
590
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Zygmunt Krasiński
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

68,00 zł

twarda z obwolutą

Agnieszka Markuszewska (red.)

Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?

Kategoria produktu:

„Dotychczasowa tradycja interpretowania utworów romantyka jest tradycją niepełną, cząstkową, często świadomie pomijającą wiele tekstów literackich poety. Deprecjonowanie przez komentatorów życia i twórczości Krasińskiego zwłaszcza powstałych w drugiej połowie lat dwudziestych i na początku lat trzydziestych XIX wieku krótkich opowieści, francuskich i polskich fragmentów poetyckich oraz wierszy przyczyniło się nie tylko do połowicznej recepcji jego dzieła, ale i odarcia go z ważnych dla niego kontekstów. Krasiński-pisarz europejski, literacki spadkobierca Chateaubrianda, Thomasa Moore’a, Byrona czy Lamartine’a, duchowy brat Nervalai starszy kuzyn Baudelaire’a, górski wędrowiec wyjęty jakby z płócien Friedricha (ale w istocie niewiele do niego podobny), poeta łamiący pióro i stale wracający do swojej poezji – to tylko wybrane, nieznane konterfekty hrabiego Zygmunta, które nadal czekają na swojego odkrywcę.

Pomieszczone w prezentowanym zbiorze artykuły – mimo charakterystycznej formuły tytułowej „życie czy literatura?” – nie roszczą sobie pretensji do udzielenia pełnej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie. Przeciwnie: mają zachęcać do dalszych poszukiwań, sprzyjać zadawaniu nowych pytań, inspirować do twórczej lektury dzieła Krasińskiego (zwłaszcza zapoznanych utworów poety), zintensyfikować refleksję badawczą”.

Fragment Wstępu

Zygmunt Krasiński ponownie. Wstęp do monografii / 9

I

Ewa Szczeglacka-Pawłowska
O pojęciu „piękność”. W świetle koncepcji estetycznych Zygmunta Krasińskiego (zarys problematyki) / 17

Olaf Krysowski                                  
Rafael Krasińskiego / 31

Włodzimierz Toruń
„Między poezją a życiem”. Z problematyki korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego / 53

Henryk Gradkowski
Mickiewicz w oczach Krasińskiego / 73

Danuta Danek
Krasiński i doświadczenie miłości romantycznej (w kontekście innego spojrzenia na romantyzm) / 91

Teresa Winek
Zygmunt Krasiński i dzieci Adama Sołtana / 147

Magdalena Dalman
Autoportret ze zbrodniarzem. O młodzieńczych narracjach autobiograficznych Zygmunta Krasińskiego / 163

Krzysztof Andruczyk
Legenda rodowa czy „gotycyzm opinogórski”? Topografia stron rodzinnych w Panu Trzech Pagórków Zygmunta Krasińskiego ..... 187

Agnieszka Markuszewska
Krasińskiego impresje podróżne z wędrówek po Alpach (uporządkowania tekstowe) / 209

Iwona Dorota
Sycylijska podróż Zygmunta Krasińskiego jako próba odnalezienia ziemskiej Arkadii / 243

Magdalena Kowalska
„Albowo” czy „przedświtowo”? Przedświt i jego przekłady a staroprowansalska alba / 259

Barbara Szargot
Między biografią a autobiografią (Konstanty Gaszyński, Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki) / 279

Maria Makaruk
„Krasiński nowocześniejszy od Sartre’a?” O pierwszej powojennej inscenizacji Nie-Boskiej komedii / 291

II

Arkadiusz Bagłajewski
Zygmunt Krasiński – romantyczny pisarz polityczny / 327

Tomasz Kłusek
 Krasiński i Rzewuski wobec Hegla. Dwie wersje konserwatyzmu romantycznego / 349

Jakub Pyda
Filozofia Boga Zygmunta Krasińskiego? Wokół traktatu O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów / 385

Michał Sokulski
Motywy apokaliptyczne w Przedświcie Zygmunta Krasińskiego ... 405 

Grzegorz Kubski
Liryka misyjna z biblijnego źródła – Resurrecturisoraz W twoim ze śmierci ku życiu odrodzie… / 445

III

Mirosław Strzyżewski
O nowej edycji Dzieł Zygmunta Krasińskiego. Impresje redaktora 467 

Joanna Pietrzak-Thébault
Hrabia Zygmunt i republicalitterarum / 481

Maciej Szargot
Pisma Krasińskiego – warianty i interpretacje / 489

Magdalena Bizior-Dombrowska
„Jod” czy „jak”? Trudne wybory edytora dramatów Zygmunta Krasińskiego / 503

Małgorzata Rowicka
Wydawniczy kanon utworów Zygmunta Krasińskiego w okresie zaborów / 517

Bartłomiej Kuczkowski
Zygmunt Krasiński w drugim obiegu wydawniczym / 547

Premiera Dzieł zebranych / 565

Indeks osobowy / 575

  • Wojciech Kaliszewski

    Obecna monografia, zredagowana przez Agnieszkę Markuszewską, zawiera ponad dwadzieścia rozpraw i artykułów badaczy starszego i - co ważne - także młodego pokolenia. Kluczowe pytanie, które postawili przed sobą jedni i drudzy, brzmi: życie czy literatura? Taka dwuliniowość czy dwupłaszczyznowość wskazuje na próbę szerokiego oglądu - biograficznego i tekstowo-strukturalnego - aczkolwiek autorzy zamieszczonych w tomie artykułów "nie roszczą sobie pretensji - jak czytamy we wstępie - do udzielenia pełnej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie". Jest to więc monografia z jednej strony zbierająca dotychczasowe wyniki, podsumowująca badania i przedstawiająca wnioski w miarę syntetycznie, ale z drugiej zachęcająca do dalszych badań, poszukiwań, ustaleń. Monografia Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura? ukazuje autora Nie-Boskiej komedii  perspektywie nowych odczytań i przemyśleń interpretacyjnych i jest rzeczywistą zachętą do uważnego czytania Krasińskiego.

    Fragment recenzji: Krasiński w nowym obiegu, "Nowe Książki" 2019, nr 7-8.

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum