Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ryszard Mączyński (red.)

Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta… Tom 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4423-6
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
538
Nr wydania:
pierwsze
Format:
210 x 250 mm
Seria:
Wokół zagadnień warsztatu artysty
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

140,00 zł

Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ryszard Mączyński (red.)

Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta… Tom 1

Kategoria produktu:

Niniejsza monografia stanowi zbiór artykułów poruszających zagadnienia z zakresu warsztatu artysty, widziane z perspektywy zarówno teoretyków, jak i praktyków: historyków, historyków sztuki, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, fotografików, grafików, konserwatorów zabytków, artystów zajmujących się nowymi mediami w sztuce, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe.

Wypowiedzi składające się na poniższą publikację podejmują próbę odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty z uwzględnieniem takich tematów jak: materiały i techniki artystyczne, ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła, organizacja pracy, urządzenie pracowni i akcesoria niezbędne w procesie twórczym, charakterystyka konkretnych warsztatów, a także traktaty artystyczne i praktyka artystyczna.

Wstęp / 11

Iwona Szustakiewicz
System weryfikacji umiejętności warsztatowych architektów w Królestwie Polskim w XIX wieku / 13

Artur Zaguła
Techniki analogowe w warsztacie architektów nurtu nowego klasycyzmu / 35

Jan Wrana, Agnieszka Fitta-Spelina
Warsztat architekta. Obiekt nowy a obiekt zabytkowy – podobieństwa i różnice w pracy projektowej / 49

Małgorzata Chmielewska
Charakterystyka malarstwa ikonowego szkoły kreteńskiej na przykładzie pobizantyńskiego tryptyku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie / 63

Mateusz Jasiński
Rewolucja caravaggionistyczna w sposobie budowania obrazu / 79

Katarzyna Novljaković
Trzej filozofowie Bernarda Strozziego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie jako przykład warsztatu włoskiego carravagionisty. Rozważania konserwatora nad rozpoznaniem autorskiej repliki / 99

Marek Kwaśny
Tajniki warsztatu malarskiego Johanna Jacoba Eybelwiesera (1666–1744), wrocławskiego mistrza doby baroku / 113

Ewa Doleżyńska-Sewerniak
Warsztat Szymona Czechowicza (1689–1775) – wybrane zagadnienia / 135

Małgorzata Korpała
Nietypowe rozwiązania barokowego malarstwa ściennego na wybranych przykładach z terenu Mazowsza / 153

Katarzyna Brzezina-Scheuerer
Uwagi na temat warsztatu artystycznego malarza Gebharda Flatza / 169

Elżbieta Zygier, Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Małgorzata Misztal, Anna Klisińska-Kopacz
Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań interdyscyplinarnych / 183

Katarzyna Mączewska
W poszukiwaniu spełnienia zawodowego. Aleksander Lesser – kalendarium podróży, zainteresowania i warsztat artysty z perspektywy jego ikonograficznej spuścizny / 211

Anna Masłowska
Malarz i fotografia. O obecności nowego medium w warsztacie twórczym malarza w drugiej połowie XIX wieku / 229

Światosław Lenartowicz
Malarstwo Zofii Stryjeńskiej (1891–1976) – warsztat a ewolucja formy / 245

Iwona Brandys
W pracowni Wincentego Drabika – malarza scenicznego i pedagoga. Przyczynek do badań / 263

Monika Paś
Pędzle, palety, sztalugi. Akcesoria malarskie ze spuścizn po artystach przechowywane w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie / 281

Anna Grochowska-Angelus
Obrazy i ich ramy. Rola artysty w wyborze opraw / 297

Hanna Kuś-Joachimiak
Get w Domku Miedziorytnika. Specyfika warsztatu Eugeniusza Stankiewicza na przykładzie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich / 311

Eurydyka Kata
Typografia materialna, czyli narzędzia w pracy typografa i projektanta / 329

Izabella Niemira
„Alchemia” fotografii, czyli warsztat fotografa gumisty / 341

Małgorzata Kaczmarska
Wpływ nowych technologii na praktykę artysty malarza na podstawie twórczości Davida Hockneya i działalności artystycznej autorki / 357

Marc Tobias Winterhagen
CTRL+Z – (nie)korzyść komputera w procesie twórczym / 369

Justyna Weronika Łabądź
Matryce, modeling 3D, FX-y i renderowanie – zestaw narzędzi video mappingowych w warsztacie nowomedialnego artysty / 383

Przemysław Waszak
Rekonstruowanie i kontekstualizowanie warsztatu Tilmana Riemenschneidera na polu literatury naukowej i fikcji literackiej / 397

Iwona Martynowicz, Jarosław Adamowicz
Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań / 408

Irma Pawelska
Nowe spojrzenie na „warsztat dominikański” / 431

Aleksandra Giełdoń-Paszek
Wokół zagadnień dydaktyki warsztatu artysty rzeźbiącego w drewnie / 453

Andrzej Laskowski
Warsztat dziewiętnastowiecznego witrażownika. Próba rekonstrukcji na przykładzie wiedeńskiej firmy Carl Geyling’s Erben / 479

Antoni Romuald Chodyński
Warsztaty i sygnatury twórców perskich szamszirów. Ukryte znaczenia napisów i magicznego kwadratu. Problemy atrybucji / 495

Marta Kowalewska
Budowniczowie sukcesu / 519

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum