Agata Błoch

Wolni i Zniewoleni. Głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego

Seria:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Agata Błoch

Wolni i Zniewoleni. Głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego

Kategoria produktu:

„Wolni i Zniewoleni. Głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego” to historia ludzi z peryferii kolonialnego imperium portugalskiego. To opowieść o tych, którzy kiedyś zamieszkiwali obszar dzisiejszej Brazylii, Angoli, Gwinei-Bissau oraz atlantyckich archipelagów Wysp Zielonego Przylądka i Wysp Świętego Tomasza. Wśród nich znajdziemy nie tylko ludy autochtoniczne, ale także Żydów uciekających przed prześladowaniem religijnym, żydowskich konwertytów czy Muzułmanów oraz Cyganów skazanych wyrokiem sądów inkwizycyjnych i cywilnych, a także czarownice i przestępców. Raz wolni, raz zniewoleni. Ich stopień podporządkowania różnił się w zależności od takich czynników jak płeć, stopień asymilacji, relacje z panem oraz miejsce w strukturze sieci. Celem tej książki było wydobycie tych głosów i przyjrzenie się bliżej, kto z nich aktywnie i świadomie uczestniczył w budowaniu kolonialnego imperium portugalskiego, a kto na zawsze zniknął z kart historii. Czy odtworzenie zdarzeń z punktu widzenia tych najbardziej marginalizowanych pomoże ją zrekonstruować?

“The Free and the Enslaved. Voices of the Subalterns in the History of Portuguese Empire” is the story of ordinary and extraordinary people living on the outskirts of the Portuguese colonial empire. It tells the story of those who once inhabited present-day Brazil, Angola, Guinea-Bissau, and the Atlantic archipelagos of Cape Verde and São Tomé. Among them were not only indigenous peoples but also Jews, Jewish converts or Muslims fleeing religious persecution, and Gypsies, witches, and criminals sentenced by the Inquisition and civil courts. Once free, once enslaved. But their subalternity varied when we consider intersecting elements such as gender, assimilation, relationship to their master, and their place in the network structure.  Thus, it is worth bringing out these voices and looking more closely at which social groups actively and consciously participated in making the Portuguese colonial empire and which ones disappeared forever from history. Will the reconstruction of history from the perspective of those most marginalized help to deconstruct it?

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Agata Błoch

    Uzyskała tytuł Doktora Nauk Humanistycznych w zakresie Historia w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w 2021 r. oraz tytuł magistra Historii Imperium Portugalskiego na Uniwersytecie Nova w Lizbonie w 2018. Specjalizuje się w historii kolonialnego Imperium Portugalskiego. Zajmuje się historią społeczną, grupami podporządkowanymi, teoriami postkolonialnymi oraz historyczną analizą sieci. Prowadzi zajęcia w Zakładzie Brazylianistyki w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Brazylijskiego Stowarzyszenia Historyków (ANPUH). Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Kultury Brazylijskiej Terra Brasilis. Kierowniczka projektu badawczego „Portugalska tożsamość zamorska w kontekście analizy sieci społecznych” realizowanego w ramach Konkursu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki (2018-2021). Realizowała międzynarodowy grant badawczy w Portugalii w ramach Fundacji Calouste Gulbenkiana (2016-2017). Współautorka artykułu „Networks from archives: Reconstructing networks of official correspondence in the early modern Portuguese empire” (Błoch, Vasques, Bojanowski 2020) opublikowanego w prestiżowym amerykańskim czasopiśmie naukowym Social Networks. Autorka książki „Cabo Verde – O Paraíso do Atlântico Colonial” opublikowanej w Brazylii w 2019 r.

    She holds a PhD in History from the Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences (2021) and an MA in History of the Portuguese Empire from Nova University of Lisbon (2018). Her specialization is in the history of the colonial Portuguese Empire. Her research interests include social history, subaltern groups, postcolonial theories, and historical network analysis. She lectures at the Department of Brazilian Studies at the Institute of Iberian and Ibero-American Studies, University of Warsaw. Member of the Brazilian Association of Historians (ANPUH). Co-founder and Board Member of Foundation Terra Brasilis. Supervisor of the research project "Portuguese overseas identity in the context of social network analysis" carried out under the “Preludium” grant of the National Science Center (2018-2021). She carried out an international research grant in Portugal under Calouste Gulbenkian Foundation (2016-2017). Co-author of the article "Networks from archives: Reconstructing networks of official correspondence in the early modern Portuguese empire" (Bloch, Vasques, Bojanowski 2020) published in the prestigious academic journal Social Networks. Author of "Cabo Verde - O Paraíso do Atlântico Colonial" published in Brazil 2019.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum