Małgorzata Kowalczyk, Danuta Mackojć (red.)

Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4619-3
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
374
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4620-9
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4620-9

41,00 zł

miękka

Małgorzata Kowalczyk, Danuta Mackojć (red.)

Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań

Kategoria produktu:

W moim przekonaniu recenzowana praca naukowa stanowi cenne opracowanie z zakresu resocjalizacji, którego odbiorcami będą: funkcjonariusze penitencjarni, kuratorzy sądowi, terapeuci, pedagodzy resocjalizacyjni, psycholodzy, kryminolodzy, prawnicy oraz studenci wielu kierunków studiów i pracownicy naukowi. Takie szerokie grono Czytelników wynika z wszechstronnie ukazanej problematyki resocjalizacji przestępców i nieletnich. Odbiorcy zaspokoją swoje wielorakie potrzeby poznawcze. Uzyskają podstawową wiedzę lub utrwalą ją w zakresie terminologii stosowanej w naukach społecznych. Poza tym będą mieli okazję do pogłębionej refleksji nad zjawiskami powiązanymi z: nieprzystosowaniem społecznym, niedostosowaniem społecznym, wykolejeniem społecznym, a także zaburzeniami w zachowaniu i emocjonalnymi. Praktycy skorzystają zapewne z tzw. dobrych praktyk dotyczących: karania, terapii i resocjalizacji, wybierając najlepsze rozwiązania.

Fragment recenzji 1 

Problematyka resocjalizacji wciąż stanowi obszar wielu dyskusji, właściwie w dużej mierze sprowadzających się do wskazywania jej wad i ograniczeń. Redaktorki tomu dobrały teksty konstytuujące publikację w taki sposób, aby odzwierciedlić złożoność tego procesu, czyli pokazać w obiektywny sposób jego wady i zalety. Ponadto Czytelnik może prześledzić cały ciąg podejmowanych działań od karania poprzez podejmowanie odpowiednich działań resocjalizacyjnych po konkretne działania, czyli terapię, wsparcie i readaptację. Ujęcie takie jest w pełni nowatorskie, ponieważ nie tylko prezentuje zagadnienia związane z procesem resocjalizacji, ale rozszerza jego postrzeganie o środki leczniczo-terapeutyczne, które w efekcie przekładają się na readaptację do środowiska zewnętrznego.

Fragment recenzji 2

Wstęp / 9

Część 1
Resocjalizacja – koncepcje, badania, nowe rozwiązania

Maciej Bernasiewicz
Współczesne koncepcje i nurty w myśleniu o resocjalizacji / 21

Aldona Nawój-Śleszyński
W poszukiwaniu optymalnego modelu instytucjonalnej indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności – od rygorów do systemów i planów wykonywania kary / 39

Magdalena Biela
„Piękna i bestia?” Analiza przestępczości kobiet w Polsce oraz deprywacyjny wpływ izolacji więziennej / 69

Angelika Kalinowska
Międzypokoleniowa transmisja zachowań przestępczych w rodzinach dysfunkcjonalnych z perspektywy teorii społecznego uczenia się / 83

Danuta Mackojć
Problematyka zabójstwa w rodzinie oraz jego wiktymologiczne uwarunkowania / 95

Evgen Barash
Cyfryzacja w procesie resocjalizacji osób skazanych na Ukrainie / 107

Liudmyla Dubchak
Formation of International Legal Standards in the Field of Rights Protection of Convicted Juveniles and Their Implementation in Ukraine / 117

Justyna Kusztal, Łukasz Szwejka
Metodologiczne aspekty pomiaru skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych w dobie COVID-19 / 137

Część 2
Karanie – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań

Łukasz Hawrylak
Kara pozbawienia wolności przez pryzmat postulatów humanitarnej szkoły prawa karnego / 153

Katarzyna Witkowska-Rozpara
„Wolność kontrolowana” po norwesku. Uwagi na tle norweskich rozwiązań normatywnych dotyczących warunkowego zawieszenia wykonania kary i praktyki orzeczniczej sądów / 179

Agnieszka Nymś-Górna
Więźniowie z niepełnosprawnościami w polskich jednostkach penitencjarnych / 207

Kamil Dominik Ryś
Perspektywy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz procesu resocjalizacji sprawców skazanych wyrokami Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Wybrane zagadnienia / 217

Karolina Piątek
Instytucjonalne formy oddziaływań skierowane do pacjentów sądowych oddziałów psychiatrycznych / 237

Magdalena Kowalewska-Łukuć
Warunkowe przedterminowe zwolnienie jako możliwa ścieżka resocjalizacji / 249

Agnieszka Kilińska-Pękacz
Dozór elektroniczny jako forma wykonywania kary pozbawienia wolności / 261

Magdalena Sadowska
Circles of Support and Accountabililty (CoSA) jako przykład społecznego zaangażowania w readaptację byłych więźniów / 281

Sabina Prejsnar-Szatyńska
Zadania Kuratorskiej Służby Sądowej a profilaktyka i wsparcie społeczne skazanych w środowisku lokalnym / 293

Część 3
Terapia, wsparcie, readaptacja

Justyna Siemionow
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich na przykładzie Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu / 307

Karolina Nowak
Młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami ścigania w kontekście nieaprobowanych społecznie zachowań seksualnych – w kierunku oceny, izolacji czy terapii? / 323

Małgorzata Piasecka, Łukasz Szwejka
System oparty na technologii mobilnej w zapobieganiu nawrotom w uzależnieniach / 347

Monika Gołembowska
Wykorzystywanie seksualne dzieci – czy potrafimy rozpoznać problem? 359

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum