Małgorzata Geron, Justyna Olszewska-Świetlik, Nikodem Pręgowski (red.)

Żywe dziedzictwo kopernikańskie. Współczesne inspiracje artystyczne i naukowe

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4946-0
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4947-7
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4947-7

104,00 zł

miękka

Małgorzata Geron, Justyna Olszewska-Świetlik, Nikodem Pręgowski (red.)

Żywe dziedzictwo kopernikańskie. Współczesne inspiracje artystyczne i naukowe

Kategoria produktu:

Publikacja pt. Żywe dziedzictwo kopernikańskie. Współczesne inspiracje artystyczne i naukowe powstała z okazji pięćset pięćdziesiątej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Składa się na nią dziewięć artykułów zawierających ważne ustalenia toruńskich badaczy – historyków sztuki i konserwatorów pracujących na Wydziale Sztuk Pięk­nych UMK oraz (jako osobna część) zestaw około czter­dziestu prac artystycznych wykonanych przez nauczy­cieli akademickich związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych, którzy – uwzględniając szerokie spektrum działań Mikołaja Kopernika – podjęli się artystycznej interpretacji jego naukowych dokonań. Przygotowana publikacja jest różnorodna, wielowątkowa, łączy huma­nistyczne spojrzenie z technologicznym podejściem i artystyczną wrażliwością, a bezpośrednią inspiracją do tak szerokiego ujęcia była działalność Wielkiego Toru­nianina – Mikołaja Kopernika. Niniejszy tekst nawiązuje do wszystkich artykułów zamieszczonych w tej publika­cji, ale rozpoczyna się od przypomnienia materialnych pozostałości po wcześniejszych obchodach rocznico­wych, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości z 1973 roku, których najokazalszym świadectwem mate­rialnym jest kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Joanna Kucharzewska, fragm.. wprowadzenia do publikacji

Joanna Kucharzewska
Żywe dziedzictwo kopernikańskie. Współczesne inspiracje artystyczne i naukowe. O publikacji pracowników Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu z okazji pięćset pięćdziesiątej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika / 8—17

Piotr Birecki
Sztuka w Prusach w czasach Mikołaja Kopernika – szkic do portretu / 18—27

Ulrich Schaaf, Maciej Prarat
Więźba dachowa tzw. Domu Kopernika w Toruniu w świetle badań architektonicznych / 28—38

Dorota Jutrzenka-Supryn, Jolanta Czuczko
Materialne i niematerialne oblicza rękopisów Mikołaja Kopernika / 40—55

Małgorzata Pronobis-Brzezińska
Spotkanie z Kopernikiem. Wokół konserwacji-restauracji norymberskiego wydania De revolutionibus… z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / 56—67

Marta Nalaskowska, Aleksandra Wysokińska
Pierwsze wydanie dzieła De revolutionibus orbium coelestium w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN. Krótkie omówienie historii i techniki wykonania / 68—79

Justyna Olszewska-Świetlik
Portret Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu – historia badań konserwatorskich / 80—95

Elżbieta Basiul, Jarosław Rogóż, Adam Cupa
Portret gimnazjalny Mikołaja Kopernika z Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu w świetle nowoczesnych badań nieinwazyjnych / 96—111

Daria Jagiełło
Narodziny i rozwój toruńskiej astronomii – zabytkowy zespół obserwatorium w Piwnicach. Przyczynek do badań / 112—121

Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska
Mikołaj Kopernik. Wizualne projekcje postaci – od przedstawienia do symulacji / 122—133

Katalog prac artystycznych / 136—207

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum